Интерактивен урок за България

Интерактивен урок за България

Цел на урока: Учениците да усвоят знания за своята национална идентичност. Задачи: Овладяване на знания за семантиката на понятието България. Формиране на умения за разпознаване на културно-историческите ценности. Изграждане на способности за себепредставяне като гражданин на България. Възпитаване на естетически усет към историята, културата, езика. Необходими материали: карта на България, терминологични карти, макети (на огън от филц, на хляб от пластилин, на паметник от сувенир), илюстративни карти, художествени текстове, работен...

Математическа приказка

Математическа приказка

Искате ли да ви разкажа една приказка за невероятното кралство Математика, където жителите обичали реда, спокойствието и тишината, а когато някой не спазвал правилата, всички му се притичвали на помощ, за да го утешат и да му помогнат да пребори лошите емоции в себе си. И така… Някога, преди много време, в кралството на Математиката царял хаос. Селищата били малки, улиците – разкривени, а жителите непрекъснато се карали помежду си...

11 май – Денят на Светите братя Кирил и Методий

11 май – Денят на Светите братя Кирил и Методий

“В историята на всичките почти европейски народи се срещат такива личности, на които деятелността е имала общочовешки характер и затова по своето всемирно значение заслужава почит и уважение от страна на всеки един човек… И в историята на нашия потъпкан и поробен днес народ се срещат страници, в които българският гений е записал такива важни и знаменити събития, които ни дават право да се гордеем, че и ние сме внесли...

Попиващият ум – предпоставка за концентрация

Попиващият ум – предпоставка за концентрация

“Най-важната част от живота на човека не са годините, прекарани в университета, а първият период – от раждането до 6 години. Това е времето, през което човешката интелигентност се формира. Hо не само интелигентността, а всичките й психологически сили. – казва Мария Монтесори. Попиващият ум е фундаментален в голяма част от философията на д-р Монтесори (първите шест години от живота). През този период детето учи чрез абсорбиране на знания без...

Как се е появила първата писменост?

Как се е появила първата писменост?

Как ли са общували първите хора? Какви думи са си разменяли? За какво са си говорели? Вероятно никой не може с точност да отговори на тези въпроси, но предполагам, че сигурно са споделяли неща, свързани с храната, чувствата, дали им е топло или студено, дали са гладни, дали нещо ги боли и т. н. Няма единна теория за това как точно се е появила речта. Някои смятат, че първите хора...

Появата на съвременния човек

Появата на съвременния човек

По времето, когато обширни райони на Северното полукълбо били покрити с лед, а в Европа се появяват неандерталците, в по-топла Африка потомците на разумния човек еволюират в нов човешки вид – съвременния човек. Първите представители на съвременния човек са наречени кроманьонци, тъй като техни скелетни останки за пръв път са намерени  през 1868 г. в пещерата Кро Маньон, Франция. Телесната конструкция, външният вид и формата на главата на кроманьонците съвпадат...

Ежедневието на праисторическите хора

Ежедневието на праисторическите хора

Днес ще поговорим за ежедневието на праисторическите хора и по-конкретно за ежедневието на неандерталците. Ще разсъждаваме върху техния начин на живот, за да регистрираме как са се справяли с трудностите, как са преодолявали капризите на времето, как са набавяли храната си, как са изработвали облеклото си и оръдията на труда.  Жилище По време на своите номадски придвижвания неандерталците отсядали предимно в пещери или в заслоните на скални издатини. Понякога строели...