Приказка за котарака Рижо

Приказка за котарака Рижо

( автоматизация на звук [Р] ) Рано-рано във зори,  удобно веч се настани на диванчето любимо за предаване значимо – котаракът Рижо. Кой? Рижо нашият герой. Той е сиво котараче с още мъничко мустаче. Мър, мър, мър-р-каше на глас  серията нова следеше със захлас. Но не щеш ли за беда – гръм се чу и токът спря. Мяууу. Защо? Защо сега?  Интересно тъкмо стана… Рижо малко се разтъжи, но идея...

Диференциация на звук [ Д ] и звук [ Т ]

Диференциация на звук [ Д ] и звук [ Т ]

Корекцията на неправилно произнасяните звуци изисква постановка на правилно отчленени фонеми. За тази цел наред с основните методични похвати ви предлагам няколко занимателни игри, за стимулиране  у децата на положителна мотивация към речевата терапия. Започваме с  І. артикулационна гимнастика: Подавам ти парче памук и, моля  – постави го тук – (показва се) между устните – така. Ще го “изплюеш” ли сега? А сетне – език под горната устна сложи. Да повторим – пак...

Три авторски игри за експресивната реч

Три авторски игри за експресивната реч

Стимулирането на комуникацията от ранна възраст чрез интересни дейности, авторски игри, мотивиращи думи и подходяща среда е основната цел на поредицата ЛогоРитмика. Усвояването и обогатяването на експресивната реч изисква добро визуално и звуково внимание, засилено слухово възприятие и моторни умения. Предлагам ви три интересни комбинации от реч, движения и музика за разширяване на комуникативните умения. І Игра: “На гости у моите кръгли приятели”  Балончето гостува на своите кръгли приятели през дъждовните делнични...

Формиране на фонематичен слух

Формиране на фонематичен слух

Способността на човек да чува и разбира фонемите в езика или звуците в думата е от особено значение за възприятието на речта. В нашия език има 45 звука, които изписваме с 30 графични знака. В развоя си българският език претърпява множество промени, които неминуемо дават отражение върху фонематичното му звучене. (Имам предвид палатализацията; ятовата, носовите и еровите гласни; метатезата на групите ОР, ОЛ / ЕР, ЕЛ между съгласни; сонантичните Р и Л;...

Игри за развитие на фонемното възприятие

Игри за развитие на фонемното възприятие

Защо са важни упражненията-игри за развитие и стимулиране на фонемния слух?… Чрез тях по-лесно се овладява и коригира неправилното произнасяне или заменяне на един звук / група звукове с други. На езика на Звукознайка – всяка промяна в артикулацията на фонеми се нарича дислалия, която може да бъде: – анатомична; – функционална – езиковите проблеми са генерирани от затруднения в дишането; – звуковогенна – дефицит в изслушването, т.е. детето не чува...

Артикулационна гимнастика в рими

Артикулационна гимнастика в рими

Успешното формиране на правилното звукопроизношение е невъзможно без предварителна подготовка – артикулационна гимнастика. Контролът на дишането също е важно за речта. То се явява като предходна стъпка към вокализацията и артикулирането на звуковете. За децата е необходимо да експериментират с различни звуци. Най-малко поради три причини: 1. за да  развият набор от звуци; 2.за да регулират контрола на движенията на устата, предшестващо усвояването на артикулационната моторика; 3. и да се подготвят за...

Букет оригами за осми март

Букет оригами за осми март

Оригамите не само оживяват в ръцете ни къс хартия. Те са виртуоз в стимулирането на сензорно-двигателния интелект. На осми март латинки няма и невен дори, но може с оригами букет да разцъфти… Каня ви да си направим пъстра картичка оригами, с която да зарадваме мама за нейния празник. В статията ще намерите подробно технологично описание с богат илюстративен материал при изработването на уникалната картичка. Със сигурност подаръкът ви ще бъде...

Стимулиране на звукоподражанието

Стимулиране на звукоподражанието

Подражанието е първият инстинкт на пробуждащото се съзнание. От ранна възраст провеждането на занимания за изграждане на комуникативните умения е особено важно за по-нататъшното усвояване на родния език и подготвяне на говорните механизми на детето. В тази статия от поредицата “Логоритмика” ви предлагам различни практически упражнения и интересни игри за стимулиране на звукоподражанието. Упражнение 1: Започнете с несложни въпроси и отговори: – Как прави часовникът? – (тик-так, тик-так); – Как прави капчицата от чешмата? – (кап-кап-кап);...

Приказка за Веселите езичета и Звукознайка

Приказка за Веселите езичета и Звукознайка

Музиката е първото изкуство, до което се е докоснал човека. Тя е навсякъде. В песента на птиците, в шума на вятъра, в жуженето на пчеличките, в нашата реч дори. Слушането, възприемането и възпроизвеждането на детски песнички е с доказана възпитателна стойност. От ранна възраст провеждането на занимания за изграждане на комуникативните умения е особено важно за по-нататъшното усвояване на родния език и подготвяне на говорните механизми на детето. В поредицата “ЛогоРитмика” ще споделя различни практически упражнения и интересни...

Цифрознайко и числата от 1 до 10

Цифрознайко и числата от 1 до 10

Аз рисувам и играя – така всичко ще узная. С моливче чудно кръгчета, чертички жужат на листа бял като пчелички. С числата мили и любими картинки ще рисуваме във рими.   ЦИФРА 1 Аз ръчичка съм ти вярна Единица се наричам – мога много и забавно в дейности да те увличам. ЦИФРА 2 Лебед? Щъркел? Що ли е? Някой сторил е шега. Всеки вижда – цифра две пак ни кани към игра. ЦИФРА...