Лапбук за растенията

Искате ли да научите любопитни факти за растенията? Защо имат цветове например? Как от малката семчица израстват огромни дървета? Къде живеят растенията? Как се хранят? Защо кактусите имат бодли? Защо флората е толкова важна за нас хората? … Отговорите на тези, а и на други, въпроси ще намерите тук, изработвайки интересен лапбук.

 
Необходими материали за лапбук “Растенията”
 

Може да се каже, че вече имаме опит в изработването на интерактивна папка. Досега си направихме по една за птиците и за Васил Левски, а днес ще се посветим на тема “Растенията”. За целта се нуждаем от специалните материали, които са едновременно носители на конкретна информация и представляват отделни активни прозорчета под формата на мини книжки, книжки акордеони, въртящи се дискове, карти, разгъващи се страници, фигурни джобове или пликове.

Съставяме тематичен план
 
  • В растителното царство
  • Жизнен цикъл
  • Място на живеене
  • Фотосинтеза и размножаване
  • Храна за хората
  • Природни лекарства
  • В бита на човека
  • Любопитни факти
 
 
Оформяме корицата и подреждаме съдържанието за растенията
 

Принтираме готовата КОРИЦА и прегъваме по пунктираните линии. Във вътрешната част залепваме два допълнителни листа – формат А5, като по този начин подготвяме общо девет места за прикрепване на интерактивните прозорчета в нашата папка.

Движим се по схемата, подреждайки информацията, благодарение на която ще надникнем в удивителния растителен свят. Единствено върху допълнително прикрепените два листа разполагаме и от двете страни по едно активно прозорче – в случая книжката листенце за фотосинтезата плюс любопитните факти, а върху втория допълнителен лист – мини книжката “Природни лекарства” плюс видовете растения според местообитанието им. Книжките акордеон, които са предвидени за долната част на вътрешната корица, се изработват еднотипно, но се получават огледални една на друга. След като ги изрежете по външните очертания, ги прегъвате буквално като акордеон по пунктираната линия и ги залепвате за щрихирания трапец върху папката.