Лапбук – иновация в действие

Лапбук – иновация в действие

Лапбук или т.нар. папка с активни прозорчета e интересен, но и ефективен начин за подреждане на различна по съдържание и обем информация. Специално за нуждите на Детски образователен център “Совичка” разрботих няколко тематични интерактивни папки, част от които съм публикувала, а сега подреждам списъчно за лесно и бързо откриване. Всяка от темите е методически описана и практически представена. Работните листове са под формата на хиперлинкове, оцветени в тъмносиньо. Според темата...

“Неразделни” – кратки разсъждения

“Неразделни” – кратки разсъждения

Баладата “Неразделни” Подобно на Вазовия дъб в град Банкя и Пенчо Славейков си има любимо дърво за отдих – вековния чинар в село Белащица, Пловдивско. Вдъхновен от народното поетично творчество и по-специално от народната песен “Изяснило се небето”, през 1896 г. той написва произведението, нашепнато му от дървото, и го публикува в сп. “Мисъл” с първоначалното заглавие “Калина”. След като го преработва, П. П. Славейков озаглавява творбата си “Неразделни” и...

“По жътва” – креативен прочит

“По жътва” – креативен прочит

Идеята за този урок ми подсказа концерта на Мандолинен квинтет “Сезони” с произведения от Росен Балкански по картини на Владимир Димитров – Майстора. Пленен от творчеството на големия художник, талантливият музикант разгръща своята виртуозна палитра и оживява формите и багрите в настроения и емоции. Музикалната риторика на Р. Балкански е вдъхновена от акварелите и маслените пана на Майстора, посветени на слънцето, усмивката, живота. Сред тях са “Жътва”, “Майка”, “Мома” и...

Вълшебните семена – преразказ

Вълшебните семена – преразказ

Разказът “Вълшебните семена на Петър Бобев е изходният текст за днешната ни дидактическа задача – създаване на трансформиращ преразказ от името на неутрален разказвач. След като се запознаем със съдържанието му, започваме по памет да преразказваме, като спазваме изискването да предадем епизодите в хронологичната им последователност, да трансформираме пряката в непряка реч, да оформяме графично абзаците и да внимаваме да не допускаме правописни, пунктуационни или лексикални грешки. “Вълшебните семена”, Петър...

STREAM урок за 7. клас

STREAM урок за 7. клас

STREAM урок на тема: Литературните мостове на река Дунав Автор: Магдалена Трифонова  Всеки STREАM урок е всеобхватен като възможни педагогически решения и обединява: Science – природни науки, Technology – технологии, Reading – четене, Engineering – инженерство, Arts – изкуства, и Mathematics – математика. Резюме: В статията ще откриете методическата рамка на STREAM урок за възприемане и анализиране на откъси от художествени произведения, изучавани в 7. клас, през различни гледни точки, обединени около интегралната тема за река Дунав, която не разделя, а...

Изразни средства в художествения текст

Изразни средства в художествения текст

Художествените изразни средства Изразни средства в художествената литература? Питате се какво е това? Мили деца, сигурна съм, че всеки път, когато сте в компанията на хубавата книга, с нетърпение разлиствате страниците ù, за да научите нещо любопитно. Замисляли ли сте се обаче за живота на многобройните думички, с които се срещнахте по време на читателското си пътешествие? Думите, мили деца, също имат свой живот. И те подобно на вас имат...

Креативно четене – полезни практики

Креативно четене – полезни практики

Преди няколко години, когато разработвах рубриката “Креативно четене” за нуждите на моята педагогическа практика, ми направи впечатление, че в България все още този начин на преподаване не бе популярен. По-скоро акцентът падаше върху разработките за творческо писане, но не и за креативно четене. Не мога да си обясня как изведнъж се появиха като гъбки толкова публикации, но не това е фокус на настоящата ми статия. Всъщност креативното четене е незаменим...

“Представлението” – кратки разсъждения

“Представлението” – кратки разсъждения

“Представлението” от романа “Под игото” е днешният ни избор за подбиране на въпрос, върху който да разсъждаваме. Дидактическата задача звучи така: Напишете с 3 – 4 изречения какво внушават следните думи от главата “Представлението” на романа “Под игото” на Иван Вазов: Всички, които знаеха песента, запяха я – и мъже, и девойки; тя сбра всичките души в едно, сля сцената със залата и се издигна към небето като молитва. Откриваме...

“Печена тиква” – трансформиращ преразказ

“Печена тиква” – трансформиращ преразказ

Както се досещате, изходният текст е “Печена тиква” от Елин Пелин. Ще създадем трансформиращ преразказ от името на неутрален разказвач, но първо ще си припомним всички особености на преразказа с дидактическа задача, за да отработим уменията за създаването му според изискуемите критерии за оценка на трансформиращ преразказ. “Печена тиква”, Елин Пелин Душко Добродушков, архивар при окръжното управление, като занесе веднъж на подпис някои книжа в дома на господин управителя, намери...

Трансформиращ преразказ – особености

Трансформиращ преразказ – особености

При създаването на трансформиращ преразказ най-важно е да осмислим как ще изпълним поставената дидактическа задача – дали ще предадем съдържанието на изходния текст от първо лице, минало свършено време, или – от трето лице, сегашно време. След като се уверим, че всичко ни е ясно, започваме да работим. Внимаваме да предадем събитията според тяхната хронологическа последователност, да не смесваме глаголните времена, да оформим графически своя текст, да спазваме граматическите и...