Артикулационна гимнастика в рими

Успешното формиране на правилното звукопроизношение е невъзможно без предварителна подготовка – артикулационна гимнастика. Контролът на дишането също е важно за речта. То се явява като предходна стъпка към вокализацията и артикулирането на звуковете. За децата е необходимо да експериментират с различни звуци. Най-малко поради три причини: 1. за да  развият набор от звуци; 2.за да регулират контрола на движенията на устата, предшестващо усвояването на артикулационната моторика; 3. и да се подготвят за изговарянето на думи. Предлагам да внесем настроение с една интересна песничка:

І. Разходка с автобус

Въртят се колелетата – вр-вр-врът, вр-вр-врът, вр-вр-врът.

Въртят се колелетата – вр-вр-врът, врът, врът, вр-р-р-р-ът.

Фаровете мигат – кльонк-кльонк-кльонк, кльонк-кльонк-кльонк, кльонк, кльонк-кльонк.

Фаровете мигат – кльонк-кльонк-кльокл, кльо-онк, кльо-онк, кльо-о-о-о-нк.

Вратите се отварят – хлоп-хлоп-хлоп, хлоп-хлоп-хлоп, хлоп-хлоп-хлоп.

Вратите се отварят – хлоп-хлоп-хлоп, хлоп, хлоп, хл-о-о-о-п.

Чистачките почистват – скр-скр-скръц, скр-скр-скръц, скр-скр-скръц.

Чистачките почистват – скр-скр-скръц, скръц, скръц, скръц.

Клаксоните свирят – бийп-бийп-бийп, бийп-бийп-бийп, бийп-бийп-бийп.

Клаксоните свирят – бийп-бийп-бийп, би-и-йп, би-и-йп, би-и-и-и-йп.

Дечицата подскачат – скок-подскок, скок-подскок, скок-подскок.

Дечицата подскачат – скок-подскок, троп, троп, тро-о-оп.

А майките се карат – шт-шт-шт, шт-шт-шт, шт-шт-шт.

А майките се карат – шт-шт-шт, ш-ш-шт, ш-ш-шт, ш-ш-ш-шт.

Бебетата плачат – уа-уа-уа, уа-уа-уа, уа-уа-уа.

Бебетата плачат – уа-уа-уа, уа, уа, уа-а-а-а-а.

♦♦♦ 

ІІ. Три упражнения за горните дихателни пътища, които се онагледяват с движения, мимики и жестове:

1. Разходка в гората

С влакчето отидохме в гората. Чух-чух-чух! Чух-чух-чух!

Там погалиха ни с аромат цветята. М-м-м-м-м-м-м-м-м-м!

(издишвайки се произнася м-м-м)

Насреща ни ядосан таралеж. П-ф-ф-ф, п-ф-ф-ф, п-ф-ф-ф!

Да бягаме тогава, беж – Ф-ф-р! Ф-ф-р! Ф-ф-р!

♦♦♦

2. Пчеличка

Малка весела пчелица мед донесе ви, дечица. З-з-з. З-з-з.

Кацна на колянцето. Щипнала носленцето. З-з-з. З-з-з.

♦♦♦

3. Магаренцето Марко

Магаренцето Марко се изплаши! Й-а-а! Й-а-а! Й-а-а!

Навътре във гората то запраши: Й-а-а! Й-а-а! Й-а-а!

Догонило го бръмбарчето Жужо: Ж-ж-ж! Ж-ж-ж! Ж-ж-ж!

И Марко мигом утешило: Ж-ж-ж! Ж-ж-ж! Ж-ж-ж!

♦♦♦

ІІІ. Артикулационна гимнастика в шест упражнения, които изискват моторно и вербално имитиране.

1.Палавото езиче

Усмихни ми се, ако обичаш, ти

и устата леко отвори.

Върха на езика постави

на долната си устна ти.

А ще можеш ли така – език по устните сега

да прокараш, говорейки ми – Пя-пя-пя?!

 

2.Лопатка

Отново ще ми се усмихнеш ли

с отворена уста както преди?

Но този път езика отпусни –

на долната си устна положи го ти.

Задръж за кратко го така –

дорде до 10 преброя!

3.Топка в цел

Езикът между устните да е затворен.

Показваш, че си много отговорен.

Отпусни го и подвий го хей така,

че топка малка да прилича на мига.

От тази си позиция почни да духаш –

като внимаваш бузите да не издуваш.

 

4. Фокус

В лека усмивка уста нагласи,

език на горната устна сложи.

Краищата му да са повдигнати

като в средата вдлъбнатото да стои.

Опитай се сега да духнеш към носа-

прашинките памук да полетят с крилца.

5. Барабанче

Усмихната уста ми отвори

и върха на езичето сложи

зад предните си зъбки ти.

Със звук Д-Д-Д-Д барабан‘и –

шумно, ясно – като с палчици

Д-Д-Д-Д-Д ми изсвири.

6. Пуйка

Днес хубаво е тук, нали?

Усмихната уста ми покажи.

Сега езика бързо задвижи

на горната си устна ти. 

БЛ-БЛ-БЛ-БЛ – добре, прекрасно.

На пуешки говориш ясно.

 

Приятни мигове!