Еволюция на Живота на планетата Земя

Еволюция на Живота на планетата Земя

Как е възникнал животът? Процесът на непрекъснато изменение и развитие на животинските видове наричаме еволюция. Преди около 4 милиарда години, когато все още безброй вулкани бълвали лава, водни пари, въглероден диоксид и други газове, планетата Земя започнала да се охлажда. Водните пари се превърнали в проливни дъждове и постепенно се образували океаните. Някъде по това време на дъното на океана се появили и първите форми на живот. Те били изключително...

Любопитни факти от света на науката

Любопитни факти от света на науката

Знаете ли, че в света има над 6 700 различни езици, на които общуват хората, от които говорими са едва 2 790. Най-много хора говорят на английски език, на руски, немски, испански и френски език. Най-голямата библиотека в света е в Лондон. Ако подредим книгите ѝ в една линия, ще получим един ред с дължина 200 км. Всяка година към тези книги се прибавят стотици нови книги. Библиотеката е от...

Строеж на Земята – тектоника на плочите

Строеж на Земята – тектоника на плочите

Вече се запознахме със слоестия вътрешен строеж на Земята. Разбрахме, че повърхностният слой се нарича земна кора и представлява едва 1 % от цялата маса на планетата. Твърдата външна обвивка на Земята не е единно цяло, а се състои от огромни блокове, наместени един до друг като пъзел. Тези блокове наричаме тектонски плочи. Кората е изградена от разнообразни минерали и скали и е разделена на три компонента: океанска, преходна и...

Геометрия – метаморфоза на формата

Геометрия – метаморфоза на формата

Възможно ли е в науката геометрия да има метаморфоза? В какво ще се “превърне” един триъгълник при определени обстоятелства и какви последствия за обогатяването на компетенциите ни ще има това преобразуване?… Още преди 3 000 г. пр. Хр. древните египтяни са показали завидни познания по геометрия при измерването на парцелите земя около река Нил, а по-късно, през 2 900 г. пр. Хр., започнали да използват знанията си и за изграждане...

Строеж на Земята – част втора

Строеж на Земята – част втора

Вътрешният строеж на Земята, както видяхме, е абстрактна материя. Но познаването му ще ни помогне да си отговорим на въпроси като: Защо възникват земетресенията? Защо изригват вулканите? Как се образуват островите? Как се формират планинските вериги?  Защо океаните се стесняват или разширяват? … Тогава да не се бавим повече и да потегляме на мисия в дълбините на земните недра. Това, което прави впечатление, е променливата температура на земната повърхност. Тя...

Строеж на Земята – част първа

Строеж на Земята – част първа

Предлагам да направим едно интересно пътуване. Съвсем не в съседния град, дори в космоса не. Ще отидем до земното ядро, навлизайки във вътрешността на Земята. Преди 4,6 милиарда години Земята представлявала нажежено кълбо от скали и изригващи вулкани, освободени от неспокойната вътрешност на планетата. Средната температура на земната повърхност била около 800 º С. Въздухът бил много плътен и се състоял от отровни пари. След много години от облачния покрив, закрил...

Вода и суша – част втора

Вода и суша – част втора

Вече видяхме, че разположението на сушата във водата определя основните географски компоненти: езеро, остров, проток, провлак, нос, залив, полуостров, лагуна, архипелаг. Изграждането на представа за географските форми е процес, който изисква последователност и поетапност при изпълването на понятията със смисъл. В този случай работим с класификации. наименуване Първо презентираме материала за географските форми. Взимаме четири опесъчени карти “Вода и суша” – езеро, остров, залив, полуостров, и ги подреждаме върху работното...

Вода и суша – част първа

Вода и суша – част първа

Планетата Земя е част от голямото космическо семейство. Но има нещо, което я прави уникален и единствен по рода си оцелостен “организъм” със своите особености и специфики. Замисляли ли сте се кое е това нещо? Възможно ли е това да е наличието на живот, или пък може би … разнообразният релеф? Със сигурност обаче, ако нямаше вода и суша, едва ли щеше да съществува днешното пъстро биоразнообразие. сушата Дълги години хората...

Планетата Земя

Планетата Земя

Ако в ясна нощ погледнем звездното небе, ще видим безброй светещи тела, които наричаме звезди. Те са огромни слънца, около които се движат множество невидими за човешкото око планети и други космически обекти. Една от тези звезди е нашето Слънце, което поради голямата си маса, притегля към себе си редица планети, от които е и планетата Земя. Планетата Земя – част от Слънчевата система Земята е голямо кълбо от скали...

10 принципа в монтесори обучението

10 принципа в монтесори обучението

Когато обучаваме деца по метода “Монтесори”, е логично да следваме идеите и възгледите на основателката на педагогическия модел, но и да познаваме спецификите на детската природа. Редно е също така да съблюдаваме някои принципи. 1.Обучението на детето започва от раждането му, от когато започва всъщност и неговото развитие. 2.Детето е творецът на зрелия човек. То се самоизгражда посредством самостоятелната си дейност. Следователно на детето трябва да се даде свобода да...