Фина моторика и въображение

Фина моторика и въображение

Фина моторика е възлово понятие в детското развитие, което многократно сме коментирали в раздел “ЛогоРитмика” на сайта на Детски образователен център “Совичка”. Както е видно, темата за стимулирането на детската фина моторика е от първостепенно значение при организацията на нашите занятия. Без да навлизам в детайли защо е важно да поощряваме фините движения на ръката, насочвам вниманието към конкретна дейност, в която въображението движи малките пръстчета, за да сътворят красота....

“Пролетна разходка” – Емилиян Станев

“Пролетна разходка” – Емилиян Станев

Пролетна разходка – Емилиян Станев През зимата катеричката Кики рядко напущаше хралупата. Но щом настъпи пролетта, тръгна да пътува.  Една хубава сутрин, преди да изгрее слънцето, Кики се приготви за път. Най-напред среса опашката си, после наточи зъбите си. – Много ми се иска да зная кой какво прави сега – рече си тя. – ще обиколя гората, ще поговоря с някои познати. Омръзна ми зимната самота. Кики мина през...

Горската аптека – приказка в рими

Горската аптека – приказка в рими

“Горската аптека” – приказка в рими от Лила Захариева През гората лъкатуши скрити в папрати пътека.  Малка къща там се гуши с надпис “Горската аптека”, на прозорчето с перденца, по полиците – шишенца и мехлеми, и буркани с билки всякакви събрани. Тази хубава къщурка е на баба Костенурка. Който има тежки рани и кожухчета съдрани, идва тук да търси лек –  зиме, лете, в мраз и пек… – Кой пристига...

Пролет – сезонът на зеленината

Пролет – сезонът на зеленината

По всичко личи, че вече е пролет – сезонът, когато предпочитаното място за учене е сред самата природа в изследване на промените, настъпили след зимния покой. В разходките сред природата, в парка или в зоопарка може да откриете невероятни помощници при онагледяване на жизнените процеси при растенията, животните и птиците, както и да си съберете достатъчно природни материали за работа по-късно в класната стая. За въведение в пролетната тема може...

Игра за изследователи

Игра за изследователи

Обичате ли динамичната игра? Искате ли да влезем в ролята на следотърсачи, да издирваме по улики предмети, да откриваме тайни съкровища? За целта ще се наложи да се оборудваме допълнително с карта и сценарий за приключенство. Ще ви помогна да създадете своята вълнуваща игра, в която малкият ви изследовател да влезе в ролята на детектив и учен по време на важна мисия.                ...

Приключение с Марио

Приключение с Марио

Супер Марио е любим герой на децата. Неговото приключение е един интересен начин чрез забавни и увлекателни дейности да се реализират важни образователни задачи: осмисляне на необходимостта от буквено ръкописно писмо, събиране и изваждане на числата до 30, упражняване на читателските умения. Така представен, урокът е подходящ за деца в начален етап на обучение, които познават ръкописните букви.     Една сутрин, докато Марио се приготвя за новия ден и...

Под гъбата – творчески прочит

Под гъбата – творчески прочит

Какво хубаво място е приказният свят. Няма дете, което да не обича да слуша приказки или да ги чете, ако вече може да се справя самостоятелно с това. Но най-забавно е, когато прочетеното се театрализира пред публика или когато се превърне във вдъхновение за нови творчески дейности. Приказката, която съм подбрала, е всъщност едно стихотворение – “Под гъбата” на Йордан Русков. Пълният текст ще поместя в края на статията, а...

Интерактивни ситуации за речева активност

Интерактивни ситуации за речева активност

Важно условие за включване на подрастващите в активно речево взаимодействие още в ранна детска възраст е създаването на интерактивни ситуации, които едновременно да улесняват говоренето и да са насочени към формирането на комуникативни умения. Активното слушане, логически правилното мислене, комуникацията и рефлексията са основните компоненти в изграждането на цялостната система на общуването – свързващото звено между личния опит на детето и формирането на неговите речеви способности. Ако малчуганите се научат...