Приключение с Марио

Приключение с Марио

Супер Марио е любим герой на децата. Неговото приключение е един интересен начин чрез забавни и увлекателни дейности да се реализират важни образователни задачи: осмисляне на необходимостта от буквено ръкописно писмо, събиране и изваждане на числата до 30, упражняване на читателските умения. Така представен, урокът е подходящ за деца в начален етап на обучение, които познават ръкописните букви. Една сутрин, докато Марио се приготвя за новия ден и обмисля каква...

Под гъбата – творчески прочит

Под гъбата – творчески прочит

Какво хубаво място е приказният свят. Няма дете, което да не обича да слуша приказки или да ги чете, ако вече може да се справя самостоятелно с това. Но най-забавно е, когато прочетеното се театрализира пред публика или когато се превърне във вдъхновение за нови творчески дейности. Приказката, която съм подбрала, е всъщност едно стихотворение – “Под гъбата” на Йордан Русков. Пълният текст ще поместя в края на статията, а...

Интерактивни ситуации за речева активност

Интерактивни ситуации за речева активност

Важно условие за включване на подрастващите в активно речево взаимодействие още в ранна детска възраст е създаването на интерактивни ситуации, които едновременно да улесняват говоренето и да са насочени към формирането на комуникативни умения. Активното слушане, логически правилното мислене, комуникацията и рефлексията са основните компоненти в изграждането на цялостната система на общуването – свързващото звено между личния опит на детето и формирането на неговите речеви способности. Ако малчуганите се научат...

Лаборатория за детска креативност

Лаборатория за детска креативност

Креативността или творчеството е специфичен вид дейност, която не се ограничава само до художественото и музикалното изразяване при децата. Напротив, от съществено значение е тя за науката, математиката и дори социалната и емоционалната интелигентност. Творческите хора са по-гъвкави и по-адаптивни. Често за тях промените стават нови възможности, а неудачите – добър урок в личностното израстване. Творчеството още е синоним на самоизразяването, на емоционалното здраве, на конструктивното мислене, на умствения растеж,...

Игри за развиване на детското мислене – част втора

Игри за развиване на детското мислене – част втора

Искате ли да се разходим заедно из художествените пространства на приказката и да се докоснем до тайните на приказното слово? Готови ли сте за вълнуващо пътешествие в света на чудните истории? Неслучайно ви отправям тази покана, тъй като днешната разходка ще бъде малко по-различна, по време на която ще четем чрез действие, като пътешестваме до далечно място, усъвършенствайки фината моторика и творческото мислене на децата. Замисляли ли сте се как...

Игри за развиване на детското мислене – част първа

Игри за развиване на детското мислене – част първа

Играта е важен компонент в познавателното развитие на всяко дете. Играейки, детето се научава да мисли, да разбира, да общува, да помни, да обобщава и т. н. Играта е тази, която изпраща позитивни послания към сетивата на малкия любопитко и провокира интереса и желанието му да изследва и изучава света. Често това се случва с подражаване, повторения или експериментиране, но импулсирани от детския стремеж към опознаване на самите процеси. В настоящата...

Детската сръчност и летните вдъхновения

Детската сръчност и летните вдъхновения

Здравейте, скъпи любознайковци. Спомняте ли си преди време бях ви поканила да поиграем на нещо специално. Показах ви как да си направим океан в бутилка. Ако все още не сте си направили малкото моренце, сторете го, защото днес ще добавим към него някои животинки. Пригответе си пластилин, мидички, рапани, камъчета и да започваме.  Винаги, когато се срещнете с морето, не пропускайте да си вземете мидичка или рапанче от него за...

Театрален прочит на приказката “Косе Босе”

Театрален прочит на приказката “Косе Босе”

Направило си Косенцето Босенцето гнезденце. Снесло си яйчица. Дошла Кума Лиса под гнездото и рекла: — Косе Босе, дай ми едно яйчице! Дойдоха ми тате и мама на гости. Ще им сваря чорбица. Косенцето й дало едно яйчице. На другия ден пак дошла Кума Лиса и рекла: — Косе Босе, дай ми яйчице. Дойдоха ми кака и бате на гости. Косенцето пак й дало. Днес тъй, утре тъй — останало...

Три прасенца (преразказва Асен Босев)

Три прасенца (преразказва Асен Босев)

Живяли три прасенца. Три братленца. Веднъж най-голямото братле казало: “Хайде да си построим къща! Като си имаме дом, няма да се боим от вълци и от студ.” Но братята били много мързеливи. “Лесна работа! – прогрухкали те в отговор. – До зимата има време, а от вълци ние и така не се боим!” Тогава най-голямото прасе събрало камъни и почнало самò да си строи къща. Но когато настъпил студът, братята...

Игрите на Звукознайка за регулиране на емоциите

Игрите на Звукознайка за регулиране на емоциите

Защо е важно детето да познава емоциите? Как и доколко емоциите влияят върху детското поведение? Много често неспособността от овладяване на различните емоционални състояния издига бариери в общуването ни с децата. Емоционалният дефицит е причина и за редица проблеми у подрастващите като: предизвикателно поведение, агресия, пасивност, затвореност, самоизолация, комуникативни нарушения... Детето трябва да осъзнае, че между мислите, чувствата и поведението има връзка и че емоционалните проблеми са предизвикани не само...