Звукознайка и звуковете [П], [Б], [М]

Колко често общувате с детето си? Прекъсвате ли го, докато говори? Умее ли детето ви да назовава мислите си с думи? Изпитва ли затруднения, когато говори с други хора? А с деца? Проявявате ли търпение и разбиране към опитите му за изказване на нови думи? Смущава ли ви бебешкият говор? Кога ще преминете към истинската реч?…. Това са сред любимите въпроси на Звукознайка.

Знаете ли, че родители, които откликват на желанията на децата си, несъзнателно забавят нуждата им да се изразяват с думи. Ако на посочването с ръка или на подканата за внимание с Ъ-Ъ-Ъ е откликнато, то на малчугана не му се налага да говори.

Какво се случва? Появява се говорен недостатък у детето. И при срещата му с друго дете, то се притеснява. Отбягва последващо общуване. Така загриженият родител вече става пречка в развитието на собственото си дете. Защото късното проговаряне впоследствие води и до други проблеми

Какво е необходимо? Изграждането на правилни говорни умения и навици, формирането на лексикалната, граматическата и темпоинтонационната страна на говора изисква активни говорни контакти по време на игра. Защото колкото по-емоционално е възприятието, толкова по-силен е познавателният интерес. А паралелно с него се активизира и речевата дейност на децата.

В статията Звукознайка ви е подготвила интересни игри за артикулиране на звуковете [Б], [П] и [М].

І Игри за звук [П]

 

Пис, пис, Писанке. Палавичка Сладуранке.
С преждата на баба Пена
тайно си играеш два-три дена.
Как ли свойта плетка ще плете.
Или пак наново ще преде.
Та на своя внук любим
да завърши панталона син.
Кончето товара си докара.
Да го спреме искаме деца:
– Па, пи. Как? Кажи.
 Пуф, пиф – може би.
– Или с: пр, пс, пф.
– Оооххх. О, дааа.
– Пррр, конче, спри! Така.
Композиране на мелодии от едно – и двусрични думи

изпълнението им с почукване, щракане, маракаси:

ПАТЕ, ПИР, ПЪТ, ПЯНА, ПУХ, ПЕЩ, ПИЛЕ

(маракаси, щракане с пръсти, почукване по масата,
маракаси, почукване по масата, щракане с пръсти,

маракаси)

ПО-НИ,   ПЯ-НА

ПЕ-РА,   ПО-ЛЕ 

Двусрични – произнасяме,
сричкуваме с маракаси

ПА-ТЕ ,   ПИ-ЛЕ

ПУ-ФИ,   ПО-ЛА

Двусрични – произнасяме,
сричкуваме с маракаси

Звукознайка представя звук [Б]

Карам камион голям
БуубууБуубуу.
БРБЛБЗ. И спря.

Горивото ни свърши.

Бензин му слагам и отново
бръм-бръм към нещо ново.
Но светва пак червено светофара
Бийпбийп със клаксона аз правя.
Артикулацията за звук [Б] е същата както за звук [П], но добавяме звук.
Можем да проверим като опрем ръка о гръкляна. Ако се усеща вибрация, значи

артикулираме звучна фонема. Ако не се усеща вибрация – беззвучна.

Камбанката танцува.

Бим – бам – бум. 

Бум – бим – бам.

Живели два близнака

Бон и Бон.

Неразделни все били.
Та зовяли ги Бон-Бон.

произнасяме (пляскаме с ръце)

Композиране на мелодии от едно – и двусрични думи

изпълнението им с пляскане, тропкане, маракаси:

БАБА, БИК, БЕЗ, БОБИ, БУС, БОБ, БАТЕ

(маракаси, троп, пляс, маракаси, пляс, троп, маракаси)

произнасяме (тропкаме с краче)

БЕ-БЕ

БА-БА

Двусрични – произнасяме,

сричкуваме с маракаси

БА-ТЕ

БО-БИ

Двусрични – произнасяме,
сричкуваме с марака

Игрите на Звукознайка за звук [М]

произнасяме (пляскаме с ръце)

Композиране на мелодии от едно- и двусрични думи

изпълнението им с пляскане, тропкане, маракаси:

МОМА, МАХ, МУС, МУХА, МАСА, МЕЧ, МИЛ, МАМА

(маракаси-пляс-троп-маракаси-маракаси-троп-троп-маракаси)

произнасяме (тропкаме с краче)

МИ-ЛА

МА-МА

Двусрични – произнасяме,

сричкуваме с маракаси.

МИ-ЛА МО-Я МА-МО, СЛАД-КА И ДОБ-РИЧ-КА,

КАК ДА КА-ЖА, МА-МО, КОЛ-КО ТЕ О-БИ-ЧАМ!

МИ-МИ

МО-ЛИ

Двусрични – произнасяме,

сричкуваме с маракаси.

Приятни мигове с игрите на Звукознайка!