В настоящото изявление за поверителност са описани начините, по които детски център Совичка събира, съхранява и използва информация за отделни лица, които посещават този уебсайт. ПОЛЗВАЙКИ ТОЗИ УЕБСАЙТ, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ СЪС СЪБИРАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ИЗЛОЖЕНОТО В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ. ВИЕ СЪЩО ТАКА ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР СОВИЧКА МОЖЕ ПЕРИОДИЧНО, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА И БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ, ДА ИЗМЕНЯ, ДОПЪЛВА, ОТМЕНЯ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН ДА АКТУАЛИЗИРА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ. Ние обаче във всеки един момент ще боравим с Вашата Лична информация съгласно Политиката за поверителност, която е в сила към момента на събирането на данните. Ние възнамеряваме да публикуваме измененията в политиката ни за поверителност на тази страница, за да сте напълно информирани относно видовете информация, която събираме, как използваме тази информация и при какви обстоятелства тя може да бъде разкривана. На местата, където се събират данни, може да са дадени допълнителни обяснения, ако е приложимо, относно целите, за които ще се използват данните.

Декларация за поверителност

Използваното в настоящата Политика за поверителност понятие „Лични данни“ се отнася за информация, като например Вашите имена, електронна поща, адрес за кореспонденция или телефонен номер, която може да се използва за идентифицирането Ви. По принцип ние ще обработваме Лични данни единствено съгласно изложеното в настоящата Политика за поверителност. Ние обаче си запазваме правото да извършваме допълнителна обработка, доколкото това е разрешено или се изисква от закона, или в помощ на правно или наказателно разследване.
В следващите раздели е разяснено как и кога ще събираме Лични данни от Вас.

Предназначение на Личните данни

За повечето от нашите услуги не е необходима никаква форма на регистрация, което Ви дава възможност да посещавате сайта ни, без да ни информирате кой сте. За някои услуги обаче може да е необходимо да ни предоставите лични данни. В такъв случай, ако решите да не предоставите поисканите от нас Лични данни, Вие няма да можете да получите достъп до определена услуга, а ние няма да можем да отговорим на запитването Ви.
Възможно е да събираме и използваме Лични данни, за да Ви предоставим продукти или услуги, да фактурираме продукти и услуги, които искате, да предлагаме продукти и услуги, за които смятаме, че могат да представляват интерес за Вас, или за да комуникираме с Вас с друга цел, която е видна от обстоятелствата или за която Ви информираме при събирането на Лични данни.

Неразкриване на Лични данни

Ние няма да продаваме, споделяме или по друг начин да предаваме Личните Ви данни на трети лица, освен съгласно предвиденото в настоящата Политика за поверителност. Възможно е Лични данни да бъдат предавани на трети лица, които действат от наше име, за по-нататъшна обработка съгласно целта (целите), за която (които) са събрани първоначално, или за да бъдат обработвани законосъобразно по друг начин, като например доставка на стоки или услуги, оценка на полезността на този уебсайт, маркетинг, управление на данни или техническа поддръжка. Тези трети лица са договорили с нас да използват Лични данни само за договорената цел и да не продават Личната Ви информация на трети лица, както и да не ги разкриват на трети лица, освен съгласно изискванията на закона, разрешеното от нас или посоченото в настоящата Политика за поверителност.
Възможно е Лични данни да бъдат разкрити на трето лице, ако сме длъжни да го направим по силата на приложим закон, съдебно разпореждане или правителствен акт, или ако разкриването е необходимо по друг начин в помощ на наказателно или друго правно разследване или производство в страната или чужбина.

Право на достъп, коригиране и възражение

При всяко обработване на Лични данни ние вземаме мерки в разумни граници, за да обезпечим, че Личните Ви данни са точни и актуални за целите, за които са събрани. Ако обработването не е основателно необходимо за легитимна търговска цел съгласно описаното в настоящата политика или за спазването от наша страна на закона, ние ще Ви дадем възможност да възразите срещу обработването на Личните Ви данни. В случай на директен електронен маркетинг ще Ви предложим начин да изберете опция повече да не получавате маркетинг материали. Моля използвайте предоставените канали за връзка на страницата Контакти за да се свържете с нас при възникнали въпроси относно начина на използване на Вашите Лични данни или ако желаете да заличим Ваши Лични данни. В съобщението до нас посочете конкретната информация, която бихте искали да коригираме, актуализираме или заличим, заедно с надлежна идентификация на самоличността Ви. Исканията за заличаване на лични данни ще са предмет на всички приложими правни и етични задължения, наложени ни за съобщаване или за подаване или съхранение на документи.

Сигурност и конфиденциалност

За да се обезпечи сигурността и конфиденциалността на Личните данни, които събираме онлайн, ние използваме мерки за сигурност, отговарящи на индустриалните стандарти. При боравенето с Личните Ви данни ние вземаме мерки за защита на информацията от загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп, разкриване, изменение или унищожаване.

