Стихчета за Баба Марта

Всяка година на първи март Баба Марта закичва с бял и червен конец децата, за да бъдат здрави и честити. Но понякога, макар и много рядко, тя е сърдита, отива при по-малкия си брат Малък Сечко и развихрят снежинките, зафучават виелиците, смразяват земята. Тази година сме ѝ подготвили изненада – стихче.

1. гатанка

2. радост

Майстор Сечко във реката

сапун прави от водата!

Баба Марта го събира,

за един ден го изпира.     

Що е то?       (лед)

(Чичо Благо)

Що ми е мило и драго,

че ще ме пролет накичи

с минзухар, с бяло кокиче,

със здравец, със перуника

и ситна жълта иглика.

(Димитър Бабев)

3. добрата баба марта

Елисавета Багряна

Малък Сечко свъсен кихна

и замина си далече.

Баба Марта се усмихна

и на Слънча светъл рече:

Хайде, Слънчо, ставай, сине!

Цяла зима спа на воля,

но сега поля, градини,

тебе чакат и се молят.

Чакат да ги стоплиш, сине,

да поникнат буйни ниви.

По дворове, по градини

да разцъфнат бели сливи.

Чакат вече и децата –

те са палави и мили.

Разтвори им сърчицата,

влей им радост, здраве, сили!

4. мартеничка

Елин Пелин

Ей, Скорец,

първи пролетен

свирец,

що ни водиш

пролетта,

мартеничка

ти плета

от коприна

разноцветна!

Синята е

за небето,

зелената —

за полето,

на цветята —

шарената,

жълтата

и алената!

5. Баба Марта

Елин Пелин

Баба Марта

дойде вече,

слънце весело

припече.

И небето

се засмея,

радост нова

ни огрея.

Баба Марта

ни посети

и до него

минзухар —

наш добър

познайник стар.

с китка цвете

във ръцете…

На глава си

кат момиче

тя забола е

кокиче

Жабите

на речний бряг

я посрещат,

да и искат

кукуряк,

кукуряк!

6. баба марта сърдита

Йордан Стубел

Баба Марта сърдита

Кукуряка попита:

-Де е твойто сестриче,

мъниното кокиче,

че го няма тъдява

утром рано да става?

– Мари, Марто, къде е

ей го де се белее.

Сгушило се и чака

бръмбарите в трънака.

Аз го викам — не чува,

като че се надува.

Вчера рано в гората

търсиха го децата.

Днеска пусти ергени

свиха китка от мене,

а пък то е, горкичко,

в снеговете самичко.

7. баба марта бързала

Йордан Стубел

Баба Марта бързала,

мартенички вързала:

морави, зелени,

бели и червени.

Първом на гората —

да листят листата.

И да дойдат всичките:

щъркелите, птичките,

първият певец,

Косер хубавец.

После на градините —

да цъфтят гиргините

и латинки алени,

и божури шарени.

Ябълки да зреят,

круши да жълтеят

А пък на дечицата

върза на ръчицата

мартеници чудни

със ресни червени.

да са ранобудни,

да растат засмени.

 

8. мартенички

Атанас Душков

На зелената морава

Баба Марта днес раздава

мартенички, мартенички

за големи и мънички.

Щом дочуха новината,

в миг дойдоха от гората

Кумчо Вълчо със Лисана,

Заю Баю и Мецана.

Катеричката добричка,

веселата кукувичка,

дългоухото магаре —

всичките отбор другари.

А когато на редици

долетяха всички птици,

със свойте хубави премени

те ги срещнаха засмени.

9. мартеничка за коте

Цветан Ангелов

— Коте, коте — рече вчера

братчето с въздишка, —

откъде да ти намеря

мартеница с мишка?

10. мартеници

Йордан Стубел

В нашта пролетна градина

цъфна алена коприна,

цъфна жълта и пембяна

на игличина поляна,

Баба Марта я наплете

със пискюлчета и цвете,

и навърза по кошари,

на овчарки и овчари,

на кълнилите ечмени —

да са росни и зелени,

по егреци, по лозята,

на горите по листата,

по широки равни двори,

по хамбари и обори —

да са пълни тежки крини,

плод да има по градини,

та да пеят от душица

всички български дечица,

да дочакат ранобудни

нови мартеници чудни.