Звукознайка и звуковете [Ж], [Ш]

Две приятелки добри на гости отдалеч

очаква Звукознайка в Дома на правилната реч.

Усмихнати и лъчезарни са техните игри.

Първом да ви ги представи Звукознайка науми.

Жужелина има жив и бодър лик.

Жужи като пчеличка всеки миг.

Шушина – спокойна и уравновесена,

с тишина обича да е обградена.

Задача 1: Артикулиране на звуковете [Ш] и [Ж]. Опитай се да рецитираш стихотворенията на Жужи и Шуши, които са решили да изненадат Звукознайка.

Да пожужим

Еж, еж, еж, еж –

вървял в гората таралеж.

Же, же, же, же – 

с малкото си таралежче.

Жи, жи, жи, жи –

Бръмбарко, защо жужиш?

Жо, жо, жо, жо –

за да стане малко свежо.

Жи, жи, жи, жи – 

и какво в крилце държиш?

Жа, же, жи, жо, жу, жа –

продължил си таралежа

Да пошушим

Ша, ша, ша, ша –

упорито пише Маша.

Ши, ши, ши, ши –

притежателното – наши.

Ше, ше, ше, ше –

бутна тя едно шише.

Шо, шо, шо, шо –

стана много лошо –

уш, уш, уш, уш –

блузката изцапа с туш.

Ша, ше, ши, шо, шу, ша –

ах, каква голяма каша.

Задача 2: Запознаване с шипящите съгласни. Жужелина и Шушина ни представят своето семейство. След назоваването на всеки от звуковете, очертайте пътя на съответния звук до дома му с пунктир, с права линия или с вълнообразна линия.

Семейството на звуците шипящи

живее дружно във широка къща.

Поименно ги назови

и в къщичката заведи,

с различни линии ти пътя 

им посочи.

 

Задача 3: Развиване на фонемното възприятие. Открийте звуковете [Ш] и [Ж] като произнасяте наименованията на предметите.

Жужелина и Шушинка  сега във спор са, милички деца.

Кой жужи и кой шипи да разберат ще им помогнеш ли?

Разгледай картинките, 

пожужи или пошипи –

предмета посочвай

Ш-Ш или Ж-Ж произнасяй ти.

Задача 4: Помогнете на мишлето да открие всички букви Ш като ги ограждате в кръгче.

Приятни мигове!