“Серафим” – креативен прочит

Разказът “Серафим” е публикуван за първи път във в. “Зора” от 28 октомври 1934 г. и с малки промени е включен в сборника “Женско сърце”, издаден през 1935 г. В жанрово отношение това е къс разказ, в който повествованието е организирано около една основна случка – щедрата постъпка на бедния чудак към една непозната нему жена, потърсила от кръстника си помощ, обезнадеждена от жестоките удари на съдбата. Прочитайки текста, ще се опитаме да си представим лицето на Болката, образа на Страданието и облика на Добротворението, озарени от (съ)причастието на човешките добродетели. Неимоверно постъпката на Серафим приковава вниманието ни, но въпросът, към който сме се устремили, е можем ли да бъдем Серафимовци днес?

Във фокуса на настоящия креативен прочит ще поставим логико-философската опозиция Болка – Палто (болен човек – вехто палто), като очертаем “мегданя” – сборище и кръстопът на човешките съдби, където Провидението събира Страданието и Благотворството, за да почисти от тръните на егото една необгрижвана душа – тази на кръчмаря Еньо. Композиционните аспекти – удължената експозиция, разговорът между Еньо и Павлина, даването на парите – паралелно ще коментираме при осмислянето на идейните послания и тълкуването на символиката в разказа. А за по-голяма нагледност, на помощ идват прекрасните илюстрации – кадри от късометражния филм “Серафим”, режисиран от Ваня Донева, в чиито главни роли се превъплъщават артистите Ивайло Христов и Васил Банов.

 

Житейските уроци – “По делата ще ги познаете”

Напишете сбит преразказ, като следвате схемата, или характеристика на Серафим по визуалната опора от снимката вляво. Обърнете внимание на външността на мъжа (изражението на лицето, прибраните ръце в скута, отпуснатите рамене, облеклото и торбата му) и на обстановката. Опитайте се да прочетете мислите му. Ако в този момент бяхте до него на пейката, за какво бихте си говорили?

Името определя характера или характерът се оглежда в името на човека. Вижте в края на статията краткия Именник и се опитайте да опишете качествата на героите според тяхното име. Чий глас долавяте в речта им? Направете линия на добродетелите и посочете мястото на всеки от персонажите върху нея. Какво ги обединява или отграничава един от друг?

Името на човек – заглавието на неговия характер

 

Знаците на Доброто или за смисъла на човешкия живот

 

Като майстор на късия разказ Йовков внушава своите идеи чрез словесни образи: благата усмивка на Серафим – символ на мъдростта; лястовичето гнездо вярата в доброто; лястовичката – божия птичка, олицетворяваща кръговрата на живота; чудакът Серафим – пратеник на боговете между хората; врабчетатасимвол на духовното начало… Опитайте се да откриете и други знаци на доброто в разказа.

Нарисувайте героите според пряката или косвената характеристика, която откривате за тях, в разказа “Серафим”. Постарайте се да синхронизирате цветовата палитра с душевните прежи-вявания на персонажите. Как ще изобразите съжителството между доброто и НЕдоброто, вярата с НЕвярата, надеждата с БЕЗнадеждността?

Творци на себе си

Историята на едно палто – “Любите друг друга”

Когато остава сам вечерта в центъра на пространството, Серафим вече е решил какво да направи. Вече десет и повече години той дава някому парите си, но мъката не свършва. През много вътрешен дълъг път е минал героят, докато осъзнае, че стореното от него добро е нищо – прашинка в безкрая, но все пак е изключително много за конкретните хора, на които е помагал… А сега влезте в ролята на моделиери и съшийте Серафимовото палто, което е метафора на човешкото добро, на състраданието, на милосърдието и благородството, като назовавате кръпките по него.

Представете си, че Серафим е наш съвременник, че идва в нашия град незнайно откъде по Гергьовден или по Димитровден, че (си) тръгва отново нанякъде, но след себе си остава дълбока поредна диря от сторена добрина. Ако ви се удаде възможност да направите интервю с него, какви въпроси бихте му задали? А какво бихте му написали под формата на писмо? Не забравяйте, че името Серафим говори за характера на своя притежател, който може би носи чертите на светец или отшелник?!

Моето писмо до Серафим

Именник

Серафим е древноеврейско име, което означава огнен ангел. В Библията серафимите са шестокрили ангели, които пламтят от любов към Бога и пробуждат другите към такава любов.

Името Еньо е видоизменена форма на древноеврейското име Йоан, което означава богопомазан.

Павлина произлиза от латинското име Павел, което означава скромен.

В разказа се появява и Иван – съпругът на Павлина. Иван е популярно име, което от еврейски означава Бог се е смилил или Божия благодат.

***

Както казва Йовков: “Понякога изведнъж с едно име се свърже една определена физиономия, определен характер, дори някое име напира да ти внуши цяла история”.