Планетата Земя – образователни ресурси

Създаването на планетата Земя е тема, която е изключително интересна както за децата, така и за възрастните. Покрита с космическия прах на едва доловима мистериозност, хипнотизираща с необозримите си тайни, планетата, на която живеем, е истинско предизвикателство за своите настоящи и бъдещи изследователи. В съдържателно отношение статията има по-скоро организационен характер – споделен архив с план на уроци за преподаване на всички образователни предмети в контекста и темата за планетата Земя. Предназначена е за използване в образователните среди, домашното училище или като забавно допълнение към всяка учебна програма. Ще откриете интересни и любопитни ресурси, някои от които са безплатни, а други – платени. Голяма част от тематичните материали са поднесени на достъпен език и включват работни листове, активности и творчески проекти, които са с неограничен достъп. Друга част са под формата на видео презентации. И само една малка част от готовите материали изисква заплащане за получаване на достъп до тях. За улеснение подтемите са списъчно подредени.

1. Големият урок за сътворението на света

2. Планетата Земя

3. Строеж на Земята – част първа

4. Строеж на Земята – част втора

5. Строеж на Земята – тектоника на плочите

6. Планетата Земя от гледна точка на митологията и географията

7. Еволюция на живота на планетата Земя

8. Уча за континентите чрез игра

9. Видове скали, скален цикъл

 

 
 
 
Видео презентация за планетата Земя
Интерактивен диск за планетата Земя

С негова помощ детето ще има уникалната възможност да проследи етапите при създаването на планетата Земя. Материалът е изработен като умален вариант на нашата планета, която “разказва” кога и какво се е случило. Оформен е като двоен диск с подвижни рамене и допълваща илюстративна и текстова информация. В приложената видео презентация по-долу може да разгледате подробно този образователен ресурс.

За да получите достъп до интерактивния диск за планетата Земя, е нужно да заплатите 10 лв. 

Таксата за работните материали се внася по банков път в клон на всяка търговска банка по банкова сметка на Детски образователен център “Совичка”:
ВG38UNCR70001524543633 
Банка: УниКредит Булбанк – BIC: UNCRBGSF
Титуляр: СОВИЧКА ЕООД 
Във вносната бележка за “задължено лице” се изписват ИМЕТО – собствено, бащино и фамилно.
За “основание за плащане” се изписва “ТАКСА за ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“.