Цифрознайко и числата от 1 до 10

Цифрознайко и числата от 1 до 10

Аз рисувам и играя – така всичко ще узная. С моливче чудно кръгчета, чертички жужат на листа бял като пчелички. Със цифрички любими – хей така картинки ще рисуваме сега.   ЦИФРА 1 Аз ръчичка съм ти вярна Единица се наричам – мога много и забавно в дейности да те увличам. ЦИФРА 2 Лебед? Щъркел? Що ли е? Някой сторил е шега. Всеки вижда – цифра две пак ни кани към игра. ЦИФРА...

Игри с пръстчетата

Игри с пръстчетата

Гимнастика на пръстите на ръцете. Защо е важна? За развитието на умения за самообслужване първо трябва да се подготвят пръстчетата за тази цел. Колкото по от рано възпитаваме сръчност у детето, толкова по-скоро то ще започне да се облича  и съблича самостоятелно, да си закопчава и разкопчава копчетата на якето или блузата, да си сгъва и подрежда дрехите и т.н. На езика на педагогиката раздвижването на пръстите и китките на...

Веселите пръстчета

Веселите пръстчета

Интелектът на детето може да се развие до определено ниво без помощта на ръцете, но това се подпомага до голяма степен от работата на ръката. Детето от 0 до 6-годишна възраст попива впечатления, не с ума си, а със самия си живот; учи всичко без да знае, че го учи и така преминава постепенно от подсъзнателното към съзнателното, „поощрено“ от радостта и любовта. Детето е винаги ентусиазирано и винаги щастливо, защото има...

Подвижни игри и броилки

Подвижни игри и броилки

Активната игрова дейност с  диалог за възприемането на нови знания у децата е плод на нашите умения как да успеем да привлечем детското внимание. Това може да се постигне чрез – силата на дразнителя; повторението; възможността на детето да действа с даден предмет или играчка (да ги пипне, да им поговори…) За сензорното развитие на детето до неговата първа годинка голяма роля играят нагледните действия на възрастния пред него, съпроводени винаги с говор – показване...