Игри за развиване на комуникативните умения

Комбинациите от думи, музика и движение за формиране на емоционално-социални и двигателни умения оказват благотворно въздействие и при формиране на комуникативните умения у подрастващите. Хармоничното единство слово-мелодия-ритъм активира динамиката в развитието на гласа, дишането и артикулацията, слуховото внимание, както и пространствената ориентация. 

І Игра: Танцуваме и пеем

Мравките се рано разбудили.

(Децата си потриват очичките с ръце в клекнало положение.)

Протягат се!

(Ръце високо горе)

Па се почудили.

(Изправят се.)

Нов ден започна!

(Скачане на два крака на място.)

Дружно да вървим!

Храница за зимата да съхраним!

(Маршируване на място.)

Едно, две, три, четири, пет –

(Скачане на два крака.)

заромоля в гората тих дъждец.

(Маршируване на място.)

Кап, кап, кап, кап…

(Ръцете са на раменете и се вдигат високо.)

Навъси се небето пак.

Тарльо бърза във шубрака.

(Маршируване на място.)

Ах! – въздъхна със уплаха.

(Дълбоко вдишване, на междуметието – издишване.)

ІІ Игра: Пеят, скачат палците

Нова топка

(М. Трифонова)

Вятърът Сърдитко топката надува.

(Пръстите на двете ръце са събрани в щипка.)

ВВВ – ФФФ – ВВВ – надува ли надува.

(Бавно се разтварят, като образуват топка.)

Изведнъж обаче – ТРРРЯС и БУМ.

(Ръкопляскане)

Топката се спука, вдигна силен шум.

(Пръстите на всяка ръка правят малки колелца:

палец-показалец; палец – среден…)

Закачливко

М. Трифонова

 

Вятърко развесели се.

Хи – хи – хий, хи – хи – хий.

С листата да играе иска.

Тс – с – с, тс – с – с.

Поразбуди бръжко пъстрите сънливци:

Ш – ш – шуу, ш – ш – шуу.

Забавляваха се вече всички.

шшш – шо -шу, ссс – си – ши.

ІІІ Игра: Повтаряй след мен

1. Аз ваша, ти наша, кой ще вари каша?

2. Върху главата калпак, в ръката – калпак, че трети калпак за капак.

3. Сврака на драка кацнала, па гракнала на драката свраката.

4. Маша магаре яхя, Миша магаре яхя.

5. Под път пъдпъдък, над път пъдпъдък, на път пъдпъдък.

 

ІV Игра: Слушай внимателно, повтаряй старателно

Целта на играта е да активира фонемното възприятие, развивайки умение за диференциране на звуковете в речта. Изграждането на чувствителност към фонемната съдържателност на думите е от първостепенно значение за развиване на комуникативните умения децата.

Седем котенца си има Маша. 

Със солена супа ги гощава.

Но смешно никак не е даже.

Обръща ѝ внимание Наташа.

Шила Миша през деня

ботуши нови за зайчетата.

Но не щеш ли в бързината

ципа зашила на обратно.

През вратата връхлетяло

непослушното кутре Ларито.

Блъснало главата силно

и от болка изръмжало.

V Игра: Работилничка за вдъхновение

Целта на играта е да стимулира чрез забавни и приятни дейности фините и точните движения.

1. Апликация с есенни листа.
2. Отпечатъци от есенни листа и темперни бои.
3. Сортиране и групиране на есенни листа по цвят и форма.
4. Сортиране по вид на предварително смесени в купа кестени, жълъди и шикалки с помощта на дървени щипки или лъжица.
5. Декупаж с есенни листа.
6. Изрязване по предварителни очертания на есенни листа от цветна хартия.
7. Оцветяване на различни по вид и цвят есенни листа.
8. Оцветяване с пластилинова техника на есенна картина.
9. “Рисуване” с цветна мозайка на есенни мотиви.
10. Изработка на есенни листа от пластичен материал с различни техники – овалване, притискане, разточване, изрязване.
11. Аранжиране на букет или картина с есенни листа