Как се е появила първата книга?

В този отрязък от специалния брой на вестник “Книгорождението” – продукт на образователен център “Совичка”, е проследено развитието на писмеността, появата на първата ръкописна книга, както и на първите печатни издания.