Моят първи часовник

Часовник, час, минута и секунда… Едно от най-трудните умения за усвояване при децата е разпределянето на времето. Независимо дали за подготовка на уроците, или за приготвяне на тоалета за важно мероприятие, правилната организация на времето развива качества като отговорност, коректност, прецизност. Да разпределим и организираме времето си означава още да направим план на задачите си за деня. Ето тук вече се налага да си осигурим един часовник. Но как да разберем колко е часът? Колко време ще ни  е необходимо за важните приготовления?

понятие за време

Под понятието време разбираме безкрайния непрекъснат “път” на живота и събитията, които се случват в необратима последователност от миналото през настоящето до бъдещето. Времето е вид количество от различни измервания и се използва за подреждане на събития, за сравняване на продължителността на тези събития или за уточняване на интервалите между тях. За измерване на времето са създадени различни специални устройства – часовник, като едни от най-ранните са слънчевите и пясъчните, както и механизмите с камбана и махало.

слънчев часовник

пясъчен часовник

“четене на часовник”

Изграждането на това умение е продължителен процес, който започва с изработването на  илюстрован дневен режим с познати моменти от ежедневието на детето, които се лепят на определени места върху картонен кръг. По този начин индиректно подготвяме 3-годишното дете не само за предстоящите дейности, но и за разбиране на времето. 

Практически начини за упражняване в отмерването на времето

* Опитайте се да бъдете прецизни, когато говорите с детето си за времето, когато употребявате понятията минута или час.
* Направете часовник на дневния режим на детето и го илюстрирайте с изображения на неща, които се случват в определени моменти от денонощието.
* Покажете на детето си различни устройства за измерване на времето (таймери, пясъчен часовник, слънчев циферблат).
* Задавайте въпроси от рода на: “Колко време ще ти е необходимо, за да си измиеш зъбите?, “Колко време ще ти е необходимо да се преоблечеш?” Това ще накара децата да мислят за времето.