Рисуваме приказката “Трите прасенца”

Коя е любимата ви приказка: “Житената питка”, “Червената шапчица”, “Патенцето и Пиленцето”, “Дядо и ряпа”? … Ще ви покажа как да създадете свои собствени герои от приказката “Трите прасенца” и да театрализирате малка сценка с тях. Готови ли сте? Ще са ви необходими водни или темперни боички, престилка за предпазване на дрехите, ножичка, лепило, картон А4, няколко различни по цвят листове хартия и малко творческо настроение.

рисуваме прасенцата

С върха на пръста правим главата. Оформяме под нея тялото. Рисуваме учишки, очички, носле, крачета и опашка, след което изрязваме готовата фигурка. По този начин правим и другите две прасенца.

апликираме къщичките

1.Правим шаблон, като изрязваме три правоъгълника и три триъгълника.

2. Залепваме сламки върху първата къщичка от триъгълник и правоъгълник.

3. Залепваме дървени клечици върху втората къщичка.

4. Залепваме тухлички или малки камъчета върху последната къщичка.

рисуваме вълка

С върха на показалеца правим главата. Оформяме тялото. Рисуваме ушички, крачета, опашка и муцунка. Изрязваме по очертанията и нашият вълк е готов.

проектираме фон

Тъй като в приказката “Трите прасенца” всяко от тях прави различна къщичка, може да помислим как да съберем в един общ пейзаж местата, от където прасенцата намират материала за своите къщи – полянка със суха слама, гора с изпадали клонки и рекичка с гладки камъчета. Рисуваме трева, като правим щампа и след това с клечка оформим отделни стръкчета. Със синьо правим река. Залепваме къщичките, може да добавим малко памук за облаци в небето и сме готови с нашия малък настолен театър.