Пет приказни игри за развиване на речевите умения

Развиването на речеви умения у децата е продължителен процес, който започва още в ранна възраст. Първоначално се активират говорните механизми. Благодарение на фонемното възприятие се формира фонематичен слух, за да се пробуди звукоподражанието и да се изгради лексикален запас от имена, действия, качества, пространствени отношения и др. В статията ще намерите интересни игри за стимулиране на комуникативните умения чрез креативния “прочит” на няколко любими детски приказки.

“ТРИТЕ ПРАСЕНЦА”

Прочитаме приказката, след което творчески я драматизираме, като изработим къщичките на трите прасенца от различни материали – слама, дърво и тухли (в случая кубчета). По време на “строежа” разясняваме качествата на прасенцата, материала на изработка, начина и алгоритъма на работа.

Друга любима приказка, с която можем да провокираме интерес, е “Джак и бобеното зрънце”. Тук акцентът е върху количествените представи (голямо/малко); пространствените отношения (горе/долу); геометричните форми (кръг, овал – облаците са кръгли, бобчето е овално…); активиране на въображението чрез колаж от еко материали.

Комуникативна игрова вариация може да бъде и прочитът на приказката “Грозното патенце”, чрез която ще упражним детската емоционалност, сръчност и въображение, оцветявайки малкото грозно патенце като апликация от цветни хартиени топченца. По този начин индиректно тренираме и пинсетния захват.

Следващата ми приказна игра е от света на “Гълъбицата и мравката”. С този текст целя да упражним социално-емоционалните умения, детската сръчност и умението за взимане на решение. Детето очертава ръката си, изрязва по контура, апликира детайлите и героите оживяват върху листа. Може по двойки или индивидуално децата да разкажат за срещата между гълъбицата и мравката.

Интересна игра за интерпретиране на приказния свят е цветният експеримент на чувствата, когато се докоснем до любими приказки и герои, който напомня по нещо на небесната дъга.  Ще са ви необходими по равни количества олио, веро за съдове, оцветена вода и спирт за горене. В прозрачен съд последователно изливате верото, цветната вода, олиото и накрая – спирта за горене.

 

Приятни мигове!