Игри за развиване на детското мислене – част първа

Играта е важен компонент в познавателното развитие на всяко дете. Играейки, детето се научава да мисли, да разбира, да общува, да помни, да обобщава и т. н. Играта е тази, която изпраща позитивни послания към сетивата на малкия любопитко и провокира интереса и желанието му да изследва и изучава света. Често това се случва с подражаване, повторения или експериментиране, но импулсирани от детския стремеж към опознаване на самите процеси. В настоящата статия ще намерите идеи за игри, които стимулират творческото мислене у подрастващите.

Предлагам ви примерен списък с различни хрумки за игри за насърчаване на когнитивното развитие. Разбира се, изброяването на игри или занимания не претендира за изчерпателност, затова може да допълвате смело и с ваши идеи. Важното е да не забравяме, че играта засилва силите на концентрация и подкрепя цялостно детското развитие – от усвояването на социалните взаимоотношения до формирането на научното мислене.

Преди да изпишем нашия списък с игри, нека разгледаме кои дейности са най-добри за подпомагане на децата да учат чрез игра. Самата игра е своеобразен познавателен процес, в който участват две страни – възприемаща и подканяща, като работният език е езикът на играта, т.е. увлекателната дейност. Затова е много важно да бъдете откровени и истински, забавни и приятни, да се впуснете в игровия диалог без излишни очаквания или предварително зададени цели. Единственото изискване от възрастните е да осигурят пространство, ресурси и време.

  • Играта с пясък (загребване на пясък, изкопаване на тунелче, построяване на замък, декориране на пясъчна фигура, пресяване със сито, писане с пръст) е удачен вариант, както за стимулиране на познавателната активност, така и за развиване на творческото мислене у децата.
  • Играта с вода е удачна за експериментиране в безопасна среда, както и за усвояване на основни понятия като обем.
  • Играта със солено тесто е сериозен източник на вдъхновение при развиването на творческото мислене у подрастващите. Манипулирайки с тестото, малките пръстчета укрепват, а наред с фината моторика и зрително-двигателната координация се разгръща и детската креативност.
  • Ролевата игра – влизането в ролята на лекар, учител, астронавт, готвач, шофьор и т.н. подпомага детското въображение и стимулира наред с комуникативните умения и творческото мислене у децата. Готвенето, сервирането, играта на магазин са чудесни сценарии за вълнуваща детска игра, тъй като сами по себе си тези дейности съчетават елементи на сензорна игра с математически концепции и социално взаимодействие.
  • “Актьорската игра” – театрализирането на приказки с помощта на малки фигурки или кукли позволява на децата да развият социалната си игра, която насърчава въображението и изразяването на чувствата.
  • Играта с арт материали е изключително подходяща за формиране на творческо мислене у децата. Експериментирането с цветовете и инструментите за рисуване им помага да изградят умения за самоизразяване, като индиректно подготвят ръката си и за писане.
  • Играта с кубчета поставя основите на пространственото мислене, логическите разсъждения, подреждането и разпознаването на различни форми, размери и цветове.
  • Музикалната игра – пеенето оказва огромна роля за развитието на езика, като спомага за изграждане на ритъм и умения за слушане. Музикалните инструменти и експериментирането с тях формират уменията за ограмотяване, както и основни математически понятия като броенето. Танците помагат на детето да развие сила, координация и гъвкавост.
  • Игрите на открито са подходящи за развиване на двигателните умения у децата, но в същото време движението подхранва самия процес на творческо мислене.
Добавете и Вие своята идея в списъка.