Креативно четене – полезни практики

Преди няколко години, когато разработвах рубриката “Креативно четене” за нуждите на моята педагогическа практика, ми направи впечатление, че в България все още този начин на преподаване не бе популярен. По-скоро акцентът падаше върху разработките за творческо писане, но не и за креативно четене. Не мога да си обясня как изведнъж се появиха като гъбки толкова публикации, но не това е фокус на настоящата ми статия. Всъщност креативното четене е незаменим мой помощник в часовете по литература, с когото се “запознах” съвсем инстинктивно, търсейки начин да демонстрирам “приказната страна на художествения свят, населена с различни по вид и характер хора”. Да, именно да демонстрирам, защото малките читатели наистина имат потребност от демонстрация, нагледност на словото.

Защо креативното четене е полезно?

Художествената литературата е вид изкуство и това до голяма степен обяснява защо творческият елемент е водещ както при създаването ù, така и за нейното възприемане. Художественият свят по неописуем начин въвлича читателското въображение в нови ситуации и го среща с много и различни личности. Всяко (за)връщане към художественото пространство обаче би било безполезно, ако читателят не е “оборудван с нужните инструменти” за възприятие и осмисляне на идейните послания на текста, представени чрез поведението, речта и взаимоотношенията на героите. Като изхождам от тези съображения, създадох специална рубрика “Креативно четене” с видеа, работни листове и методически разработки за едно по-различно “преподаване” на литературата в прогимназиален етап. 

Креативно четене в часовете по литература