Домашните животни

Поредицата ЛогоРитмика продължава със света на домашните животни. Тематичното ядро цели активиране на сензориката и вниманието в корекционно-компенсаторната работа с децата чрез занимателни игри и увлекателни упражнения.

І Игра “Танцуваме и пеем”:

Обща моторика: Чрез предложените подвижни игри на тема: “Домашните животни” съблюдаваме силата, точността, темпа и координацията на движенията. Развита способност за плавно преминаване от едно движение към друго.

– Хайде на кончета, на кончета, на кончета.

(Децата ходят в колона едно след друго.)

– Стоп, конче. Сто-о-й!

(Всички спират. Учителката пита.)

– Конче мило, я кажи, жадно ли си – не лъжи!

– Жадно ли си, конче?

– Нееее.

(Децата отговарят и невербално с поклащане на показалеца.)

– Хайде на кончета, на кончета, на кончета.

(Децата тръгват с подскоци едно след друго.)

– Стоп, конче. Сто-о-й!

– Конче мило, я кажи, гладно ли си – не лъжи!

– Гладно ли си, конче?

– Нееее.

– Хайде на кончета, на кончета, на кончета.

(Включваме пляскане с ръце.)

– Стоп, конче. Сто-о-й!

– Конче мило, я кажи, изморено ли си ти?

– Изморено ли си, конче?

– Дааа.

(Децата клякат и обхващат с ръце коленете си.)

– Аз съм малко пиле – ПИ. Кой не ме познава?

– Правя както всеки знай, всяко пиле прави:

– Пи, пи, пи. Пи, пи, пи.

– Аз съм малко пате – ПА. Кой не ме познава?

– Правя както всеки знай, всяко пате прави:

– Па, па, па. Па, па, па.

– Аз съм малко кученце. Кой не ме познава?

– Правя както всеки знай, всяко куче прави:

– Бау, бау, бау. Бау, бау, бау.

– Аз съм малко котенце. Кой не ме познава?

– Правя както всеки знай, всяко коте прави:

– Мяу, мяу, мяу. Мяу, мяу, мяу.

– Аз съм конче мъничко. Кой не ме познава?

– Правя както всеки знай, всяко конче прави:

– Кл-кл-кл. Кл-кл-кл.

– Аз съм мъничко козле. Кой не ме познава?

– Правя както всеки знай – козата както прави:

– Ме, ме, ме. Ме, ме, ме.

– Аз теленце малко съм. Кой не ме познава?

– Правя както всеки знай, кравата както прави:

– Му-у-у, му-у-у, му-у-у.

ІІ Игра “Пеят, скачат палците”:

Фина моторика: Коригиране и развиване точността, темпа и синхронността на движенията на лява и дясна ръка. Формиране на способност за плавно преминаване от една дейност към друга, като се движим по тематично ядро за домашните животни.

І Игра с пръстите на ръката:

Мойте пръстчета са пет.

Всички слушат ме подред.

С палец правя хей така, 

с двата пръста – колелца.

Туй са заешки уши –

бързо, зайче, подскочи!

Ето малкото козле

със рогца ще ни боде:

– Ме-е-е.

ІІ Тематична римушка:

 

“Пиу-пиу, пиленца”

Чичо Стоян

Пиу-пиу, пиленца,

пухести и мъхести,

още малки, в решето

кълвете си просцето,

да ви никнат перцата, 

да се радват децата!

ІІІ Седем игри за стимулиране на вниманието, паметта и сензориката:

Игра за стимулиране на зрително-двигателната координация и социалната компетентност.

Изрязване и подреждане на пъзела.

Кравата дава мляко, а кокошката….?

По какво си приличат козата и кравата?

По какво се различава кончето и кравата?

Игра за упражняване на графомоториката и формиране на умение за писане. Коригиране на фонематичния слух.

Котенцата малки както си играли, оборили преждата в панера. Ще им помогнете ли да навият жълтия и синия цвят?

Игра за стимулиране на звукоподражанието и активно слушане на стихотворна реч. Назоваване на ключови думи.

Опитай се да отгатнеш кое животно какъв език говори, като свържеш езика му със съответните букви.

Игра за развиване на фината моторика.

Помогнете на животните да отидат до храната си, като посочите пътя им по различен начин: на котето с права линия, на кучето с вълнообразна линия, а на зайчето – зиг-заг.

Подреждане на зрителни диктанти в сюжетна композиция.

Апликиране на сюжетна композиция от готово изрязани форми посредством вербален ориентир.

Формиране на умение за дорисуване на извити линии по очертан пунктир.

Решете графичната загадка, като очертаете домашните животни, които откривате.

Игра за развиване на словесната памет, интонацията и ритмичността на стиха. 

Пасла, пасла тревица

бабината овчица.

Баба овца доеше 

и на столче седеше.

ПРИЯТНИ МИГОВЕ!