Пет приказни игри за развиване на речевите умения

Пет приказни игри за развиване на речевите умения

Развиването на речеви умения у децата е продължителен процес, който започва още в ранна възраст. Първоначално се активират говорните механизми. Благодарение на фонемното възприятие се формира фонематичен слух, за да се пробуди звукоподражанието и да се изгради лексикален запас от имена, действия, качества, пространствени отношения и др. В статията ще намерите интересни игри за стимулиране на комуникативните умения чрез креативния “прочит” на няколко любими детски приказки. “ТРИТЕ ПРАСЕНЦА” Прочитаме приказката, след което...

Пет игри за развиване на възприятията

Пет игри за развиване на възприятията

Океан в бутилка Необходими материали:  празна прозрачна бутилка, чашка морски пясък, мидички и дребни цветни предмети, синя боя и вода. Насипваме пясъка в бутилката с помощта на фунийка. Добавяме внимателно дребните мидички и предмети, след което допълваме с оцветена в синьо вода. Затваряме плътно с капак и разклащаме така получената морска картина. Върху бял картон залепваме различни картинки и изписваме четливо тяхното наименование. Слагаме готовата карта в найлонов прозрачен плик...

Зеленчуци, който не яде

Зеленчуци, който не яде

В статията ще намерите увлекателни игри и упражнения, насърчаващи развитието на музикалния слух, памет, внимание, ритъм, а така също и изразителната пластика на движенията. Активиране, разширяване и обогатяване на общата представа за понятията зеленчуци. Внасяме настроение с популярната детска песничка “Зеленчуци, който не яде”: Зеленчуци, който не яде, той голям не ще да порасте. Не ще има розови страни. Всеки ще го победи. Морковчето вика: “Ела тук!” Ряпата крещи и тя...

Приказка за котарака Рижо

Приказка за котарака Рижо

( автоматизация на звук [Р] ) Рано-рано във зори,  удобно веч се настани на диванчето любимо за предаване значимо – котаракът Рижо. Кой? Рижо нашият герой. Той е сиво котараче с още мъничко мустаче. Мър, мър, мър-р-каше на глас  серията нова следеше със захлас. Но не щеш ли за беда – гръм се чу и токът спря. Мяууу. Защо? Защо сега?  Интересно тъкмо стана… Рижо малко се разтъжи, но идея...

Диференциация на звук [ Д ] и звук [ Т ]

Диференциация на звук [ Д ] и звук [ Т ]

Корекцията на неправилно произнасяните звуци изисква постановка на правилно отчленени фонеми. За тази цел наред с основните методични похвати ви предлагам няколко занимателни игри, за стимулиране  у децата на положителна мотивация към речевата терапия. Започваме:  І. С артикулационна гимнастика: Подавам ти парче памук и, моля  – постави го тук – (показва се) между устните – така. Ще го “изплюеш” ли сега? А сетне – език под горната устна сложи. Да повторим –...

Три авторски игри за експресивната реч

Три авторски игри за експресивната реч

Стимулирането на комуникацията от ранна възраст чрез интересни дейности, авторски игри, мотивиращи думи и подходяща среда е основната цел на поредицата ЛогоРитмика. Усвояването и обогатяването на експресивната реч изисква добро визуално и звуково внимание, засилено слухово възприятие и моторни умения. Предлагам ви три интересни комбинации от реч, движения и музика за разширяване на комуникативните умения. І Игра: “На гости у моите кръгли приятели”  Балончето гостува на своите кръгли приятели през дъждовните делнични...

Формиране на фонематичен слух

Формиране на фонематичен слух

Способността на човек да чува и разбира фонемите в езика или звуците в думата е от особено значение за възприятието на речта. В нашия език има 45 звука, които изписваме с 30 графични знака. В развоя си българският език претърпява множество промени, които неминуемо дават отражение върху фонематичното му звучене. (Имам предвид палатализацията; ятовата, носовите и еровите гласни; метатезата на групите ОР, ОЛ / ЕР, ЕЛ между съгласни; сонантичните Р и Л;...

Игри за развитие на фонемното възприятие

Игри за развитие на фонемното възприятие

Защо са важни упражненията-игри за развитие и стимулиране на фонемния слух?… Чрез тях по-лесно се овладява и коригира неправилното произнасяне или заменяне на един звук / група звукове с други. На езика на Звукознайка – всяка промяна в артикулацията на фонеми се нарича дислалия, която може да бъде: – анатомична; – функционална – езиковите проблеми са генерирани от затруднения в дишането; – звуковогенна – дефицит в изслушването, т.е. детето не чува...

Артикулационна гимнастика в рими

Артикулационна гимнастика в рими

Успешното формиране на правилното звукопроизношение е невъзможно без предварителна подготовка – артикулационна гимнастика. Контролът на дишането също е важно за речта. То се явява като предходна стъпка към вокализацията и артикулирането на звуковете. За децата е необходимо да експериментират с различни звуци. Най-малко поради три причини: 1. за да  развият набор от звуци; 2.за да регулират контрола на движенията на устата, предшестващо усвояването на артикулационната моторика; 3. и да се подготвят за...

Букет оригами за осми март

Букет оригами за осми март

Оригамите не само оживяват в ръцете ни къс хартия. Те са виртуоз в стимулирането на сензорно-двигателния интелект. На осми март латинки няма, и невен дори, но може с оригами букет да разцъфти… Първа стъпка Вземаме цветен лист хартия – формат А4. Сгъваме го на две, след това пак на две – до получаване на 16 малки правоъгълничета. Втора стъпка Изрязваме малките правоъгълничета. От всяко ще оформим по едно венчелистче на нашето...