Интерактивен урок за България

Цел на урока: Учениците да усвоят знания за своята национална идентичност.

Задачи: Овладяване на знания за семантиката на понятието България. Формиране на умения за разпознаване на културно-историческите ценности. Изграждане на способности за себепредставяне като гражданин на България. Възпитаване на естетически усет към историята, културата, езика.

Необходими материали: карта на България, терминологични карти, макети (на огън от филц, на хляб от пластилин, на паметник от сувенир), илюстративни карти, художествени текстове, работен лист, презентация.

Каним децата в кръга на историите, където сме поставили голяма карта на България и разказваме легендата за етимологията на името България. 

Преди повече от десет хиляди години по тези земи живеели хора – нашите предци, които били много трудолюбиви. Техните съседи много им завиждали. Непрекъснато се опитвали да откраднат тайната на тяхното разбирателство и задружие. Ненавиждали ги, че умеели да преобразят грубото парче скала в изящен накит, че сечивата им били здрави и остри. Но тъй като предците ни били чистосърдечни, не обръщали внимание на злобата на своите съседи, а с още по-голямо усърдие гледали работата си. Така постепенно започнали да ги наричат блегури – светли, „сияни хора“, а мястото, което обитавали – България.

Същинска презентация

С какво свързвате огъня? (изчакваме децата да отговорят)

Поставяме върху голямата карта на България малък макет на огън. Обясняваме, че още в древността нашите земи са били населявани и хората са познавали огъня, който във времето постепенно се е превърнал в символ на дома, на огнището, на семейството.

С какво свързвате хляба? (изчакваме децата да отговорят)

Поставяме макет на обреден хляб върху картата на България. Обясняваме, че той символизира трудолюбието и усърдието на българите, събирането на семейството около софрата, но и връзката на предците ни с традициите и празниците – за всеки празник народът ни приготвя специален обреден хляб.

Ролева игра – “Семейство”, с която изпълваме със семантика понятието България.

След като въведохме символите на дома и семейството, нека влезем и в българското семейство, за да добием цялостна представа за България.

Дядото, облечен в народна носия, разказва историята на България, като поставя макет на паметник на културата (паметника на Шипка, на Панорамата в гр. Плевен или друг по избор) върху картата на България и през него акцентира върху историята на България. Помага си с илюстративни и терминологични карти.

Бабата, облечена в народна носия, представя традициите и фолклора – може да изпее народна песен, да ушие шевица. Поставя макет на народен инструмент (гайда, гъдулка), черга, китеник или други и през тях презентира фолклорното наследство на българите.

Таткото, облечен в костюм, представя държавните символи на България – знаме, герб и химн. В допълнение може да посочи известни българи, прославили България в света (Джон Атанасов, Райна Кабакчиева, Валя Балканска, Борис Христов и др.), като си помага със специални илюстративни карти за тези личности.

Майката въвежда в традиционната българска кухня гостите. За целта се приготвя празнично блюдо с помощта на илюстративни карти или предварително може да се оформи трапеза с реални български ястия за гощавка.

Едното дете от семейството споделя от богатството на българското словесно изкуство (гатанка, стихотворение, кратка приказка).

Второто дете научава своите връстници да пишат на кирилица чрез монтесори материал – опесъчени букви. Удачно е да изпишат имената на членовете на семейството с подвижната азбука.

Третото дете представя природата на България – подготвило е маршрутна карта за туристическа разходка сред красивата природа.

Работа в екип – Класът се разделя на малки екипи. На всеки от тях се предоставя работен лист с очертания на традиционно българско облекло. Задачата е да се получи малка дискусия за цветовия дизайн на народната носия.

Творческа задача – изработване на сувенир за спомен.