“Представлението” – кратки разсъждения

“Представлението” от романа “Под игото” е днешният ни избор за подбиране на въпрос, върху който да разсъждаваме. Дидактическата задача звучи така: Напишете с 3 – 4 изречения какво внушават следните думи от главата “Представлението” на романа “Под игото” на Иван Вазов:

Всички, които знаеха песента, запяха я – и мъже, и девойки; тя сбра всичките души в едно, сля сцената със залата и се издигна към небето като молитва.

Откриваме ключовите думи, върху които ще разсъждаваме
“Всички, които знаеха песента, запяха я – и мъже, и девойки; тя сбра всичките души в едно, сля сцената със залата и се издигна към небето като молитва.”
Тълкуваме ключовите думи 
песента въздейства; помага да се назове истината; сплотява общест-веността в едно цяло; изпълнявайки я, хората заживяват с нея, обна-деждени от близката свобода

В главата “Представлението” от романа “Под игото” най-ярко е разкрита ролята на изкуството в живота на поробените българи. Зазвучала в края на пиесата, революционната песен неудържимо въвлича присъстващите в залата, разпалвайки бунтовна искра. Песента обединява родното с националното пространство, сливайки сцената със залата, сплотявайки хората, изпълвайки умовете със скорошната свобода. В този смисъл финалната песен от “Представлението” е израз на свободолюбие и лична сила, тя е всеобща молитва за освобождение.