Лапбук “Птиците”

Един добър начин за съхраняване на творчески обобщената информация по дадена тема е изработването на специална папка – ЛАПБУК с активни прозорчета за складиране на терминологични описания, илюстрации, карти, схеми и др. В статията обзорно съм представила как да си направим лапбук на тема “Птиците”. Извисете се над света на птиците и научете всичко за тези великолепни същества. Следвайте указанията за работа и ще успеете да се докоснете до тайните на техния живот.

 
Необходими материали
 

За изработването на лапбук “Птиците” са необходими по-специфични материали, които са едновременно носители на конкретна информация и представляват отделни интерактивни прозорчета под формата на мини книжки, книжки акордеони, въртящи се дискове, карти, разгъващи се страници, фигурни джобове или пликове.

 

Съставяме тематичен план
 

Добрият план е наполовина свършена работа. Той ще ни помогне да добием представа не само за наличната информация по темата, но и как да разположим събраните данни в нашия лапбук “Птиците”. Примерен вариант за вътрешно оформление с девет активни полета може да намерите ТУК.

 • Анатомични особености на птиците
 • Видове птици – систематизиране 
 • Начин на живот – хранене, размножаване, миграция
 • Среда на живот и разпространение
 • Птиците в художествените текстове
 • Любопитни факти
Оформяме корицата
 

Принтираме готовата КОРИЦА и прегъваме по пунктирните линии. Оформяме нашата ПАПКА, като във вътрешната част залепваме два допълнителни листа – формат А5. По този начин подготвяме общо девет места за прикрепване на нашите интерактивни прозорчета. Можем също така да оцветим с любима техника за рисуване.

Подреждаме съдържанието
 
 
 1. Започваме с централната вътрешна част, където поставяме картата с АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧНИТЕ ОСОБЕНОСТИ на птиците. Изрязваме внимателно по линията и залепваме. Може да се ориентирате по втората част от  СХЕМАТА за лапбук “Птиците”.
 2. Над нея, върху първото сгъващо се поле, поставяме картата КЛАСИФИКАЦИЯ на птиците. Внимание, изисква се при разпечатване на страницата да обърнете листа! Изрязваме по плътните линии квадрата, сгъваме по прекъснатите линии по единия диагонал и през средата, за да оформим джоб – триъгълник.
 3. Най-отдолу, върху второто тясно сгъваемо поле поставяме ПЛИК за съхраняване на пъзела “Птица”. Контрол на грешката представлява картата с анатомо-физиологичните особености на птиците.
 4.  “Затваряме” страницата, поставяме яйцето със ЗАРОДИШ и активния диск ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ПТИЦА.
 5.  Следва огледалната част – “затваряме” я и залепваме многоъгълната схема ВИДОВЕ ПТИЦИ. ВНИМАНИЕ тя е от две части и при принтиране обръщаме листа, за да ни се изпише названието на схемата!
 6.  В лявата вътрешна част на прегънатата корица най-отгоре залепваме прозорчетата с ОПИСАНИЕ НА ПТИЦА
 7.  Под тях залепваме специалния ПЛИК ЗА СЪКРОВИЩА, като в него след време ще поставим малка “колекция” птичи пера, а на първо време – СХЕМАТА С ХРАНАТА на различните птици.
 8.  Остана дясната тънка част, където отгоре лепим МИНИ КНИЖКА с птици, за които децата ще потърсят интересна информация и може да допишат върху гърба на всяка от илюстрациите.
 9.  Завършваме с приказката от Елин Пелин “ВРАНА И ЛИСИЦА”. ВНИМАНИЕ тя е също  от две части, като при принтиране листа се обръща! Изрязваме квадрата с текста по външните линии,  прегъваме по пунктирните вътрешни линии, като текстът остава вътре, а “корица” е илюстрацията с враната и лисицата.

Нашият лапбук “Птиците” е готов. За улеснение ще съм направила списък по-долу със страниците за принтиране.

КОРИЦА

АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧНИТЕ ОСОБЕНОСТИ и пъзел

ПЛИК за съхранение на пъзела

ВИДОВЕ ПТИЦИ

ЗАРОДИШ

КЛАСИФИКАЦИЯ

МИНИ КНИЖКА

ПЛИК ЗА СЪКРОВИЩА и някои “съкровища”

СХЕМАТА С ХРАНАТА

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ПТИЦА

ОПИСАНИЕ НА ПТИЦА