Геометрия – метаморфоза на формата

Геометрия – метаморфоза на формата

Възможно ли е в науката геометрия да има метаморфоза? В какво ще се “превърне” един триъгълник при определени обстоятелства и какви последствия за обогатяването на компетенциите ни ще има това преобразуване?… Още преди 3 000 г. пр. Хр. древните египтяни са показали завидни познания по геометрия при измерването на парцелите земя около река Нил, а по-късно, през 2 900 г. пр. Хр., започнали да използват знанията си и за изграждане...

Строеж на Земята – част втора

Строеж на Земята – част втора

Вътрешният строеж на Земята, както видяхме е абстрактна материя. Но познаването му ще ни помогне да си отговорим на въпроси като: Защо възникват земетресенията? Защо изригват вулканите? Как се образуват островите? Как се формират планинските вериги?  Защо океаните се стесняват или разширяват? … Тогава да не се бавим повече и да потегляме на мисия в дълбините на земните недра. Това, което прави впечатление, е променливата температура на земната повърхност. Тя...

Строеж на Земята – част първа

Строеж на Земята – част първа

Предлагам да направим едно интересно пътуване. Съвсем не в съседния град, дори в космоса не. Ще отидем до земното ядро, навлизайки във вътрешността на Земята. Преди 4,6 милиарда години Земята представлявала нажежено кълбо от скали и изригващи вулкани, освободени от неспокойната вътрешност на планетата. Средната температура на земната повърхност била около 800 º С. Въздухът бил много плътен и се състоял от отровни пари. След много години от облачния покрив, закрил...

Вода и суша – част втора

Вода и суша – част втора

Вече видяхме, че разположението на сушата във водата определя основните географски компоненти: езеро, остров, проток, провлак, нос, залив, полуостров, лагуна, архипелаг. Изграждането на представа за географските форми е процес, който изисква последователност и поетапност при изпълването на понятията със смисъл. В този случай работим с класификации. наименуване Първо презентираме материала за географските форми. Взимаме четири опесъчени карти “Вода и суша” – езеро, остров, залив, полуостров, и ги подреждаме върху работното...

Вода и суша – част първа

Вода и суша – част първа

Планетата Земя е част от голямото космическо семейство. Но има нещо, което я прави уникален и единствен по рода си оцелостен “организъм” със своите особености и специфики. Замисляли ли сте се кое е това нещо? Възможно ли е това да е наличието на живот, или пък може би … разнообразният релеф? Със сигурност обаче, ако нямаше вода и суша, едва ли щеше да съществува днешното пъстро биоразнообразие. сушата Дълги години хората...

Планетата Земя

Планетата Земя

Ако в ясна нощ погледнем звездното небе, ще видим безброй светещи тела, които наричаме звезди. Те са огромни слънца, около които се движат множество невидими за човешкото око планети и други космически обекти. Една от тези звезди е нашето Слънце, което поради голямата си маса, притегля към себе си редица планети, от които е и планетата Земя. Планетата Земя – част от Слънчевата система Земята е голямо кълбо от скали...

10 принципа в монтесори обучението

10 принципа в монтесори обучението

Когато обучаваме деца по метода “Монтесори”, е логично да следваме идеите и възгледите на основателката на педагогическия модел, но и да познаваме спецификите на детската природа. Редно е също така да съблюдаваме някои принципи. 1.Обучението на детето започва от раждането му, от когато започва всъщност и неговото развитие. 2.Детето е творецът на зрелия човек. То се самоизгражда посредством самостоятелната си дейност. Следователно на детето трябва да се даде свобода да...

Големият урок за сътворението на света

Големият урок за сътворението на света

Големият урок или вълнуващият разказ за рождението на Вселената с милиардите звезди, безкрайните и красиви галактики, многобройните планети, черните дупки и невероятното разнообразие от живот на планетата Земя. Как е започнало всичко това? Какви закономерности  поддържат тази космическа хармония? началото В началото е съществувало само “великото нищо”, хаос, непрогледна тъмнина. Било е неописуемо тъмно и студено в необятния космос, който нямал начало и крой. Кой би могъл да си представи...

Първият учебен ден с урок по Монтесори

Първият учебен ден с урок по Монтесори

Първият учебен ден е неповторимо изживяване, както за децата, така и за учителите. Пристъпвайки в училище, малката главица е ангажирана с откриването на нещо вълнуващо, което да провокира желанието ѝ за изследователство. Понякога това може да бъде снимка, окраска, предмет, формата на нещо осезаемо… Затова Совичка е решила да припомни на своите ученолюбиви дечица още в първия учебен ден една позната, но “нова” игра на розовата кула. Правилата са същите...

Какво не знаем за метода Монтесори

Какво не знаем за метода Монтесори

Методът Монтесори, който започна да се прилага от 1907 г. в Casa dei bambini, е разработен от първата жена лекар в Италия – Мария Монтесори, на базата на работата ѝ с деца със специални потребности. В резултат на постиженията, по-късно д-р Монтесори успешно прилага педагогическата си концепция в образованието и на деца в норма. Новото, различното и работещото в метода Монтесори е неговата ориентация спрямо нагласите, интересите и поведението на...