Училищен проект за Васил Левски

Настоящият план на проект за Васил Левски се породи съвсем естествено в отговор на въпроса: Как учим история по метода “Монтесори”? За децата, които за пръв път се докосват до историята като наука, е удачно информацията да бъде поднесена като приказка, чийто сюжет възкресява историческото време и място на отминало събитие, породено от “приказните герои”, търсещи справедливост. Допълващите разказа илюстрации, фотографии, скици на местности, карти и пр. успешно изграждат декорите на историческата сцена, откъдето историческите личности изказват гласно своите решения и намерения.

Въвлечени веднъж в спиралата на времето, децата влизат в ролята на изследователи, които търсят да разчетат заличените знаци на човешкия опит и познание. При 6 9-годишните възприемането на историческата информация изисква по-голяма находчивост и затова основна наша методическа опора са концептуалните карти за личности, събития, периоди и епохи, които децата подреждат върху линията на времето, изграждайки своя исторически разказ. При децата на 9 12 години срещите с историята са още по-вълнуващи. Запознаваме ги с възможностите на историческото интервю, а с помощта на опорни въпроси те сами изготвят след това медиен текст от мястото на събитието.

Друг интересен вариант за преподаване на история е концепцията на мисловните карти за вписване на историческата личност в историческия контекст, изхождайки от аз-преживяването. Децата имат задача да напишат автобиография на конкретен владетел, като изведат негативите и позитивите от управлението му чрез анализ на взетите от него решения за съюзничества, военни действия, търговски отношения и т.н.

Най-предпочитан обаче се оказва проектът като форма за преподаване на история. Първо избираме тема, след което предоставяме материали и информация на децата. В рамките на зададен срок те изготвят чернова и получават обратна връзка от своя ръководител. Едва тогава пристъпват към окончателното оформление на своя проект и го предават за оценяване. И понеже проектите са свързани с краен продукт, в зависимост от сложността на темата може да зададем задача към целия клас, към отделни екипи или към индивидуални участници.

В стремежа си да издирим любопитни факти за живота и делото на Апостола на свободата, ние решихме да си изработим училищен проект за Левски. Предвидените дейности, които заложихме в нашия  проектоплан, действително успяха да въвлекат децата в едно вълнуващо преживяване.