Фина моторика и въображение

Фина моторика е възлово понятие в детското развитие, което многократно сме коментирали в раздел “ЛогоРитмика” на сайта на Детски образователен център “Совичка”. Както е видно, темата за стимулирането на детската фина моторика е от първостепенно значение при организацията на нашите занятия. Без да навлизам в детайли защо е важно да поощряваме фините движения на ръката, насочвам вниманието към конкретна дейност, в която въображението движи малките пръстчета, за да сътворят красота.

За изработването на нашия арт проект са необходими следните материали: морски или речни камъчета, макаронени фигурки на животни, шишарка, картинки на пшеница или други растения, лепило, ножица, бял картон. Разбира се, може да добавите малко памук за облачета в небето.

Започваме с подготовката на картона, от който изработваме паното за нашата картина апликация. Според наличните еко материали съчиняваме сюжет на картината, по който ще се движим в процеса на работа. Ако детето е прекалено малко и не може да пише, изслушваме внимателно неговата идея – какво си представя да нарисува от наличните еко материали. Коментираме къде какъв елемент може да залепи, обсъждаме по какъв начин смята да изработи небето – дали ще щрихира със син молив, дали ще насити цвета с темпера, ще има ли облачета и т.н. Целта ни е провокираме детското въображение към креативност, а след това да пристъпим към изработването на самата картина. И да, колкото по-малки са елементите, толкова по-ефективно ще бъде упражнена т.нар. фина моторика.

В нашя случай от камъчетата оформяме мама Зайка, която наблюдава своето малко зайче как похапва морков край една житена полянка. Разбира се, вие може да реализирате по-оригинални арт композиции в зависимост от природните материали, с които разполагате.

Вдъхновение с други идеи по темата ви предлагам в следните статии: Фина моторика и упражняване на детската сръчност, Полезни съвети за насърчаване на детската фина моторика, както и Веселите пръстчета, Игрите с пръсти и разбира се, всички онези тематични занятия за упражняване на общата и фината моторика, описани подробно в раздел ЛогоРитмика.