Стимулиране на звукоподражанието

Подражанието е първият инстинкт на пробуждащото се съзнание. От ранна възраст провеждането на занимания за изграждане на комуникативните умения е особено важно за по-нататъшното усвояване на родния език и подготвяне на говорните механизми на детето. В тази статия от поредицата “Логоритмика” ви предлагам различни практически упражнения и интересни игри за стимулиране на звукоподражанието.

Упражнение 1: Започнете с несложни въпроси и отговори:

– Как прави часовникът? – (тик-так, тик-так);

– Как прави капчицата от чешмата? – (кап-кап-кап);

– Как прави ножицата? – (клъц-клъцклик-клик);

– Как тупкаме с топката? – (туп-туп-туп);

– Как прави пиленцето? – (пи-пи-пи-пи);

– Как прави патенцето? – (па-па-па-па);

– Как прави врабченцето? – (чик-чирик, чик-чирик).

Упражнение 2: А след това преминете към задаване на въпроси, чийто отговор е само от един звук:

– Да се опитаме  да духнем силно като вятъра – в-в-в-в;

– А можем ли да поздравим комарчето – з-з-з-з;

– И как прави бръмбарчето – ж-ж-ж-ж;

– Я да видим сега как съска змията – с-с-с-с;

– Как кученцето плаче – ау-у-у-у;

– Май сме уплашили котенцето – х-х-х-х.

Игра 1 за стимулиране на звукоподражанието:

Вълшебната пръчица, с която детето е “превърнато” в пате и трябва да се движи и да “говори” като пате (па-па). След това вълшебната пръчица го превръща последователно в пиле (пи-пи), в куче (бау-бау), в коте (мяу-мяу), в жабче (квак-квак), в щъркелче (трак-трак), в часовник (тик-так), във влакче (пуф-паф, ту-ту-у-у), в мотор (бр-р-р), в оса (з-з-з), в бръмбарче (ж-ж-ж).

Игра 2 за стимулиране на звукоподражанието:

Зоопарк. Целта е да насочим детето към разпознаване на твърдост/мекост на съгласните. Онагледявайки с картинки или пластмасови играчки, изваждаме от кутията-зоопарк ЛъвЛеопард и Лисица, за да ги нахраним, а другите  животни – СлонВълк и Лама преместваме в нов зоопарк. Детето наблюдава и постепенно започва да прави опити да назовава животните, коите преместваме в зоопарка или тези, които храним.

Игра 3 за стимулиране на звукоподражанието:

Изгубени в гората. Мими и нейните приятели отишли в гората на разходка. Но чули нещо необичайно и се разбягали. Когато опасността отминала, децата започнали да се търсят – (търсенето става с подчертано интониране на определен звук от името). Примерен вариант:

– М-и-и-ми;    Бл-а-а-а-го;   Пл-а-а-а-ми;   Вл-а-а-а-ди;   Я-я-я-нке;   Р-р-о-о-о-си.

Игра 4 за стимулиране на звукоподражанието:

Приказка за кълвача. Малкото бебе се опитва да разкаже първата си приказка за кълвача и много често си служи с кратки думи от един звук:

Кълвач в дървото къща строи. И от сутрин до вечер с кората се бори.

Накрая табела на дома издяла. Ето така – д-д-д-д-д.

Похвали го Косенцето – ц-ц-ц-ц-ц.

Притече се и бръмбарчето – ж-ж-ж-ж-ж.

Поздрави го и комарчето – з-з-з-з-з.

Поблагодари накрая майстора кълвач – т-д-т-д-т.

Игра 5 за стимулиране на звукоподражанието:

Разсеяната кукла. Куклата  е доста емоционална. Бърка думите, замества или разменя звуците. Ще може ли детето да поправи  звукореда в думите й, за да се разбере какво иска да каже куклата?.

Като вариант на тази игра е играта със Звукоядка – най-големият неприятел на Звукознайка. (С онагледяване с картинки куклата-Звукоядка  “изговаря” различни думи като “изяжда” по някой звук – в началота, при струпани съгласни, в средата или в края на думата. Така детето ще получи представа за правилното и неправилното произношение и ще засили фонетичния си слух

– Полет е. Фтиците пеят пекасно.

– Суънцето грее сиуно.

– Йона е хубаво куче.

– Тя и Вуади ще се возят в уодка.

– Каква зелена красавица.

– Ей, че пуекуасен ден.

(Пролет е. Птиците пеят прекрасно);

(Слънцето грее силно);

(Рона е хубаво куче);

(Тя и Влади ще се возят в лодка);

(Каква зелена краставица);

(Ех, че прекрасен ден)

Игра 6 за стимулиране на звукоподражанието:

Как ще го изпеем: В тази игра най-добре се вижда и усеща логоритмиката. Подгответе различни картинки с имена на плодове и зеленчуци. Групирайте ги по срички и ги предложете на детето. Договорете се едносричните да “изпявате” с ТА, двусричните с ТИ-ТИ, а трисричните с ТА-ТА-ТА.

123456
БОБТАЧУШКАТИ-ТИТИКВИЧКАТА-ТА-ТА
ГРАХТАМОРКОВТИ-ТИПАТЛАДЖАНТА-ТА-ТА
ЛУКТАЗЕЛЕТИ-ТИЯГОДАТА-ТА-ТА
ПРАЗТАДОМАТТА-ТАЯБЪЛКАТА-ТА-ТА
ГРОЗДТАКАРТОФТА-ТАМАЛИНАТА-ТА-ТА
боб-ябълка-ТА / ТА-ТА-ТА;
зеле-малина-ТИ-ТИ / ТА-ТА-ТА
морков-грах-ТИ-ТИ / ТА;
патладжан-грозд-ТА-ТА-ТА / ТА
ягода - праз - картоф - ТА-ТА-ТА / ТА / ТИ-ТИ

Има, разбира се, и други възможности за упражнението-игра: “Как ще го изпеем” – “Изпей с / след мен”.

col 1col 2col 3col 4

Според сричките в думата изпяваме

ТА-ТА / ТИ-ТИ

ТА

ТА-ТА-ТА

Различните комбинации на нашите сричко-ноти правят мелодията ни.

Вариант на композирането със сричко - ноти.

Според сричките и с предварително барабанене може да си "изсвирим" и "изпеем" нова мелодия

Да добавим и сортиране по цвят, за да е цветна мелодията ни.

Вариант на по-дълга "мелодия" в съчетание с допълнително цветово групиране.

Цялостният вид на упражнението.

Стъпка по стъпка "свирим" и композираме този цветен модул.

Игра 7 за стимулиране на звукоподражанието:

Звуци-ехо: Казваме звук и детето трябва да повтори нашия звук. Получава се нещо подобно на ехо. Например: 

В-В`М-М`; З-З`…..

Игра 8 за стимулиране на звукоподражанието:

Сортирай според звука: В отделни кутии с надписан звук се поставят картинки или играчки, чието название започва с този звук:

В кутията на звука В детето ще постави играчките или картинките – вълк, въженце, вилица;

В кутията на звука К детето ще постави – копче, ключе, краставица;

В кутията на звука Л – лист, лимон, лъжица…

Така, мисля, лесно и забавно

звуковете ще говорим плавно!