Изразни средства в художествения текст
Художествените изразни средства

Изразни средства в художествената литература? Питате се какво е това? Мили деца, сигурна съм, че всеки път, когато сте в компанията на хубавата книга, с нетърпение разлиствате страниците ù, за да научите нещо любопитно. Замисляли ли сте се обаче за живота на многобройните думички, с които се срещнахте по време на читателското си пътешествие?

Думите, мили деца, също имат свой живот. И те подобно на вас имат просторен дом, любящо семейство, задружни роднини и многобройни приятели. Живеят в нашата реч или в книгите, но винаги са добронамерени със своите нови приятели – малките читатели.

Искате ли да отидем днес на гости на думите и да опознаем отблизо техните радости и тревоги, ежедневието и любимите им занимания?

Тогава какво чакаме? Да потегляме!…

В света на словото живеят различни и многообразни думи, които ние определяме като части на речта. Едни от тях назовават предмети, други – качества, трети действия, четвърти – количества, и всяка от тях е уникална, а по нещо – изключителна. Често думите прекарват времето си заедно в игри, забавления и … експерименти. Да, думите много обичат да експериментират, но не с химични вещества, а с нюансите на лексикалното значение – правят трансформации, като променят първоначалното си значение, създавайки ново, или като усилват първоначалния си смисъл, изграждайки специфичен словоред.

Терминологични карти

Частите на речта, превъплътени в изразни средства

За любознателните читатели частите на речта правят чудеса – преобличат се в пъстроцветни актьорски костюми, подготвят вълнуващи аксесоари, оформят красиво прическите си, за да разкрият от сцената на художествената литература необятните тайни на човешкия опит и мъдрост. На езика на литературознанието тези трансформации се наричат тропи,  което ще рече, че думите са употребени не в прякото, а в преносното си значение, като по този начин създават ярки и въздействащи словесни картини, подомагащи хората да разберат важността на нещо. Интересно е да проследим някои от превъплъщенията на думите – коя част на речта в какво изразно средство може да се превърне.