“Тримата братя и златната ябълка” – прочит

Знаете ли, че “Тримата братя и златната ябълка” е българска фолклорна приказка, която събира в себе си митологичните представи за устроението на света, за борбата със страшни чудовища, за справедливата награда за онзи, който успее да премине през изпитанията на живота. Но до появата на писмения вид на тази приказка, народната мъдрост съхранявали сладкодумни разказвачи, в чиито устни разкази се побирал целият човешки опит.

Светът в словото

В зората на своята поява човекът бил изключително безпомощен. Той бил беззащитен пред многобройните опасности, които непрекъснато го дебнели. Но наред с неприятелите човекът имал и могъщи съюзници, като слънцето, водата и земята, които много му помагали. Ден след ден, борейки се за оцеляването си, човекът се приучил да изработва сечива и инструменти, с които да подобри условията и начина си на живот. Ала нищо от това не би могло да се случи, ако не беше словото. То дало възможност да се запомни и предава опитът. Без паметта на словото човек не би успял да се развие.

Човекът срещу злото

Но колкото и да подобрявал живота си, човекът се страхувал от злите сили, които се криели в мрака на подземното царство и застрашавали живота му. Оприличавани на хали, змейове, лами или дракони, тези чудовища крадели плодовете на човешкия труд, заключвали водите, подлагали хората на множество изпитания, изисквали принасянето на човешки жертви. За да се избавят от страшните неприятели, хората разчитали на необикновени юнаци, които със сила или хитрост успявали да надвият злото. Тези юнаци олицетворявали силата на човешката общност и нейната способност да се справи с най-трудните предизвикателства.

Прочит на понятията

В приказката “Тримата братя и златната ябълка” се разказва за вълшебства и чудеса и за страшни двубои със зли чудовища. Героите са обикновени хора, които доказват, че са готови да заемат достойно място в общността и да постигнат благополучие, като разчитат на своите качества, знания и умения. В трудни моменти им помагат животни или вълшебници, които им разкриват важни тайни или им подаряват вълшебни предмети. В началото на приказката са представени героите и семейната ценност – ябълката. Веднага след това се съобщава бедата, която нарушава благоденствието на семейството – появява се неприятел, който обира всяка година ябълките, а майката и синовете не могат да ги опазят. Опитите на по-големите братя са неуспешни, но на третата година най-малкият брат ранява халата и занася ябълката вкъщи. Неприятелят обаче не е победен. Затова най-малкият брат проследява кървавите следи от раната на халата. Той напуска дома си и тръгва на път, за да отстрани бедата. Така се озовава в непозната, чужда земя, където преодолява трудни препятствия и побеждава силни противници благодарение на смелостта, благородството и съобразителността си. Влиза в битка със злото, побеждава го и получава заслужена награда – женитба, уважение от хората и богатство.

В словото човекът намира образа на света. Този образ е изграден от множество отделни представи, изразявани чрез символи. Символът е такава дума или образ, чрез които изразяваме нашите идеи за важните неща. Разбирането на символите в текста на “Тримата братя и златната ябълка” ни помага да открием истинското послание на приказката и да разберем поуките от нея – да се борим и да не се предаваме пред трудностите в името на доброто. Нека погледнем по-отблизо всеки един от символите в приказката: Ябълковото дърво олицетворява дървото на живота. Златната ябълка, която то ражда, е символ на плодородието. А материалът, от който е направена – златото, насочва към слънцето (добрата сила, от която се страхуват силите на подземното царство). Халата е символ на злата сила, която отнема плодовете на човешкия труд. Орелът олицетворява посредничеството между боговете и хората, свързва се с духовното въздигане на хората. Пръстенът символизира единството, целостта и хармонията. Не случайно брачната халка е знак за вечен съюз на две сърца и на съпружеска вярност. Белият овен е символ на светлината, на живота, а черният овен – на смъртта, на подземния свят. Водата олицетворява щастието.