Полезни насоки по литература за 7. клас

Българската литература, мили седмокласници, е истинско предизвикателство за вас. Това не бива да ви притеснява. Всъщност литературните въпроси от теста са изразители на дълбоките води на смисъла на текста – доколко познавате детайлите в съдържанието на изучаваните творби. 

Въпросите по литература проверяват знанията ви на три различни равнища: съдържанието на художествените текстове, индивидуалния стил на автора, идейните послания.

Познаваме ли художествените факти? Познаваме ли художествените детайли? Откриваме ли смисъла, вложен в творбите? Наясно ли сме с езика, постройката и речевия изказ в творбата, допринасящи за нейното въздействие? Разпознаваме ли героите по тяхната външна характеристика или реплика?

И така…

Първият тип въпроси по литература са: За какво се говори в текста? Те изискват познаване на съдържанието на творбите – герои, описание, време и място на действието.

Вторият тип въпроси са: Как се говори в текста? Свързани са с индивидуалния стил на отделния автор и отчитат какво е особеното в изказа на твореца, кои елементи се повтарят (звукове, думи, изрази) за засилване на въздействието, кой говори, на кого говори.

Третият тип въпроси са: Какво се казва чрез текста? Какви са посланията, които текстът отправя към читателя?

Към фактологическата част се отнасят и въпросите за жанра на творбата. На вашето внимание споделям изучаваните художествени произведения и жанра, към който се причисляват.

Разказ: “Косачи” и “По жътва” на Елин Пелин, “Серафим” и “По жицата” на Йордан Йовков, “Една българка” на Иван Вазов

Повест: “Немили-недраги” на Иван Вазов

Роман: “Под игото” на Иван Вазов

Пътепис: “До Чикаго и назад” на Алеко Константинов

Балада: “Неразделни” на Пенчо Славейков

Лирическа поема: “На прощаване в 1868 г.” на Христо Ботев

Ода: “Опълченците на Шипка” и “Българският език” на Иван Вазов

Елегия: “Хубава си, моя горо” на Любен Каравелов, “Заточеници” на Пейо Яворов

Стихотворение: “Отечество любезно, как хубаво си ти!” на Иван Вазов, “Братчетата на Гаврош” на Христо Смирненски, “Художник” на Веселин Ханчев, “Стани, стани, юнак балкански” и “Вятър ечи, Балкан стене” на Добри чинтулов