“Малкият принц” – креативен прочит

“Малкият принц” е най-известната книга на военния летец Антоан дьо Сент Екзюпери, за когото “летенето и писането са едно и също нещо“. За първи път произведението е публикувано на 6 април 1943 г., а текстът е илюстриран с авторски рисунки. В жанрово отношение писателят постига оригинално решение – той не просто украсява с приказни елементи и приказни знаци философско-поетичния сюжет, Екзюпери разгръща повествованието с помощта на приказка притча. Именно благодарение на притчата авторът успява да ни внуши своя оптимизъм в човека, вярата си в триумфа на доброто и справедливостта, силата на моралната и социалната истина. В идейно-тематично отношение се откроява стремежът към осмисляне на важни екзистенциални въпроси като: темата за любовта и безумието, живота и смъртта, контрастите на човешката същност, вписването на човека в природата, приятелството и егото, спасението на човечеството и опустошителната война, хаоса и хармонията в социалното пространство. Воден от мисълта, че да обичаш не означава да се гледаме, а да гледаме в една посока, Антоан дьо Сент Екзюпери населява своя художествен свят с прекрасни хора – добряци с чисто и доверчиво сърце и необятна детска душа.

Приказка за приятелството

“Малкият принц” е многопластова приказка за доброто, изпълнена с дълбока мъдрост и безконечна тъга. Непреходното в нея идва от стойностното охудо-жествяване на душевните истини за смисъла на човешкия живот, поставен в рамката на времето и социалните капризи. Посочете приказните знаци. Каква е тяхната роля в романа?

Философия на приятелството

Нека откроим гледните точки за приятелството, които Екзюпери представя в романа си. Как ще обясните взаимоотношението на Малкия принц и розата, която винаги е недоволна и с бодлите на суетата ранява своя приятел? Как ще разтълкувате студенината у лисицата при срещата ѝ с Малкия принц? Защо за приятелството им е необходимо опитомяване и време? Какъв смисъл влага лисицата в думата опитомявам? Кое според думите на лисицата превръща някого в единствен и неповторим? Кое е ценното в едно приятелство?

Визия (истини) на приятелството

Как ще се почувствате, ако непрекъснато угаждате и помагате на своя приятел, а той винаги остава недоволен? Какво ще изпитате, ако приятелят ви истински се радва на вашето щастие и дълбоко страда с вашата болка? Помислете си дали и вие сте искрени със своите приятели.

Пътят към приятелството

Най-важната ценност за Антоан дьо Сент Екзюпери е връзката на Човека с Човека. Как тази мисъл е разгърната в романа “Малкият принц”? Защо лисицата моли да бъде опитомена? Как опитомяването променя живота ѝ? Защо приятелството с принца носи на лисицата и радост, и сълзи? Как се променя отношението на Малкия принц към розата след разговора му с лисицата? Какво научава златокосото момче от лисицата за приятелството? Какво е значението на ритуалите за приятелството? Защо само сърцето вижда истината?

Езикът на приятелството

Откъсът, отразяващ срещата между Малкия принц и лисицата, е построен почти изцяло върху диалог. В разговора героите разкриват своите възгледи за света и другите, за приятелството, за отговорността и любовта, разкриват характерите си. Зад опростения и непретенциозен сюжет се крие дълбок смисъл, изречен на езика на приятелството.

Творческа задача: Изберете важен обект или същество от книгата “Малкият принц” и създайте Ръководство за потребителя как да се грижим за това същество или обект. Уверете се, че използвате всяка важна информация, научена от книгата, както и допълнителна информация, която смятате за важна. Ако пишете “Ръководство на потребителя” за обект, се фокусирайте върху неговото предназначение и как да го обгрижваме, за да не се похаби. Ако пишете “Ръководство за потребителя” за животно, фокусирайте се върху информацията за поддържането на неговия живот, здраве и щастие.