Горската аптека – приказка в рими
“Горската аптека” – приказка в рими от Лила Захариева

През гората лъкатуши

скрити в папрати пътека. 

Малка къща там се гуши

с надпис “Горската аптека”,

на прозорчето с перденца,

по полиците – шишенца

и мехлеми, и буркани

с билки всякакви събрани.

Тази хубава къщурка

е на баба Костенурка.

Който има тежки рани

и кожухчета съдрани,

идва тук да търси лек – 

зиме, лете, в мраз и пек…

– Кой пристига в ранен час? 

– Костенурке, идвам аз! –

шепне Заю дългоуши, 

плахо гледа, дълго души.

– Зайо Байо, добър ден!

Що ще искаш ти от мен?

– Костенурке услужлива,

моля ти се, лек ми дай!

Сърчицето ми се свива,

щом дочуя кучи лай.

– Имам билки, ще ти дам,

но от кучетата зли,

Зайо, ти пази се сам!

Ето във котлето ври 

цвят от дивата глогина.

Със черупка отмери!

Пийна Зайо и отмина…

По пътеката извита

идва Меца с шал увита,

охка, пъшка запъхтяна:

– Оле, боже! Що ми стана?

Костенурке, отвори!

Страшна треска ме гори.

Костенурката попита:

– Имам билка лековита

и медец от медна пита,

Мецо, от кое да дам?

– Дай медеца да изям!

И Мецана взе буркана –

вътре нищо не остана…

През мъхнатите дървета

идва хитрата Лисана,

преструвана и превзета!

– Костенурке, имам рана

и опасни синини.

Ох! Изпатих си горкана.

Моля ти се, помогни!

– Лиске, чакай малко тук,

за компрес от пресен лук!

Костенурката добра

от лехите лук набра.

– Раната ще зарасте,

ако сложиш и месце – 

рече гладната хитруша.

– Лиске, с меко съм сърце

и молбата ще послушам –

каза баба Костенурка

и прибави и месце

към компреса за притурка.

Мръвчицата взе Лисана,

а пък лука тук остана.

Костенурката се слиса.

Скри се лакомата Лиса…

Вече пладне преваля

над гори и над поля.

Спря пред горската аптека

катеричка бърза, лека,

със превръзка през главата

и оплаква се горката:

– С жълъди от черен дъб

вчера си разклатих зъб.

Дай ми лек за зъбобол!

– Аз кракът съм си набол –

вика Ежко отдалече.

– Олеле! Умирам вече!

Костенурката им рече:

– Нека има малко ред!

Кой от вас е по-напред?

Първо – лек за болни зъби –

топли трици, сухи гъби.

После ще изляза вън,

да извадя злия трън…

Весел Ежко тръгна пак,

понакуцвайки със крак…

Слънчо вече се закри

зад зелените гори.

Някой зашумя в тревата

и почука на вратата.

Чук-чук-чук! Чук-чук-чук!

– Костенурке, аз съм тук –

плаче черната къртица.

– Болни имам две дечица.

Млякото не са изпили,

вече губят сетни сили.

Скочи баба Костенурка:

– С коренчета от желтурка

ще направя бързо лек

за разтривка на децата.

– Ти характер имаш мек

и сполай за добрината –

каза майката къртица.

Вън почука страшна птица:

– Аз съм Бухльо, стар съсед,

тука идвам за съвет.

Имам кашлица опасна.

– Бухльо, болестта е ясна.

Аптекарката позната

бързо сложи очилата,

взе от чистата полица

книга с шарена корица.

– Тук за болестта ти стара

е предписана гаргара,

чай от лай-кучка да пиеш,

с шал дебел да се увиеш!

– Благодарен съм ти аз –

каза Бухльо с хрипав глас.

***

А добрата костенурка

в дървената си къщурка

още дава лек, съвети

на животни, птици клети,

и на здрави, и на болни –

нека всички са доволни!

Активности, вдъхновени от приказката “Горската аптека”
  • Разиграйте театър, като се превъплътите в някой от героите в приказката. За вдъхновение, може да надникнете ето тук.
  • Нарисувайте горската аптека.
  • Направете си книжка с илюстрации по текста.
  • Допишете приказката с нови случки и герои.
  • Направете си хербарий с лечебни растения.