Пет приказни игри за развиване на речевите умения

Развиването на речеви умения у децата е продължителен процес, който започва още в ранна възраст. Първоначално се активират говорните механизми. Благодарение на фонемното възприятие се формира фонематичен слух, за да се пробуди звукоподражанието и да се изгради лексикален запас от имена, действия, качества, пространствени отношения и др. В статията ще намерите интересни игри за стимулиране на комуникативните умения посредством креативния „прочит“ на няколко любими детски приказки.

„ТРИТЕ ПРАСЕНЦА“

Прочитаме приказката, след което творчески я драматизираме, като изработим къщичките на трите прасенца от различни материали – слама, дърво и тухли (в случая кубчета). По време на „строежа“ разясняваме за качествата на прасенцето, за материала на изработка, начина и алгоритъма на работа.

Друга любима приказка, с която можем да провокираме интерес, е „Джак и бобеното зрънце“. Тук акцентът е върху количествените представи (голямо/малко); пространствените отношения (горе/долу); геометричните форми (кръг, овал – облаците са кръгли, бобчето е овално…); активиране на въображението чрез колаж от еко материали.

Комуникативна игрова вариация може да бъде и прочитът на приказката „Грозното патенце“, чрез която ще упражним детската емоционалност, сръчност и въображение, оцветявайки малкото грозно патенце с апликиране на хартиени топченца. По този начин индиректно тренираме и пинсетния захват.

Следващата ми приказна игра е от света на „Гълъбицата и мравката“. С този текст целя да упражним социално-емоционалните умения, да очертаем ръката, да изрежем с ножичката и да апликираме един вълшебен колаж, в който всеки от героите да оживее под детските ръчички.

Интересна игра за интерпретиране на приказния свят е цветният експеримент на чувствата, когато се докоснем до любими приказки и герои.  Ще са ви необходими по равни количества олио, веро за съдове, оцветена вода, спирт за горене. В прозрачен съд последователно изливате верото, цветната вода, олиото и накрая – спирта за горене.

 

Приятни мигове!