Три авторски игри за експресивната реч

Стимулирането на комуникацията от ранна възраст чрез интересни дейности, авторски игри, мотивиращи думи и подходяща среда е основната цел на поредицата ЛогоРитмика. Усвояването и обогатяването на експресивната реч изисква добро визуално и звуково внимание, засилено слухово възприятие и моторни умения. Предлагам ви три интересни комбинации от реч, движения и музика за разширяване на комуникативните умения.

( Нарисувай ми лице  –  емоциите )

( На гости у моите кръгли приятели)

( Пътешествието на Балончо)

І Игра: “На гости у моите кръгли приятели” 

Балончето гостува на своите кръгли приятели през дъждовните делнични дни, за да се забавляват и да не скучаят. Всеки ден балончето споделя игрите си с един приятел, който живее в едноцветно жилище.

Необходими материали: малка текстилна топчица, едно ново балонче за надуване, тематична къщичка с дните от седмицата и цветните жилища на Балончовите приятели.

моят кръгъл приятел

игра за стимулиране на:

описание

логоритмичност

топка

(живее в дом със

зелен цвят - понеделник)

Звукоподражанието

Слушане на стихче и подражаване на отглаголните - туп-туп-туп и хоп-хоп-хоп.

Стимулиране на умението за правилно използване на звуци в различни форми на речта.

Батковата топка

Батко има синичка

малка топка живичка.

Той я тупа: туп-туп-туп.

Тя подскача: хоп-хоп-хоп.

часовник

(живее в дом с

оранжев цвят -

вторник)

Артикулационната моторикаИзпълняване на упражнение. Формиране на речевите моторни умения за изграждане на артикулационната база.

При леко отворена уста

последователно движи сега

бързо или бавно - сам си избери

с върха на езика ъгълчетата на устата докосни. 

балон

(живее в дом със

син цвят -

сряда)

Дихателно упражнение - задържане на въздуха и плавно издишване.Поемане на въздух, задържане и последващо бавно и плавно издишване. Регулиране на дишането.

Ще се изправиш ли, детенце?

Безшумно въздух ти си поеми,

но, моля те, със твоето носленце.

Задръж така - до три си отброи

и спукай своето балонче ти:

Със с-с-с-с-с-с-с-с-с опитай се сега

неспирно да извеждаш издишваната струя.

слънце

(живее в дом с

жълт цвят -

четвъртък)

Интонация и ритмичност на стихаРазвитие на музикалността, звука, тона и динамиката на изслушването. Развитието на чувството за ритъм и ритмичност.

Слънчо и Лун‘а -

братче и сестра,

гонят се тъдява,

тичат до замая.

ябълка

(живее в дом с

червен цвят -

петък)

Развитие и корекция на слухо-визуално-моторната координация.Развитие на пространствената организация на движението чрез изпълняване на "гимнастиката" от стихотворението.

Ябълки червени

клонки са навели.

Канят всички, всички

палави ръчички.

 

(I)

(II)

(III)

ІІ Игра: “Пътешествие” 

Цел на играта – Развитие на вербалното логическо мислене.

Балончето лети, разхожда се. Среща се с птици, насекоми, горски и домашни животни, хора, цветя, певозни средства…Интересно му е да научи нещо за тях. Задава им различни въпроси: Кой?, Къде?, Как?, Кога?, Защо?, Колко?.

Възрастният задава различни въпроси, свързани с особеностите на Балончовия събеседник. Варианти на играта – за развитие на граматически правилна реч.

Например:

Как се казваш?  Къде живееш? (В гнездо/ ВЪРХУ дърво)

Защо летиш на юг? И кога пак се връщаш?

Каква е твоята храна? А моята любима храна е…

Жабите живеят В блатото. И те са зелени.

Имаш ли си приятел? (Как ще кажеш – “Два щъркел/?”(а)

А къде са ти ръцете? (уточняват се крилата). Имат пера в бяло и черно.

И защо ти е толкова дълго нослето? (уточнява се клюнът, който е червен).

Щъркеле, кажи ми как застояваш се на своя крак? – един крак/два крака

Искаш ли да изпеем песничката “Щъркел и деца”?

 

 ІІІ Игра: “Нарисувай ми лице според мойто писъмце” – (емоциите)

Играта е на два етапа.

Първи етап: Върху предварително изрязани хартиени балони се рисува лице, съответстващо с гримасата за  дадена емоция и се обръщат с гръб към детето. То протяга ръка и си избира едно балонче. Обръща го. Възрастният изчаква реакцията на детето. Назовава емоцията. Обяснява защо балончето е усмихнато или тъжно. Детето прави весела или тъжна гримаса. Подходящи са етюдите за изразяване на основни емоции.

Втори етап: Пред детето в подносче или табличка са наредени 6 балончета от хартия и прикрепено към тях по едно писъмце. Целта на играта е да се стимулира слуховото възприятие на речта и да се проследи разбирането й като се даде възможност на детето да изрисува емоцията, която е отгатнало върху хартиеното балонче. Като контрол на грешката в пликчето с писъмце може да се постави готово балонено личице и така детето да съпостави своята рисунка-отговор с тази в указанието.

1234

Добре ли си, детенце мило?

Едно врабче веднъж ми сподели - 

с играчка нова, че си играло ти.

Ще ми покажеш ли сега

лика на Радостта?

Изразителни движения - детето се върти, скача

весело, радва се на "новата" си играчка.

радост - весел

 Патенцето се бои

Патенцето след мушица

се загуби из тревата.

Гледа и се чуди -

как нагазва се водата!

Изразителни движения: Стъпва с предния крак напред, после връща пак

крака назад. Това движение се повтаря 3-4 пъти. За по-голяма изразител-

ност, може да се имитира отърсване на краката от капчиците вода.

страх - страхувам се

Ох, ох, ох коремът ме боли

ябълка немита така ме подреди!

Изразителни движения - веждите се вдигат и свалят,

очите са присвити, тялото е сгънато на две, ръцете

са притиснати към корема. 

болка - тъжен

Баба си загуби очилата -

в чая сол наръси за подслада...

Изразителни движения: Мимика

Веждите и горните клепачи са повдигнати, устата - отворена.

изненада - учуден

През гората си вървял

гневен и намръщен крал.

Викал силно, тропал с крак,

устни свивал под мустак.

 Хвърлял погледи сърдити -

 бил нахапан от мухите.

Изразителни движения: Изпълняват се действията и мимиките, които са

описани в текста.

гняв - ядосан

Различни настроения

Плаче пак детето - като м‘ече то ръмжи. 

Радва се момчето -ручейче шуми.

Лее то сълзи -като че дъждец вали.

А усмихне ли се, виж -слънчицето се яви!

Изразителни движения - детето изобразява с мимика различните

емоционални състояния. (Изисква се да нарисува емоция - плач).

болка - плача

С червеното балонче е удачно да се съпостави жълтото – като противоположни емоции и като добър завършек на играта.

Приятни мигове!

Изтеглете шаблон за игра 1 (къщата)