Стимулиране на звукоподражанието

Стимулиране на звукоподражанието

Подражанието е първият инстинкт на пробуждащото се съзнание. От ранна възраст провеждането на занимания за изграждане на комуникативните умения е особено важно за по-нататъшното усвояване на родния език и подготвяне на говорните механизми на детето. В тази статия от поредицата “Логоритмика” ви предлагам различни практически упражнения и интересни игри за стимулиране на звукоподражанието. Упражнение 1: Започнете с несложни въпроси и отговори: – Как прави часовникът? – (тик-так, тик-так); – Как прави капчицата от чешмата? – (кап-кап-кап);...

Приказка за Веселите езичета и Звукознайка

Приказка за Веселите езичета и Звукознайка

Музиката е първото изкуство, до което се е докоснал човека. Тя е навсякъде. В песента на птиците, в шума на вятъра, в жуженето на пчеличките, в нашата реч дори. Слушането, възприемането и възпроизвеждането на детски песнички е с доказана възпитателна стойност. От ранна възраст провеждането на занимания за изграждане на комуникативните умения е особено важно за по-нататъшното усвояване на родния език и подготвяне на говорните механизми на детето. В поредицата “ЛогоРитмика” ще споделя различни практически упражнения и интересни...

Цифрознайко и числата от 1 до 10

Цифрознайко и числата от 1 до 10

Аз рисувам и играя – така всичко ще узная. С моливче чудно кръгчета, чертички жужат на листа бял като пчелички. С числата мили и любими картинки ще рисуваме във рими.   ЦИФРА 1 Аз ръчичка съм ти вярна Единица се наричам – мога много и забавно в дейности да те увличам. ЦИФРА 2 Лебед? Щъркел? Що ли е? Някой сторил е шега. Всеки вижда – цифра две пак ни кани към игра. ЦИФРА...

Игрите с пръсти

Игрите с пръсти

Игрите с пръсти и гимнастика на ръцете. Защо това е важно? За развитието на умения за самообслужване първо трябва да се подготвят пръстчетата за тази цел. Колкото по от рано възпитаваме сръчност у детето, толкова по-скоро то ще започне да се облича  и съблича самостоятелно, да си закопчава и разкопчава копчетата на якето или блузата, да си сгъва и подрежда дрехите и т.н. На езика на педагогиката раздвижването на пръстите...

Веселите пръстчета

Веселите пръстчета

Интелектът на детето може да се развие до определено ниво без помощта на ръцете, но това се подпомага до голяма степен от работата на ръката. Детето от 0 до 6-годишна възраст попива впечатления, не с ума си, а със самия си живот; учи всичко без да знае, че го учи и така преминава постепенно от подсъзнателното към съзнателното, “поощрено” от радостта и любовта. Детето е винаги ентусиазирано и винаги щастливо, защото има...

Подвижни игри и броилки

Подвижни игри и броилки

Активната игрова дейност с диалог за възприемането на нови знания у децата е плод на нашите умения как да успеем да привлечем детското внимание. Това може да се постигне чрез силата на дразнителя, повторението, възможността на детето да действа с даден предмет или играчка (да ги пипне, да им поговори…), подвижни игри и пр. За сензорното развитие на детето до неговата първа годинка голяма роля играят нагледните действия на възрастния пред него,...