Лаборатория за детска креативност

Лаборатория за детска креативност

Креативността или творчеството е специфичен вид дейност, която не се ограничава само до художественото и музикалното изразяване при децата. Напротив, от съществено значение е тя за науката, математиката и дори социалната и емоционалната интелигентност. Творческите хора са по-гъвкави и по-адаптивни. Често за тях промените стават нови възможности, а неудачите – добър урок в личностното израстване. Творчеството още е синоним на самоизразяването, на емоционалното здраве, на конструктивното мислене, на умствения растеж,...

Игри за развиване на детското мислене – част втора

Игри за развиване на детското мислене – част втора

Искате ли да се разходим заедно из художествените пространства на приказката и да се докоснем до тайните на приказното слово? Готови ли сте за вълнуващо пътешествие в света на чудните истории? Неслучайно ви отправям тази покана, тъй като днешната разходка ще бъде малко по-различна, по време на която ще четем чрез действие, като пътешестваме до далечно място, усъвършенствайки фината моторика и творческото мислене на децата. Замисляли ли сте се как...

Игри за развиване на детското мислене – част първа

Игри за развиване на детското мислене – част първа

Играта е важен компонент в познавателното развитие на всяко дете. Играейки, детето се научава да мисли, да разбира, да общува, да помни, да обобщава и т. н. Играта е тази, която изпраща позитивни послания към сетивата на малкия любопитко и провокира интереса и желанието му да изследва и изучава света. Често това се случва с подражаване, повторения или експериментиране, но импулсирани от детския стремеж към опознаване на самите процеси. В настоящата...

Детската сръчност и летните вдъхновения

Детската сръчност и летните вдъхновения

Здравейте, скъпи любознайковци. Спомняте ли си преди време бях ви поканила да поиграем на нещо специално. Показах ви как да си направим океан в бутилка. Ако все още не сте си направили малкото моренце, сторете го, защото днес ще добавим към него някои животинки. Пригответе си пластилин, мидички, рапани, камъчета и да започваме.  Винаги, когато се срещнете с морето, не пропускайте да си вземете мидичка или рапанче от него за...

Театрален прочит на приказката “Косе Босе”

Театрален прочит на приказката “Косе Босе”

Направило си Косенцето Босенцето гнезденце. Снесло си яйчица. Дошла Кума Лиса под гнездото и рекла: — Косе Босе, дай ми едно яйчице! Дойдоха ми тате и мама на гости. Ще им сваря чорбица. Косенцето й дало едно яйчице. На другия ден пак дошла Кума Лиса и рекла: — Косе Босе, дай ми яйчице. Дойдоха ми кака и бате на гости. Косенцето пак й дало. Днес тъй, утре тъй — останало...

Три прасенца (преразказва Асен Босев)

Три прасенца (преразказва Асен Босев)

Живяли три прасенца. Три братленца. Веднъж най-голямото братле казало: “Хайде да си построим къща! Като си имаме дом, няма да се боим от вълци и от студ.” Но братята били много мързеливи. “Лесна работа! – прогрухкали те в отговор. – До зимата има време, а от вълци ние и така не се боим!” Тогава най-голямото прасе събрало камъни и почнало самò да си строи къща. Но когато настъпил студът, братята...

Игрите на Звукознайка за регулиране на емоциите

Игрите на Звукознайка за регулиране на емоциите

Защо е важно детето да познава емоциите? Как и доколко емоциите влияят върху детското поведение? Много често неспособността от овладяване на различните емоционални състояния издига бариери в общуването ни с децата. Емоционалният дефицит е причина и за редица проблеми у подрастващите като: предизвикателно поведение, агресия, пасивност, затвореност, самоизолация, комуникативни нарушения... Детето трябва да осъзнае, че между мислите, чувствата и поведението има връзка и че емоционалните проблеми са предизвикани не само...

Звукознайка и звуковете [Ж], [Ш]

Звукознайка и звуковете [Ж], [Ш]

Две приятелки добри на гости отдалеч очаква Звукознайка в Дома на правилната реч. Усмихнати и лъчезарни са техните игри. Първом да ви ги представи Звукознайка науми. Жужелина има жив и бодър лик. Жужи като пчеличка всеки миг. Шушина – спокойна и уравновесена, с тишина обича да е обградена. Задача 1: Артикулиране на звуковете [Ш] и [Ж]. Опитай се да рецитираш стихотворенията на Жужи и Шуши, които са решили да изненадат...

Човешкото тяло

Човешкото тяло

В статията ще намерите игри и забавни упражнения за развиване на комуникативните умения, силата и модулацията на гласа, слуховото внимание, темпо-ритмичното възприятие, координацията на фините движения на пръстите и китките на ръцете. Изграждане на усет към граматически правилна реч, изпълнение на танцови движения в съответствие с характера на музиката, разширяване на представите за човека и човешкото тяло. Като въведение ви предлагам стихотворението “Аз имам” с илюстриране на текста с подходящи...

Домашните животни

Домашните животни

Поредицата ЛогоРитмика продължава със света на домашните животни. Тематичното ядро цели активиране на сензориката и вниманието в корекционно-компенсаторната работа с децата чрез занимателни игри и увлекателни упражнения. І Игра “Танцуваме и пеем”: Обща моторика: Чрез предложените подвижни игри на тема: “Домашните животни” съблюдаваме силата, точността, темпа и координацията на движенията. Развита способност за плавно преминаване от едно движение към друго. – Хайде на кончета, на кончета, на кончета. (Децата ходят...