Човешкото тяло

В статията ще намерите игри и забавни упражнения за развиване на комуникативните умения, силата и модулацията на гласа, слуховото внимание, темпо-ритмичното възприятие, координацията на фините движения на пръстите и китките на ръцете. Изграждане на усет към граматически правилна реч, изпълнение на танцови движения в съответствие с характера на музиката, разширяване на представите за човека и човешкото тяло.

Като въведение ви предлагам стихотворението “Аз имам” с илюстриране на текста с подходящи движения или чрез сюжетен герой.

Аз имам

Калина Малина

Аз имам две ръчички –

две палави сестрички.

Една до друга знаят

самички да играят.

Аз имам две ушенца – 

две белички мишленца.

На глухи се преструват,

но всичко, всичко чуват.

Аз имам две краченца –

две палави момченца.

Те много се обичат. 

Едно след друго тичат.

В средата на лицето

е вирнато нослето.

По мириса познава

с какво ще ме гощават.

Аз имам две очички – 

небесни две звездички.

Как чудно, чудно греят.

Ту плачат, ту се смеят.

Устата ми обича

по книжките да срича

и да повтаря сладко, сладко

две думи: мамо, татко!

І. Игра “Танцуваме и пеем”:

Обща моторика: Чрез предложените подвижни игри съблюдаваме силата, точността, темпа и координацията на движенията. Развита способност за плавно преминаване от едно движение към друго.

Къде са ми крачката? (Преместваме напред първо единия, а после и втория крак.) – Ето ги и двата. Аз си тропкам хей тъй-тъй, просто хей така. Тра-ла-ла-ла-а/3   Просто хей така. 

(Слагаме ръце зад тялото и продължаваме с песента)

Къде са ми ръцете?  (Показваме първо едната, а после и втората ръка.) – Ето ги и двете. Аз си пляскам хей тъй-тъй, просто хей така.

Къде ми е главата? – Върху рамената. Аз я движа хей тъй-тъй, просто хей така. (Завъртаме глава вляво и вдясно.)

Къде ми е косата? – Отгоре на главата. Аз я рошкам хей тъй-тъй, просто хей така.

Къде ми е нослето? – В средата на лицето. Аз го милвам хей тъй-тъй, просто хей така. (Показваме нослето.)

Къде ми е устата? – Малко над брадата. Аз си пея хей тъй-тъй, просто хей така. Тра-ла-ла-ла-а/3    Просто хей така.

Кой може тъй – лакът до лакът?

Аз мога тъй – лакът до лакът.

Тъй-тъй – лакът до лакът./2

Кой може тъй – ръка на главица?

Аз мога тъй – ръка на главица.

Кой може тъй – пръст на нослето?

Аз мога тъй – пръст на нослето.

(Илюстрирайте текста с посочените движения.)

ІІ. Игра “Пеят, скачат палците”:

І Игра с пръстите на ръката:

Мои пръстчета, станете. Рано днес се събудете.

Ето тук при мен се стройте. Моля ви да се пребройте.

Едно, две, три, четири, пет – представете се поред!

Палец, Показалец, Среден, Безименен, Кутре.

Слу-у-шайте сега добре.

Два юмрука направете. Отворете, затворете –

един до друг ги доближете и отново отворете,

пръстчетата докоснете, пак в юмруци ги стиснете.

Бързо всичко повторете. 

Кошничка си оплетете и надолу обърнете

в нея палци приберете, за друга игра се подгответе.

ІІ “Мързелана”

– Ръчичке, вземи си бонбонче!

– Мога.

– Ръчичке, дръж това балонче!

– Мога.

– Ръчичке, влез на топло в моето джобче!

– Мога.

– Ръчичке, закопчей това копче!

– Не мога.

– Ах, преструвана, ах, мързелана,

няма за тебе ни балонче, ни бонбонче!

– Чакай, чакай да се опитам.

Хоп, хоп, хоп – закопчах три копчета поред.

– Браво казвам аз на теб.

 

ІІІ. Игра “Гатанки в картинки”:

Свързваме посочената дейност (рисувам, храня се…) със съответната картинка от пъзела на човешкото тяло. Посочва се и се уточнява характерното за окото, устата, ръката… Защо не можем без тях?

ІV. Игра “Слушай, запомни – безгрешно повтори”:

Петър направи пръв портрета.

Чудомир чу, че чакам чипоносата Чавдара.

Саша, Вихра и Сашо си шушукат на шосето.

Слиза Лиза с риза. Слиза с три ризи Лиза.

V. Пет игри за развиване на вниманието и двигателната памет:

Точка, точка, запетая.

Тире, минус, завъртая.

Шички, шички – две ръчички.

Тумбалака с двата крака

и калпака със байрака.

  1. Рисуване по словесно указание

Мая нова дрешка си облече.

Оприличи я на елече.

Митко се провикна отдалече:

– И аз съм в същото елече.

2. Писане по пунктир и оцветяване

Изрязваме си от картон човече.

Подготвихте ли пластилина вече?

Очички и носле, уста, коса.

ще му “рисуваме” сега.

Но също тъй – и блуза, панталон.

В ръката на човечето – балон.

3. Оцветяване с пластилин

око – очи

ухо – уши

глава, уста

ръка – ръце

крак – крака

сърце – сърдечен

4. Свързване на частите на човешкото тяло

5. Апликиране, забождане, съединяване 

Приятни мигове!