“Мързеливското лозе” – четене с разбиране

“Мързеливското лозе” – четене с разбиране

Прочетете разказа “Мързеливското лозе от Георги Райчев” и отговорете на въпросите. Мързеливското лозе  Една лисица търсеше скришно място да си направи дупка и да скрие малките си. Търси Лиса тук, търси там, най-сетне намери буренясало лозе, неорано, некопано от години. – О-хо – рече тя. Познавам това лозе: но е на най-големия мързеливец в селото. Ще доведа лисичетата си, ще си живеят тук по царски! Изкопа Лиса дупка, доведе лисичетата...

Съчинение по зададена илюстрация

Съчинение по зададена илюстрация

Създаването на съчинение по една-единствена илюстрация изисква да помислим върху няколко основни неща, най-съществено от които е разпознаването на детайлите. Именно в щрихите на заден план е допустимо да се крие важна информация за времето и мястото, където би могло да се случи действието, което ще опишем в нашето съчинение. Разбира се, най-значими са участниците в предстоящата случка. Разглеждаме добре картинката, за да откроим външния вид, цвета на косата, облеклото,...

“Бай Ганьо пътува” – разработена теза

“Бай Ганьо пътува” – разработена теза

Книгата “Бай Ганьо” е отклик на многобройните срещи на Алеко Константинов с байганьовското поведение. Конкретно в очерка “Бай Ганьо пътува” се запознаваме с онези черти на героя, разкриващи неговата ниска култура, използвачество, надменност, невежество, дребнаво скъперничество и пренебрежително отношение към непознатото. Независимо върху кой момент от съдържанието ще разработваме теза, е нужно да премислим следните основни моменти: 1. Чии са думите? 2. Какъв акцент поставят? 3. Как ги тълкуваме? 4....

“Немили-недраги” – теза

“Немили-недраги” – теза

В текст от 4 – 5 изречения запишете какво внушават думите от повестта “Немили-недраги”: Вземи това от мене! Помни Странджата! Умри за България!… Насоки за разсъждение: 1. Чии са думите? – На Странджата 2. Какъв акцент поставят? – Върху завета на Странджата към младия Бръчков  3. Как тълкуваме думите? – Старият хъш завещава на Бръчков своя пример и своя идеал, призовавайки го да не забравя истинските герои и да отдаде живота си за...

“Представлението” – теза

“Представлението” – теза

В текст от 4 – 5 изречения запишете какво внушават думите от главата “Представлението” на Вазовия роман “Под игото”: Всички, които знаеха песента, запяха я – и мъже, и девойки; тя сбра всичките души в едно, сля сцената със залата и се издигна към небето, като молитва. Насоки за размисъл при създаването на теза: 1. Чии са думите? – На повествователя от главата “Представлението” на Вазовия роман “Под игото” 2. Какъв...

Възприемане на художествен текст

Възприемане на художествен текст

Всеки художествен текст е способен да ни отведе в неповторим и вълнуващ свят. Свят, населен с емоции, пейзажи, драматизъм. Пристъпвайки из кривуличещите улички, опознавайки героите, ние ставаме неволни свидетели на човешката болка или радост. Така прочитът за нас се превръща в незаменим урок по житейска мъдрост. Ето защо, когато започваме да четем един художествен текст, е желателно да притежаваме нужния инвентар от лексеми и логически асоциации, за да възприемем и...

“Немили-недраги” – теза

“Немили-недраги” – теза

В текст от 4 – 5 изречения запишете какво внушават думите от повестта “Немили-недраги”: Къщята, магазиите, кесиите, сърцата бяха затворени за тях. Насоки за размисъл: 1. Чии са думите? – На повествователя от повестта “Немили-недраги” 2. Какъв акцент поставят? – Върху тежката емигрантска участ на българските хъшове 3. Как тълкуваме думите? – Изразът е символен образ на страданието на българските хъшове, принудени да се скитат “немили-недраги” сред бездушието на чуждото общество. Бездомни, гладни...

“Немили-недраги” – теза

“Немили-недраги” – теза

В текст от 4 – 5 изречения запишете какво внушават думите от повестта “Немили-недраги”: Един нов и гладен пролетариат, съставен от подвизи, дрипи и слава. Насоки за размисъл при създаване на тезата:  1. Чии са думите? – На повествователя от повестта “Немили-недраги” 2. Какъв акцент поставят? – Върху обобщената характеристика на хъшовете  3. Как тълкуваме думите? – Самотни и унизени, българските хъшове страдат от своето жалко съществуване, понасяйки кръста на мъченичеството...

“Немили-недраги” – теза

“Немили-недраги” – теза

В текст от 4 – 5 изречения запишете какво внушават думите от повестта “Немили-недраги”: Бедни, бедни Македонски! Защо не умря при Гредетин?… Насоки за размисъл при създаване на тезата:  1. Чии са думите? – На повествователя от повестта “Немили-недраги” 2. Какъв акцент поставят? – Върху тъжната участ на героя 3. Как тълкуваме думите? – Ако загинеше при Гредетин, Македонски би умрял като герой в името на идеала си. Сега е злочест...

Как да напишем убедителна теза?

Как да напишем убедителна теза?

Как да напишем убедителна теза? Как да създадем свързан текст, който да убеди четящата комисия, че познаваме текста на творбата, разбираме го и имаме компетентно мнение? Какво трябва да премислим наум преди да започнем? От кое място в текста е този цитат? Има ли нещо особено на тази позиция? Чии са думите? Какво е значението на всяка дума от цитата и как то кореспондира със смисъла на останалите думи от...