Рисуваме приказката “Трите прасенца”

Коя е любимата ви приказка: “Житената питка”, “Червената шапчица”, “Патенцето и Пиленцето”, “Дядо и ряпа”?, “Косе Босе”? … Ще ви покажа как да създадете свои собствени герои от приказката “Трите прасенца” и да театрализирате малка сценка с тях. Готови ли сте? Ще са ви необходими водни или темперни боички, престилка за предпазване на дрехите, ножичка, лепило, бял картон А4, няколко различни по цвят листове хартия и малко творческо настроение.

рисуваме прасенцата

С върха на пръста правим главата. Оформяме под нея тялото по същия начин. Рисуваме учишки, очички, носле, крачета и опашка, след което изрязваме готовата фигурка. По този начин правим и другите две прасенца.

апликираме къщичките

1.Правим шаблон, като изрязваме три правоъгълника и три триъгълника.

2. Залепваме сламки върху първата къщичка от триъгълник и правоъгълник.

3. Залепваме дървени клечици върху втората къщичка.

4. Залепваме тухлички или малки камъчета върху последната къщичка.

рисуваме вълка

С върха на показалеца правим главата. Оформяме тялото. Рисуваме ушички, крачета, опашка и муцунка. Изрязваме по очертанията и нашият вълк е готов.

проектираме фон

Тъй като в приказката “Трите прасенца” всяко от тях прави различна къщичка, може да помислим как да съберем в един общ пейзаж местата, от където прасенцата намират необходимия материал за своите къщички. Например полянка със суха тревица и слама за къщичката на най-мързеливото прасенце. Гора с изпадали клонки за дървената къщичка на средното прасенце. Малка рекичка или езерце с крайречни камъчета, от които най-работливото прасенце изгражда стабилен дом с коминче и огнище. Започваме с тревата, като правим щампа с тампон или мека четка и след това с клечка за зъби оформяме отделните стръкчета. Със синьо правим реката. Спокойно можем да нарисуваме речното дъно с пръсти или по-дебела четка. Залепваме внимателно къщичките към готовия пейзаж. Добавяме облаци от памук за настроение в небето и сме готови с нашия малък настолен театър. 

Приятни и забавни мигове, малки актьори!