Пет игри за развиване на възприятията

Океан в бутилка

Необходими материали:  празна прозрачна бутилка, чашка морски пясък, мидички и дребни цветни предмети, синя боя и вода.

Насипваме пясъка в бутилката с помощта на фунийка. Добавяме внимателно дребните мидички и предмети, след което допълваме с оцветена в синьо вода. Затваряме плътно с капак и разклащаме така получената морска картина.

Върху бял картон залепваме различни картинки и изписваме четливо тяхното наименование. Слагаме готовата карта в найлонов прозрачен плик с цип. “Скриваме” писанията и илюстрациите с ориз, затваряме ципа и сме готови да поднесем играта на детето, което трябва да избута или “изчисти” думите от ориза и да ги назове. (Играта е подходяща също и за упражняване на артикулационните механизми на децата.)

Познай думата

За усещанията

За играта е необходим набор от тактилни карти по метода Монтесори. Обясняваме на детето защо е необходимо да умее да възприема околния свят чрез допир. Уточняваме чувствителните зони на кожата (устните, вътрешната страна над китката, бузата). Целта на играта е при закрити с лента очи детето да успее да подреди картите по двойки, “разчитайки” информацията от тях чрез тактилните си сензори. Контрол на грешката – проверка дали картите са подредени правилно по двойки.

За тази игра е необходим набор от монтесори материал за развиване на сетивата у детето. Картите са изработени от различен материал, който е с различна термичност – дърво, метал, стъкло, корк. Обясняваме, че ще учим какво е топло и какво – студено; какво е по-топло и какво по-малко топло. И тук очите се покриват, за да се активират останалите сензори. Картите се подреждат по двойки според своята термичност при закрити очи.

Топло – студено

Цветовете

За възприемането на цветовете е необходим набор от монтесори цветни кутии. Запознаваме детето с трите основни цвята. След това въвеждаме второстепенните цветове. Обясняваме спецификата на сивото, черното и бялото.

Целта е детето да разпознава цветовете и да ги подрежда в правилните нюанси.