Мечтите и идеалите на хъшовете в повестта “Немили-недраги”

Повестта “Немили-недраги” изобразява съдбата на хъшовете в Румъния: тяхното мъченичество и страдание, техния героизъм, съкровените им блянове и идеали. Гладни, бездомни, “осиротели” те често дирят подслон в мрачната кръчмица на Знаменосеца. В тази именно задимена дълбока изба народните синове намират утеха, дочуват блага дума, живеят като в роден дом, опиянени от спомена, вдъхновени от мечтите. Там те откриват своя свят – света на България. Видно е от въвеждащото сказуемо в трета глава “завърнаха се”.

Подкрепили силите си с бобена чорбица и кисело вино, емигрантите подхващат оживени и разнообразни разговори за политиката, за снощното строшаване на касата на един богат търговец, за народните изедници, за по-ланските битки в полетата на България и за скъперничеството на чорбаджиите. В драматичния момент, когато настъпилата паника и смут от словесния дуел между Петко Мравката и Димитрото достигат своята кулминация, се намесва Странджата. Мъдрите му слова укротяват и омиротворяват бурните страсти. Обръщението “братя мили” внушава духовната връзка между хъшовете. Естествено и искрено прозвучава оценката му, че всички са прави, защото са “народни хора”, доказали мъжеството си в битките. Единствено риторичните въпроси, обръщенията и възклицателните изречения издават силното вътрешно вълнение на стария хъш, който бащински протяга ръка към своите синове, опрощава злодеянията и “благославя” страдалческата им болка в името на най-възвишеното – освобождението на отечеството. Думите му се леят, благозвучат, проникват в сърцата на хъшовете. Красноречието му рисува живописното платно на славното непризнато минало и мизерното мъчително настояще, за да осветят в най-лъчисти тонове стремежите и идеалите за живот в свободна България.

     Странджата припомня на своите другари внушителните битки, за да пробуди надежда за свобода в душите им, защото за хъшовете тя е най-значимият човешки идеал, заради който понасят студенината на “чуждите”. В завладяващата си реч старият хъш надмогва болката и злочестието на настоящето в Браила, за да вдъхне гордост у събратята си, че преживяват всички тези унижения в името на своя светъл идеал. Сравнението с живота в поробена България дава духовна сила на хъшовете да се борят за свободата на родината си. Ако някъде там зад Дунава народът е поруган и обезверен, то хъшовете притежават най-ценното: свободен дух и желание за борба. Окрилят ги мечтите за свободна България, подкрепят ги саможертвените им дела. И за да внуши още повече величието на тази най-висша ценност – саможертвата, Знаменосеца заключава в мажорен финал: “И ще умрем със слава и в борба и няма да издъхнем като кучета по тия улици.” Романтична вяра и пророческо предчувствие излъчват пламенните думи на Странджата: ” Ще се бием, братя мили! Ще се бием за свободата на България! Да живей България!”. Емоционалното въздействие на възторжените му слова е подсилено с обръщенията, паузите, възклицанията, повторенията и интонацията.

Пламенната реч на Странджата е един от идейно-емоционалните центрове в повестта “Немили-недраги”. Прочувствените му слова осмислят живота на хъшовете и тяхната борба, обединявайки ги в трудното и нерадостното им ежедневие. Защото какво друго е хъш, ако ли не “да се мъчиш, да гладуваш, да се биеш”. И готов е той – Знаменосеца, пак да развее “левското знаме” по Балкана, защото обичта към родината е могъщата сила, която крепи патриотите в най-трудни мигове, защото Пътят избор е нелек, изпълнен със самопожертвувания, изискващ надмощие над себе си в името на свободата.

Да поразсъждаваме върху ІІІ глава от повестта “Немили-недраги”

  • Какво е значението на началното сказуемо “завърнаха се”?
  • Какво е за бедните хъшове мрачната кръчма на Странджата? (Паралел с “Родно място” от Иван Вазов)
  • Каква е ролята на обръщението “Братя мили”?
  • Защо Странджата и неговото слово укротява хъшовете?
  • В какво се изразява красноречието на Знаменосеца?
  • Каква е ролята на обръщенията, паузите, възклицанията, повторенията и интонацията? (Паралел с текста на Стефан Стамболов – “Не щеме ний богатства, не щеме ний пари…”)
  • Каква е ролята на глаголната градация?

Алгоритъм

УСПЕХ!