Училищен проект за Ботев

Настоящият проект за Ботев се породи съвсем спонтанно при анализ на една домашна работа, която макар и да не беше вярно написана, се оказа вдъхновение за нещо по-голямо и много по-вълнуващо – късометражен филм за живота на големия ни възрожденец. Винаги съм изпитвала силно възхищение пред творческо мислещите деца. Независимо на голко години са, те демонстрират мислене извън шаблона, понасят се на въображението си и планират в най-големи детайли как биха могли да визуализират идеята си. И всичко това, инициирано от самите деца. Ролята на учителя е да канализира първоначалния ентусиазъм в творческа енергия и да съдейства за структурирането и планирането на проектните задачи.

Технологичен план на ученическия проект за Ботев

Първото нещо, на което обръщаме внимание, е как си представяме готовия образователен продукт – дипляна, презентация, постер, книжка с детско творчество, плакат, рисунка, комикс, макет, диорама, късометражен филм. Едва след като избираме формата на образователния продукт, започваме да подреждаме технологичните стъпки за неговото изпълнение. От всички възможности ние избрахме да изработим късометражен биографичен филм за Христо Ботев от детски рисунки. Участници са децата от целия клас, разпределяме ги в малки екипи, на които поставяме конкретна задача според уменията и способностите на учениците в работната група. Творческо мислещите деца обособяват екипа на сценаристите; художниците оформят следващото звено; историците списват житието на Христо Ботев; музикантите се занимават с озвучаването на филмчето; програмистите – с монтажа и дизайна на видеото, а артистичните ученици поемат ангажимент да го презентират пред аудитория. Разбира се, за всяка дейност децата имат достатъчно време и при нужда се консултират със специалисти по проблема, върху който работят. 

Методически модел за проектоплан.

За визуализирането на първоначалната идея е необходимо да се движим по предварително зададен от самите нас план: Какво учебно съдържание да подберем за ученическия проект за Ботев? Какъв е основният въпрос, който поставяме чрез него? Какво искаме да постигнем с реализирането му? С какъв опит разполагат участниците? Какви индивидуални умения и способности притежават? В какъв срок ще бъде изпълнен? Какви дейности ще бъдат организирани? Каква научна литература ще ползват учениците? Кога ще се провеждат консултации с екипите? Кога и кой ще прави поетапното оценяване на проекта? Какъв ще бъде инструментариумът за оценяване на ученическия проект за Ботев? Кога ще бъде представен официално пред аудитория?