Как се появили частите на речта?

Как се появили частите на речта?

Частите на речта, изучавани до 4. клас, план на урок Ход на урока Поздрав     Въведение към темата               Обявяваме темата Уводна презентация               Извеждане на всяка от частите на речта                                                    ...

Седмица, посветена на Левски

Седмица, посветена на Левски

Животът и делото на Васил Левски неведнъж са били обект на дискусия по време на занятията в Детски образователен център “Совичка”. Темата “Васил Левски” сме разработвали многократно, отчитайки достойнствата на смелия карловец. В подкрепа на думите ми споделям малка част от досегашните ни дейности: изработване на интерактивна папка, училищен проект, словесни вдъхновения. Настоящата статия е по-скоро методическа препратка към иновативен урок за Левски, реализиран в рамките на една учебна седмица...

Записки за съвременното образование

Записки за съвременното образование

В настоящите записки за съвременното образование споделям дългогодишните си впечатления от учебни и методически ситуации в реална среда, които се показаха ефективни и ползотворни за детското развитие. Водещ сред многобройните методи в личната ми практика е методът “Монтесори”, чиито принципи и съвети успешно прилагам в повечето педагогически ситуации. В допълнение към традиционните подходи добавих и моето правило за четирите К-а: Кое е важно за учебния процес? Към кого е ориентиран?...

Числителни имена – въведение

Числителни имена – въведение

– Спомняте ли си играта с цветните триъгълници? Може ли някой от вас да намери два еднакво големи червени триъгълника? – Не, в кутията няма две еднакви фигури по признак цвят, но пък има три еднакви по размери триъгълници, които са в различни цветове. – Чудесно. Може ли да разгледаме тези три триъгълника? Знаете ли, ние сме заобиколени с количества. По рафтовете има определен брой кутии и табли с материали....

Чудесата на природата

Чудесата на природата

С темата за чудесата на природата ще усъвършенстваме представата на децата за природните явления, както и за физическата среда на живот. Чрез експериментите “Дъжд”, “Дъга” и “Изпарение” ще онагледим най-често срещаните природни явления. Със свойствата на вятъра ще ни запознае вятърната въртележка, която сами ще си изработим, а с признаците на времето – специалната метеорологична станция. Разбира се, запознаването с влиянието на слънцето, въздуха и водата върху средата на живот...

Забавен времепоказател

Забавен времепоказател

Забавен времепоказател? За какво служи? Откъде да си го набавим? Колко полезен е за мен и семейството ми? … Допускам, че днешната тема ще породи подобни въпроси, но всъщност зад поетичното заглавие се крие един скромен начин за организиране на свободното време у подрастващите. Каня ви да надникнете в нашата окръжност с любими занимания и да се вдъхновите за изработване на своя собствена. Необходими материали За направата на времепоказателя ви...

Училищен проект за Ботев

Училищен проект за Ботев

Настоящият проект за Ботев се породи съвсем спонтанно при анализ на една домашна работа, която макар и да не беше вярно написана, се оказа вдъхновение за нещо по-голямо и много по-вълнуващо – късометражен филм за живота на големия ни възрожденец. Винаги съм изпитвала силно възхищение пред творческо мислещите деца. Независимо на голко години са, те демонстрират мислене извън шаблона, понасят се на въображението си и планират в най-големи детайли как...

Училищен проект за Васил Левски

Училищен проект за Васил Левски

Настоящият план на проект за Васил Левски се породи съвсем естествено в отговор на въпроса: Как учим история по метода “Монтесори”? За децата, които за пръв път се докосват до историята като наука, е удачно информацията да бъде поднесена като приказка, чийто сюжет възкресява историческото време и място на отминало събитие, породено от “приказните герои”, търсещи справедливост. Допълващите разказа илюстрации, фотографии, скици на местности, карти и пр. успешно изграждат декорите...

Граматика и/на взаимоотношения(та)

Граматика и/на взаимоотношения(та)

Граматика на взаимоотношенията?! Има ли такова нещо? Вероятно има и със сигурност ще е полезно за всекиго от нас, ако преосмислим какво значи грамотност, защо е важно да бъдем грамотни и как да станем грамотни. Допускам, че в статията ще откриете интересно тълкувание на думичката граматика и производните от нея, подшушнато от остроумието и креативността на детското въображение в отговор на въпроса: Как да повишим социално-емоционалната си култура? Не е...

Планетата Земя – образователни ресурси

Планетата Земя – образователни ресурси

Създаването на планетата Земя е тема, която е изключително интересна както за децата, така и за възрастните. Покрита с космическия прах на едва доловима мистериозност, хипнотизираща с необозримите си тайни, планетата, на която живеем, е истинско предизвикателство за своите настоящи и бъдещи изследователи. В съдържателно отношение статията има по-скоро организационен характер – споделен архив с план на уроци за преподаване на всички образователни предмети в контекста по темата. Предназначена е...