“Бъчва със знания” – креативен прочит

Прочитът на главата “Бъчва със знания” от автобиографичния роман на Джерал Даръл е прекрасна възможност не само за провеждане на дискусия с подрастващите върху актуални проблеми, но и добър вариант за ангажирането им в класната стая с интересни творчески дейности, вдъхновени от съдържанието на изучавания откъс.

Моят комикс

Опитайте се по съдържанието на откъса “Бъчва със знания” да създадете интересен и цветен комикс. Постарайте се да придадете достоверност на героите, пейзажите и диалозите, следвайки хронологията на действието, отчитайки детайлите в описанията от изходния текст.

Пдготовка за интервю

Ако вие кандидатствате за учител на малкия Джери, какви качества трябва да притежавате, за да преминете успешно интервюто пред семейната комисия? Съставете списък с качествата на подходящия учител и втори списък с предполагаемите въпроси към него.

Бъчва със знания

За Лесли образованието на Джери трябва да се концентрира върху усвояването на умения за управляване на лодка и стреляне с лък, за Лари – да изгради навици за четене на книги, за Марго – да се научи да танцува, за майката – да научи математика и френски език и да подобри правописа си, а за самия Джери – опасност да изгуби свободното си време.

Направете анкета със своите близки или роднини, като ги попитате какво за тях е образованието, какво очакват от вас да научите.

Бъчва със знания

Изхождайки от интересите на своя ученик, Джордж превръща ученето в истинско забавление. Забавно ли е обаче образованието? Нека погледнем как Джери изучава история. Допустимо ли е да се включват несъществуващи факти и герои, за да се привлече вниманието и интересът на момчето към този предмет? Аргументирайте се какво би станало, ако зоологичните елементите, с които е украсена информацията, ги нямаше.

Джери не просто обича животните. Той може с часове и дни да ги наблюдава, опознавайки живота, навиците и характера им. Опитайте се да проучите кои са най-впечатлителните човешки изобретения, вдъхновени от животните.

Не е тайна, че Джери смята кучето си Роджър за своя най-добър приятел и го възприема като мислещо, разбиращо и съпричастно към интересите му същество. Ако и вие имате домашен любимец, разкажете писмено за него, като създадете текст описание, но ако ви харесва да пишете повествования, включете вашия четириног приятел в интересен сюжет.

Умението да учим

В откъса “Бъчва със знания” Джери и неговият учител често провеждат уроците си на морския бряг. Аргументирайте се къде според вас би било най-подходящо да се провеждат уроците по история например.