Кой създава времето?
Разбиране за времето

– Какво си представяте, когато чуете думата “време”? Предлагам да направим асоциативен облак и да впишем всички онези думи, с които можем да назовем времето.

Часовник, дата, календар, епоха, движение, космос, възрастни хора, история…

– Всъщност някои от отговорите ви отвеждат към откритията на древните хора, които, наблюдавайки небето, звездите и слънцето, установили, че докато слънцето се движи, сенките на предметите се променяли по посока и дължина.

(Правим демонстрация със слънчев часовник с предварително изработен макет и наблюдаваме преместването на сянката. Ако навън е слънчево, децата могат да оформят циферблата на слънчевия часовник.)

– Спомняте ли си кога и по какви поводи сме споменавали думата “време”?

Когато говорихме за първите хора, ние изработихме линия на времето, за да проследим историческия ход на събитията.

– Когато обсъждахме движението на Земята около Слънцето, споменахме за астрономическото и метеорологичното време.

– Когато изучавахме глагола като част на речта, посочихме времето като една от неговите характеристики.

– Когато разглеждахме човешкото тяло, измервахме ударите на сърцето за единица време.

– Когато свирихме мелодията на песента “Тръгнал кос”, ние отмервахме времетраенето на нотите.

– Значи с понятието “време” работят няколко науки. Вероятно затова първи философите се опитали да обяснят какво представлява времето – безкрайно ли е, или има граници; повтаря ли се, или се движи в права линия. Времето, според тях, е периодът на движение на небесните тела и е създадено заедно с небесата. На друго мнение са обаче физиците, които споделят, че времето е това, което (по)казва часовникът. Излиза, че понятието “време” е допирната точка за няколко различни научни дисциплини – философия, физика и астрономия, метеорология, история, музика и езикознание. Тогава кое е това общо нещо, което тези науки откриват в думата време? Как мислите?

Може би това е движението. От движението на Земята около оста ѝ денят се сменя с нощта, а при движението на Земята около Слънцето се сменят сезоните.

Аз смятам, че това нещо се нарича продължителност. Всяка сутрин, когато изгрява слънцето, започва денят и продължава до залеза на слънцето. Освен това часовникът прецизно отмерва секундите, минутите и часовете в рамките на едно денонощие.

Съгласен съм с продължителността, но ще допълня, че когато говорим за исторически събития, ние ги поставяме в определена епоха, като освен това ги подреждаме в хронологична последователност. Затова добавям дата и календар.

– За мен времето показва дали навън е слънчево, дъждовно или облачно. А това зависи от температурата и количеството дъжд.

Времето – фактор / условие за живот

– Благодаря ви за интересните определения на понятието “време”! Макар и различни, в тях откриваме любопитни факти за времето. Спомняте ли си, когато изработвахме метеорологична станция, ние споменахме основните фактори, определящи времето. Можете ли да ги назовете?

Това са температурата, вятърът и дъждът.

– Чудесно! Сега нека по-отблизо погледнем тези фактори. Температурата е топлината от Слънцето, вятърът е движението на въздуха, а дъждовните капки са втечнени водни пàри. Излиза, че слънцето, водата и въздухът определят какво ще бъде времето. Добре. Предлагам ви да разгледаме същите тези фактори, като ги обвържем със самия живот. Помислете при какви условия е възможно да има живот? От какво се нуждаят организмите, за да живеят (да се хранят, да дишат, да се възпроизвеждат)?

За да могат да живеят, организмите се нуждаят от въздух, храна, вода и топлина.

– Имате право. Животът изисква източник на енергия. Топлината, идваща от Слънцето, е жизненоважна за организмите. Водата – в нея се е зародил изобщо животът, следователно тя е от най-съществено значение. Но не по-маловажно е да има достатъчно въздух, изпълнен с кислород, за да може да дишаме. Разбира се, съществуват организми, които са се приспособили да живеят в безкислородна среда, но те са много по-малко в сравнение с организмите, нуждаещи си от кислород. От друга страна, въглеродът във въздуха, като одеяло покрива нашата планета и не позволява на топлината да излезе в космоса. Всъщност въздухът, водата и топлината създават времето, като благоприятстват при изграждането на условията за живот. Вече споменахме, че живите организми се нуждаят от топлина, но ако тя е много висока, те ще загинат. Животът ще е немислим също и ако температурата е много под 0°С. Подходящата температура позволява на частиците на водата да заемат течно състояние, да преминават в газообразно и твърдо състояние, като по този начин осъществяват кръговрат на водата и складират ценен ресурс в шапките на ледовете. Ветровете пък имат задача да пренесат водните пàри, натрупани в дъждовните облаци, към вътрешността на сушата, като по този начин индиректно участват в разпределянето на водата на Земята.

Образователна брошура за времето

Няма нищо по-вълнуващо от това сами да изработим нещо специално, докато проучваме дадена тема. Ще си направим образователна брошура, в която ще обясним “Кой създава времето?” За целта се иска да разпечатате двустранно  шаблона на дипляната. Ако пък сте преценили, че сами искате да нарисувате илюстрациите, спокойно можете да вземете цветните моливи и да сътворите нещо неповторимо. Външната страна е разделена на три полета, като във всяко от тях вписваме важна информация – заглавието на брошурата, авторът на брошурата, важните факти и изводи, които искаме да представим по темата за времето. Вътрешната част се състои от едно цялостно изображение, илюстриращо кръговрата на водата. Защо точно това сме избрали, е обяснено подробно в статията. Графùте “Любопитни факти” и “Кратки изводи” ще успеете да попълните в хода на проучвателната дейност по темата.

Успех и творческо дръзновение!