„Бисквитки“, интернет тагове и статистически данни

Уебсайта sovichka.eu не изисква и не използва “бисквитки” за осъществяване на дейността си. Възможно е да използваме интернет тагове (познати също като „action tags“, „single-pixel GIFs“, „clear GIFs“, „invisible GIFs“и„1-by-1 GIFs“) чрез които да анализираме ефективността на изпращаните маркетингови съобщения. Ако не сте съгласни с политиката ни за интернет тагове е достатъчно да се отпишете от информационния ни имейл бюлетин, тъй като това е единственото място, където са ни необходими.

Ние събираме и обработваме информация за посещенията Ви на този уебсайт, като например страниците, които посещавате и някои от търсенията, които извършвате. Ние използваме тази информация, за да подобрим съдържанието на сайта и да съберем обобщена статистика за лицата, които ползват сайта ни, за вътрешни цели във връзка с прочуването на пазара. Събираната информация е статистическа и напълно анонимна, а поради липсата на “бисквитки” е невъзможно да бъдете идентифицирани по какъвто и да е начин. Събираните лични данни включват името на браузъра с който сте отворили уебсайта, IP адреса ви, резолюцията на дисплея Ви в пиксели и други подобни. Данните се превеждат в анонимна форма и се съхраняват на наш собствен сървър, разположен на територията на Република България. За повече информация относно процеса на привеждане на IP в анонимна форма, вижте https://support.google.com/analytics/answer/2763052.

Линкове към други сайтове

Настоящата политика за поверителност се прилага само за този уебсайт, но не и за уебсайтове, собственост на трети лица. Възможно е да публикуваме линкове към други уебсайтове, за които смятаме, че могат да представляват интерес за нашите посетители. Целта ни е да осигурим, че тези уебсайтове са от най-високо стандарт, но поради естеството на интернет, ние не можем да гарантираме стандартите за поверителност на уебсайтове, към които даваме линкове, или да отговаряме за съдържанието на други сайтове, различни от този сайт, и настоящата Политика за поверителност не е предназначена да се прилага за който и да е свързан сайт..

Информационен имейл бюлетин

sovichka.eu предоставя на своите потребители възможността за абониране за информационен имейл бюлетин. Абонамента е напълно безплатен и доброволен и не оказва влияние върху използваемостта на уебсайта. Абонирането за имейл бюлетина изисква изричното съгласие с настоящите условия за поверителност и изричното потвърждаване на абонамента чрез последване на линк, изпратен на посочена електронна поща.

Записването за информационния имейл бюлетин се осъществява на две стъпки:

  • В специалната форма за абонамент попълвате Вашето име и адрес на електронна поща. Името не е задължително да е Вашето истинско име – можете да използвате и псевдоним. Ако не се съгласите с условията за поверителност абонамента е невъзможно да се осъществи.
  • На посочения адрес на електронна поща ще получите съобщение с линк за активиране на абонамента – необходимо е да последвате линка за да приключи процеса по абониране.

Всяко от изпратените в бъдеще съобщения ще съдържа линк за отписване от информационния бюлетин – моля последвайте този линк или се свържете с администратор ако не желаете да получавате повече известия от нас.

Регистрация за събития

Детски център Совичка организира различни по вид и продължителност събития, занимания и други дейности, които изискват предварителна резервация и заявка за участие. Заявките за участие се правят през специално изградена форма за записване, налична в страницата с описание на всяко от събитията. При изпращането на заявка за регистрация се изисква да се посочи валиден имейл адрес, който да използваме за обратна връзка при неосъществяване на събитието, за да ви уведомим за необходимата предварителна подготовка и други подобни. Формата за записване изисква да се посочи име или псевдоним, както и незадължителен телефонен номер. Нямаме претенции да посочите истинското си име – достатъчно е да ни уведомите как желаета да се обръщаме към Вас. Въведените при регистрацията за събития имейл адреси няма да се използват за никакви други цели освен за да Ви изпратим повече информация за събитието или да Ви уведомим при отмяната му. Ако изберете за въведете телефонен номер то същия ще бъде използван само и единствено за целите на събитието, и то само и единствено ако не успеем да се свържем с Вас чрез посочения адрес на електронна поща.

Ако използвате един и същ имейл адрес за регистрация за събития и за абонамент за информационния ни бюлетин, то тогава е в сила по-общото право, а именно посоченото в секцията за информационния имейл бюлетин. При такъв тип използване на адреса на електронната Ви поща се съгласявате, че получените във връзка с организираното събитие имейли няма да имат никаква връзка с бюлетина и следователно няма да съдържат линкове за отписване от информационния бюлетин. 

Настоящите условия за поверителност са в сила от 23 Юни 2018 г.