Сезоните – прекрасна тема за игри

Темата за сезоните като част от словесната ритмика е мощен стимул за разгръщане на детското развитие. Всяко дете притежава познавателни сили, които определят насоката на взаимодействията и взаимоотношенията му за съприкосновение с новото. Оттук нататък водещо е функционирането на познавателната активност при овладяване на определени умения, прерастващи в компетенции и отношения, за да достигнат вариативност в начините и степените на проявление на определени умения, способности и готовности. Много често ние – педагозите, трябва да уточним на кое ниво на познавателност е към момента детето – Желание, Мотив, Намерения, Съзнаване, Съсредоточаване, Упражняване, Умение или Научаване.

В статията ви предлагам интересни игри от вълшебната шевица на словесната ритмика за стимулиране на детската активност

І Игра: Танцуваме и пеем

Обща моторика: Чрез предложените подвижни игри съблюдаваме силата, точността, темпа и координацията на движенията. Развиваме способността за плавно преминаване от едно движение към друго.

Ритмично упражнение от колянна опора, при което се изпълняват имитативни движения, съобразно текста на песента. Като втори вариант може да се изпълни в изправено положение, като ръцете са вдигнати високо над главата и се “превиват” като клони, полюлявани от вятъра.

Духай, духай, ветре от зори.

Вятърната мелница върти.

(Ръцете са вдигнати над главата и плавно се накланят вляво и вдясно.)

Колелото се върти, то не спира, не стои.

Колелото се върти, то не спира, не стои.

(Ръцете са пред гърдите и се въртят ритмично от лактите.)

Падайте снежинки бели.

Нека сняг навред се стели – 

имаме си всички топли ръкавички.

Давайте си напред ръцете,

после свийте коленете,

идвай ти при нази, Снежко,

Снежко – Белодрешко.

Чакат ни игри забавни.

Топки снежни ще напрадим.

Имаме си всички топли ръкавички.

Вятърът фучи: Фи-у-у-у 

(децата бягат разпръснато)

Не се боим от студ.

(децата клякат и казват “ух”)

 ІІ Игра: Пеят, скачат палците

Игра с пръстите на ръцете

(Ръката е свита в юмрук. Разтваряма пръс по пръст.)

Палчо, събуди се! Виж, снежец вали!

Показалчо, облечи се, чакат ни шейни!

Среден, зная – ти топло слънце търсиш.

Безименният също почва да се мръщи.

Малкото Кутре досущ като дете

не се вълнува, а на воля си лудува!

Логическа закачка

автор: Магдалена Трифонова

Ако вятърът духа, но е топло.

Ако небето е усмихнато и синьо.

Ако ливадите не са под бяло одеало.

Ако пчеличките жужат под пъстрата дъга.

Ако ягоди  укра`сят обедната ни софра.

През кой сезон това се случва?

ІІІ Игра: Чуй добре и помисли, отговора намери

Целта на играта е децата да съотнесат вербалното указание към определен годишен сезон. Допустима е илюстративна опора. Като вариант ви предлагам на всяко дете да се раздаде картинка, символизираща даден сезон и когато чуе текста, да покаже своя “отговор”. Друг вариант е отговор – пантомима.

С пълна стомничка небето

слязло долу над полето.

Станало му драго, мило

и черешките измило.

 

(лято)

Свети Месечко отгоре.

Скреж накитил равни двори.

Студ дърво и камък пука.

Кой на тежки порти чука?

 

(зима)

Надигат бавно се мъглите сиви,

утихнаха пчеличките игриви.

Свирука нейде тихичко щурец.

И кротичко вали дъждец.

 

(есен)

Аз кокиченце съм бяло, 

сред гората разцъфтяло.

Имам братче минзухарче,

кукуряче за другарче.

 

(пролет)

ІV Игра: Какво ще облечете през топлите и какво – през студените дни?

Целта на играта е да се групират по признак – противоположност посочените картинки на облекло. Като усложняване на задачата може да се изиска да се назоват и други – “пропуснати” дрехи или аксесоари за топло и студено време. Да се свържат с непрекъсната линия за слънцето тези, които се отнасят за лятото, а – с точици или прекъсната линия – за облачето.

V Игра: Цветна палитра:

Как сезоните ще разкрасят това дърво? С какво ще го дарят? Има ли дървета, чиито багри сезоните не променят? Дърветата могат да се оцветят по различни начини с предпочитана техника – рисуване (с моливи, пастели, водни боички, с пръстчета), апликиране (на цветна хартия, цветни копчета), моделиране (изкъсване на малки парченца цветен пластилин и притискане към шаблон).

Други предложения за игри на тема “Сезоните”:

Танцът на водата – двигателни упражнения, имитиращи течаща вода, бързей или вълна в морето.

Звукоподражания: Как духа вятърът?

Да дорисуваме есенна картина с капки дъжд. 

Моделиране на лятна дъга с многоцветен пластилин.