Приказка за котарака Рижо

Рано-рано във зори, 

удобно веч се настани

на диванчето любимо

за предаване значимо –

котаракът Рижо. Кой?

Рижо нашият герой.

Той е сиво котараче

с още мъничко мустаче.

Мър, мър, мър-р-каше на глас 

серията нова следеше със захлас.

Но не щеш ли за беда –

гръм се чу и токът спря.

Мяууу. Защо? Защо сега? 

Интересно тъкмо стана…

Рижо малко се разтъжи,

но идея нова го окръжи:

да довърши серията настояща –

съвсем по рижовски пламтяща.

И в миг със молив във ръка

понарисува Рижо във листа – 

декори свои, маски, пелерини –

за нови театрални висини.

Редеше Рижо цар и лъв,

девойка нейде, цветен стрък…

Но силно тъй се умори,

че с театъра привърши.

Подсети се и за урока, 

но вместваше се още в срока.

Мъррр. Какво да прави?

Всичко кат че ли забрави.

Конструктор ли да нареди?

Ил пъзел труден да сглоби?

Картинки ли да оцветява?

С играчки да се забавлява…

Обхвана го внезапно скука.

Ритмично по бюрото взе да чука.

Едно-две-тррри, едно-две-три.

Едно-две-тррри, едно-две-три.

Поунесен в този ритъм

Рижо мъркаше умислен.

Така му хрумна нова песен

и денят му стана интересен:

Пратила котана

малкото си коте

във кръжок да учи –

до, ре, ми, фа, сол, си, мяу – 

пеене по ноти.

Тра-ла, тра-ла, тра-ла-ла

до, ре, ми, фа, сол, си, мяу.

Рижо веч изучи

трудната наука

и сега по ноти

до, ре, ми, фа, сол, ла, си –

мърка и мяука.

Трала-ла, тра-ла, тра-ла-ла

до, ре, ми, фа, сол, ла, си.

Та ето как белята днешна

облече Рижо в творческата дрешка.