Планетата Земя

Планетата Земя

Ако в ясна нощ погледнем звездното небе, ще видим безброй светещи тела, които наричаме звезди. Те са огромни слънца, около които се движат множество невидими за човешкото око планети и други космически обекти. Една от тези звезди е нашето Слънце, което поради голямата си маса, притегля към себе си редица планети, от които е и планетата Земя. Планетата Земя – част от Слънчевата система Земята е третата по ред по...

10 принципа в монтесори обучението

10 принципа в монтесори обучението

Стане ли въпрос за обучение на деца по метода „Монтесори“, е логично преди всичко да следваме идеите и възгледите на основателката на педагогическия метод, но и да познаваме детската природа и нейните физически и интелектуални потребности. Редно е също така да съблюдаваме някои принципи. 1.Обучението на детето започва от раждането му, от когато започва всъщност и неговото развитие. 2.Детето е творецът на зрелия човек. То се самоизгражда посредством самостоятелната си...

Големият урок за сътворението на света

Големият урок за сътворението на света

Големият урок или вълнуващият разказ за рождението на Вселената с милиардите звезди, безкрайните и красиви галактики, многобройните планети, черните дупки и невероятното разнообразие от живот на планетата Земя. Как е започнало всичко това? Какви закономерности  поддържат тази космическа хармония? началото В началото е съществувало само „великото нищо“, хаос, непрогледна тъмнина. Било е неописуемо тъмно и студено в необятния космос, който нямал начало и крой. Кой би могъл да си представи...

Първият учебен ден с урок по Монтесори

Първият учебен ден с урок по Монтесори

Първият учебен ден е неповторимо изживяване, както за децата, така и за учителите. Пристъпвайки в училище, малката главица е ангажирана с откриването на нещо вълнуващо, което да провокира желанието ѝ за изследователство. Понякога това може да бъде снимка, окраска, предмет, формата на нещо осезаемо.. Затова Совичка е решила да припомни на своите ученолюбиви дечица още в първия учебен ден една позната, но „нова“ игра на розовата кула. Правилата са същите...

Какво не знаем за метода Монтесори

Какво не знаем за метода Монтесори

Методът Монтесори, който започна да се прилага от 1907 г. в Casa dei bambini, е разработен от първата жена лекар в Италия – Мария Монтесори, на базата на работата й с деца със специални потребности. В резултат на постиженията, по-късно д-р Монтесори успешно прилага педагогическата си концепция в образованието и на деца в норма. Новото, различното и работещото в метода Монтесори е неговата ориентация спрямо нагласите, интересите и поведението на...

Съществително собствено име

Съществително собствено име

Вече въведохме понятието за съществително нарицателно име с помощта на черната пирамида. Днес ще презентираме втората част от групата на съществителните, с които назоваваме имена на хора, животни, селища, географски области, местности и др. и за улеснение ще наричаме с обобщаващото понятие – съществително собствено име. Със съществително собствено име назоваваме конкретното име на лица, животни, обекти или абстрактни явления. Специфичното е, че имената могат да се повтарят, както например...

Съществително нарицателно име

Съществително нарицателно име

Нашето въведение за съществително нарицателно име със сигурност ще се отличава от традиционното урочно представяне на тази абстрактна материя. Преди същинското презентиране ще помоля някое от децата да ми помогне да намерим „нещо“.  „Имам нужда от…; Вероятно ще го намериш близо до книжката за Земята.; Моля те да побързаш да ми донесеш…“; Ако детето все пак донесе нещо, учтиво ще го поправя, че „не е това, от което се нуждая“....

Ботаника – непознатите чудновати растения

Ботаника – непознатите чудновати растения

Подозирали ли сте, че може да съществуват растения-туристи, растения, които говорят, дървета, които не горят, дървета, съдържащи електричество…? Отговорът може би се крие в „потайната“ ботаника. Въпреки огромния брой познати и изучени досега растения човек използва за своите нужди едва една десета част от тях, т. е. около 30 000 вида, а отглежда още по-малко – към 20 000. Неизчерпаемо е многообразието сред растенията. Освен техните стъбла характерни са и...

Чувствителните периоди на детската познавателност

Чувствителните периоди на детската познавателност

Важните подробности в детското развитие отдаваме на възприятията. Как и по какъв начин детето се сблъсква с новото. Ще въз-приеме или не непознати досега предмети, хора, игри или действия? Как да помогнем като родители? Къде бъркаме? В правилна посока ли се движим? Може би ключето към многобройните тревожни въпроси се крие в съчетанието чувствителни периоди. На езика на педагогиката това е специалната податливост на подрастващите към една или друга дейност, която...

Монтесори-къща на децата

Монтесори-къща на децата

Идеята на Джон Лок, че „не съществува нищо в интелекта, което да не е било първоначално в сетивата“, е крехкият зародиш, който покълва в благоприятната Монтесори среда и израства като красиво цвете, от което ухае аромата на разбирателството, взаимната помощ, самоизграждането на личността и характера на малкото дете. Новият метод на организация и пригодяване на пространството за нуждите на подрастващите цели да активира и петте сетива. Следвайки този принцип, в...

  • 1
  • 2