Части на речта – глагол
Въведение към разбирането на понятието глагол

Върху масата за презентации сме разположили макет на Слънчевата система. Каним децата и им обясняваме, че предстои да разширим познанията си с едно ново понятие – глагол. С помощта на макета онагледяваме движението на планетите около Слънцето. Обръщаме по-специално внимание на планетата Земя. Припомняме, че нашата планета се върти едновременно около Слънцето и около оста си. Интересно е какво би се случило, ако Земята спре да се върти около оста си или около Слънцето? Изчакваме предположенията на децата за последиците от липсата на движение. Някой може да отговори, че денят няма да се смени с нощта, друг – че няма да има сезони, трети – че Земята ще изстине и много растения и животни ще загинат и т.н. Целта е да насочим размишлението върху това колко важно е движението, защото то всъщност е енергията за поддържането на живота на Земята. Подобно на живота на планетите в Слънчевата система и думите имат свой живот в изреченията и в текстовете, но за да съществува едно изречение, е необходимо да има енергия, т.е. дума за движение. 

Специалните думи действия

Кои са тези думи, научаваме в следващата игра – Думи в действие. Върху отделни листчета с червена лента изписваме няколко действия или изрязваме готовите от шаблона, поставяме ги в табличка, но с надписа надолу. Всяко от децата си изтегля по една от игривите бележки и без да чете на глас, изиграва написаното, а останалите разпознават действието. Разбира се, не е изключено в хода на играта да бъдат изиграни и други думи действия. Не пропускаме да уточним, че когато назоваваме какво правим, какво сме правили или какво ще правим, ние реално назоваваме самите действия, които вършим. Тези думи заемат специално място в българския език и се наричат глаголи.

Характеристика на глагола

Една от любимите ми игри за овладяване на основните характеристики на българския глагол е играта “Сладкишът на мама”. Пишем изречението “Аз не ядох ябълковия пудинг на мама.” Поставяме акцент върху думата действие: “Не ядох ябълковия пудинг на мама”. Какво направи с него тогава? С коя друга дума можеш да заместиш втората дума? Кога не яде ябълковия пудинг? Вчера? Преди малко? Ако пудингът е ягодов, ще ядеш ли? Кой не яде ябълковия пудинг? Мама яде ли ябълковия пудинг? А семейството ти яде ли от пудинга?

След като подчертаем глагола в изречението, с подкрепящи въпроси извеждаме неговите основни характеристики – лице, число и време. Информативно допълвам само останалите граматически категории: спрежение, залог, вид и наклонение. 

Лицето на глагола показва кой извършва действието. Благодарение на тази граматическа категория разграничаваме участниците по време на разговор. Първо лице определяме за говорещия. Второ лице отнасяме до слушащия. Трето лице – всички други хора или обекти.

Според броя на участниците пък разпознаваме числото на глагола. Един или много. Ако един говорещ и един слушащ уточняват нещо за един предмет, човек или обект, имаме единствено число. Ако обаче имаме повече от един говорещ, съответно слушащ и предмети, то налице е множествено число.

Времето на глагола показва кога се извършва действието. Когато описваме вече отминали събития или съобщаваме действия, които вече са се случили, използваме минало време. Ако разговаряме със събеседника си за неща, които сега се случват, боравим със сегашно време. Предстоящите действия изразяваме с помощта на бъдеще време. Глаголните времена откриваме с помощта на следните въпроси: Какво правя сега? (Чета, говоря, рисувам – сегашно време). Какво правих преди? (Четох, говорих, рисувах – минало време). Какво ще правя после? (Ще чета, ще говоря, ще рисувам – бъдеще време).

Символ на глагола

Представям ви символа на глагола – червена сфера. Червеното е цветът на движението, на динамиката, на енергията, на кръвта. Сферата много напомня за Слънцето, което, както установихме, е изключително важно за живота на Земята. Занапред при откриването и определянето на частите на речта, за означаването на глаголите ще използваме червен кръг.