Еволюция на Живота на планетата Земя

Еволюция на Живота на планетата Земя

Как е възникнал животът? Процесът на непрекъснато изменение и развитие на животинските видове наричаме еволюция. Преди около 4 милиарда години, когато все още безброй вулкани бълвали лава, водни пари, въглероден диоксид и други газове, планетата Земя започнала да се охлажда. Водните пари се превърнали в проливни дъждове и постепенно се образували океаните. Някъде по това време на дъното на океана се появили и първите форми на живот. Те били изключително...

Строеж на Земята – тектоника на плочите

Строеж на Земята – тектоника на плочите

Вече се запознахме със слоестия вътрешен строеж на Земята. Разбрахме, че повърхностният слой се нарича земна кора и представлява едва 1 % от цялата маса на планетата. Твърдата външна обвивка на Земята не е единно цяло, а се състои от огромни блокове, наместени един до друг като пъзел. Тези блокове наричаме тектонски плочи. Кората е изградена от разнообразни минерали и скали и е разделена на три компонента: океанска, преходна и...

Геометрия – метаморфоза на формата

Геометрия – метаморфоза на формата

Възможно ли е в науката геометрия да има метаморфоза? В какво ще се “превърне” един триъгълник при определени обстоятелства и какви последствия за обогатяването на компетенциите ни ще има това преобразуване?… Още преди 3 000 г. пр. Хр. древните египтяни са показали завидни познания по геометрия при измерването на парцелите земя около река Нил, а по-късно, през 2 900 г. пр. Хр., започнали да използват знанията си и за изграждане...

Строеж на Земята – част втора

Строеж на Земята – част втора

Вътрешният строеж на Земята, както видяхме, е абстрактна материя. Но познаването му ще ни помогне да си отговорим на въпроси като: Защо възникват земетресенията? Защо изригват вулканите? Как се образуват островите? Как се формират планинските вериги?  Защо океаните се стесняват или разширяват? … Тогава да не се бавим повече и да потегляме на мисия в дълбините на земните недра. Това, което прави впечатление, е променливата температура на земната повърхност. Тя...

Строеж на Земята – част първа

Строеж на Земята – част първа

Предлагам да направим едно интересно пътуване. Съвсем не в съседния град, дори в космоса не. Ще отидем до земното ядро, навлизайки във вътрешността на Земята. Преди 4,6 милиарда години Земята представлявала нажежено кълбо от скали и изригващи вулкани, освободени от неспокойната вътрешност на планетата. Средната температура на земната повърхност била около 800 º С. Въздухът бил много плътен и се състоял от отровни пари. След много години от облачния покрив, закрил...

Вода и суша – част втора

Вода и суша – част втора

Вече видяхме, че разположението на сушата във водата определя основните географски компоненти: езеро, остров, проток, провлак, нос, залив, полуостров, лагуна, архипелаг. Изграждането на представа за географските форми е процес, който изисква последователност и поетапност при изпълването на понятията със смисъл. В този случай работим с класификации. наименуване Първо презентираме материала за географските форми. Взимаме четири опесъчени карти “Вода и суша” – езеро, остров, залив, полуостров, и ги подреждаме върху работното...

Вода и суша – част първа

Вода и суша – част първа

Планетата Земя е част от голямото космическо семейство. Но има нещо, което я прави уникален и единствен по рода си оцелостен “организъм” със своите особености и специфики. Замисляли ли сте се кое е това нещо? Възможно ли е това да е наличието на живот, или пък може би … разнообразният релеф? Със сигурност обаче, ако нямаше вода и суша, едва ли щеше да съществува днешното пъстро биоразнообразие. сушата Дълги години хората...

Планетата Земя

Планетата Земя

Ако в ясна нощ погледнем звездното небе, ще видим безброй светещи тела, които наричаме звезди. Те са огромни слънца, около които се движат множество невидими за човешкото око планети и други космически обекти. Една от тези звезди е нашето Слънце, което поради голямата си маса, притегля към себе си редица планети, от които е и планетата Земя. Планетата Земя – част от Слънчевата система Земята е голямо кълбо от скали...

10 принципа в монтесори обучението

10 принципа в монтесори обучението

Когато обучаваме деца по метода “Монтесори”, е логично да следваме идеите и възгледите на основателката на педагогическия модел, но и да познаваме спецификите на детската природа. Редно е също така да съблюдаваме някои принципи. 1.Обучението на детето започва от раждането му, от когато започва всъщност и неговото развитие. 2.Детето е творецът на зрелия човек. То се самоизгражда посредством самостоятелната си дейност. Следователно на детето трябва да се даде свобода да...

Големият урок за сътворението на света

Големият урок за сътворението на света

Големият урок или вълнуващият разказ за рождението на Вселената с милиардите звезди, безкрайните и красиви галактики, многобройните планети, черните дупки и невероятното разнообразие от живот на планетата Земя. Как е започнало всичко това? Какви закономерности  поддържат тази космическа хармония? началото В началото е съществувало само “великото нищо”, хаос, непрогледна тъмнина. Било е неописуемо тъмно и студено в необятния космос, който нямал начало и крой. Кой би могъл да си представи...