Как се е появила първата писменост?

Как се е появила първата писменост?

Как ли са общували първите хора? Какви думи са си разменяли? За какво са си говорели? Вероятно никой не може с точност да отговори на тези въпроси, но предполагам, че сигурно са споделяли неща, свързани с храната, чувствата, дали им е топло или студено, дали са гладни, дали нещо ги боли и т. н. Няма единна теория за това как точно се е появила речта. Някои смятат, че първите хора...

Появата на съвременния човек

Появата на съвременния човек

По времето, когато обширни райони на Северното полукълбо били покрити с лед, а в Европа се появяват неандерталците, в по-топла Африка потомците на разумния човек еволюират в нов човешки вид – съвременния човек. Първите представители на съвременния човек са наречени кроманьонци, тъй като техни скелетни останки за пръв път са намерени  през 1868 г. в пещерата Кро Маньон, Франция. Телесната конструкция, външният вид и формата на главата на кроманьонците съвпадат...

Ежедневието на праисторическите хора

Ежедневието на праисторическите хора

Днес ще поговорим за ежедневието на праисторическите хора и по-конкретно за ежедневието на неандерталците. Ще разсъждаваме върху техния начин на живот, за да регистрираме как са се справяли с трудностите, как са преодолявали капризите на времето, как са набавяли храната си, как са изработвали облеклото си и оръдията на труда.  Жилище По време на своите номадски придвижвания неандерталците отсядали предимно в пещери или в заслоните на скални издатини. Понякога строели...

Появата на първобитния човек

Появата на първобитния човек

Първият човек и неговото ежедневие ще разгледаме днес, както и еволюцията на първите хора. Според научната теория хората произлизат от разред примати, а те – от древни дребни бозайници, които преди 65 – 70 милиона години скачали от дърво на дърво и се хранели с насекоми. От тези насекомоядни преди 65 милиона години се развили приматите, а по-късно и маймуните. Разклоняването на по-нисшите маймуни и човекоподобните вероятно е станало преди...

Как се е появила първата книга?

Как се е появила първата книга?

В този отрязък от специалния брой на вестник “Книгорождението” – продукт на образователен център “Совичка”, е проследено развитието на писмеността, появата на първата ръкописна книга, както и на първите печатни издания.

Еволюция на Живота на планетата Земя

Еволюция на Живота на планетата Земя

Как е възникнал животът? Процесът на непрекъснато изменение и развитие на животинските видове наричаме еволюция. Преди около 4 милиарда години, когато все още безброй вулкани бълвали лава, водни пари, въглероден диоксид и други газове, планетата Земя започнала да се охлажда. Водните пари се превърнали в проливни дъждове и постепенно се образували океаните. Някъде по това време на дъното на океана се появили и първите форми на живот. Те били изключително...

Любопитни факти от света на науката

Любопитни факти от света на науката

Знаете ли, че в света има над 6 700 различни езици, на които общуват хората, от които говорими са едва 2 790. Най-много хора говорят на английски език, на руски, немски, испански и френски език. Най-голямата библиотека в света е в Лондон. Ако подредим книгите ѝ в една линия, ще получим един ред с дължина 200 км. Всяка година към тези книги се прибавят стотици нови книги. Библиотеката е от...

Геометрия – метаморфоза на формата

Геометрия – метаморфоза на формата

Възможно ли е в науката геометрия да има метаморфоза? В какво ще се “превърне” един триъгълник при определени обстоятелства и какви последствия за обогатяването на компетенциите ни ще има това преобразуване?… Още преди 3 000 г. пр. Хр. древните египтяни са показали завидни познания по геометрия при измерването на парцелите земя около река Нил, а по-късно, през 2 900 г. пр. Хр., започнали да използват знанията си и за изграждане...