Монтесори за деца от 6 до 12 години

Д-р Монтесори определя образованието като „помощно средство в живота“. Подготовката за живот, която детето „проиграва“ в организирана за целта среда, където „попиващият ум“ събира безброй плодотворни семенца на познанието и се подготвя за тяхното обгрижване, превръщайки се в „размишляващ ум“.

Това става постепенно, с времето. Първите години от живота си детето грижливо събира и трупа своите представи, наречени нови знания. Идва ред те да се разгърнат, да пораснат като красиви цветя и да благоухаят с прелестния си аромат. Настъпването на този момент Мария Монтесори ще определи като Втори план на развитие.

Сам по себе си Вторият план на развитие следхожда Първия план, т.е. той е надграждащото естество на вече подготвената основа за един „строеж“, чийто „зид“ остава невидим и в същото време очеваден, защото касае развитието на детето – неговия вътрешен мир и светоглед.

До шестата си година „попиващият ум“ е набелязал много неща (предмети, действия, качества), за които тепърва ще търси обяснения защо и как се случват. Това налага „критериите“, пред които той ще се изправи, но и които ще го улесняват в тълкуванието му за света и Космоса, от чиято сплав сме и ние хората.

Осъзнаването на космическата хармония изисква нов, различен подход при работата с деца от 6-12 години: наблюдения, записки, интригуващи презентации, подготовка на нова развиваща среда (в класната стая и извън нея), ритмичен допир с природата и необятните ѝ творения загадки, за да бъде разпалено детското любопитство и да се разгърне неговото изследователско начало. Децата на тази възраст искат да проучат невидимото и непознатото. За тях достъпът до необходимата информация ще им позволи да задават своите изследователски въпроси, а фактите ще ги подпомогнат да изградят разбирането си за света и своя интелект, за да изпитват увереност при вземането на решения.

Децата се отличават с тенденции, които ги карат да действат по определен начин, активирани от физически или духовни потребности. Д-р Монтесори смята, че детската дейност трябва да балансира между удовлетворяване на двата вида човешки нужди – тези на тялото и тези на духа. Ето защо през Втория план детското поведение ще следва изучаването и проучването на Вселената, чувството за ориентация, вътрешния ред чрез усложняващи занимания, полагане на повече усилия при работа, добра комуникация. В този период децата се откъсват от семейството и изграждат свое малко общество, в което сами те поставят правила. Това обяснява защо в началния етап на обучение е удачна работата върху големи проекти в малки групи.

Задачата на възрастния по време на Втория план е да предостави ключова информация по привлекателен за въображението на детето начин. Целта е пред децата да се отвори една нова врата, вратата на нова вселена, през чийто праг те с интерес и желание да прекрачват, търсейки отговор на въпросите си. Тази нова врата се намира в Космическото образование. А идеята на Космическото образовение според Мария Монтесори е всеки субект да допринася за космическата хармония. Тя вярвя, че ролята на детето в хармонията на Вселената е от изключителна важност. Почти всичко в природата служи на други форми на живот и на цялата природа, докато просто живее собствения си живот и удовлетворява собствените си потребности. У детето трябва да се развие правилният избор при активиране на волята: Каква е моята космическа задача? Следвам ли човешката природа? Допринасям ли за хармонията във Вселената?

През Първия етап е осъществена индиректната подготовка за Космическото образование. Детето влиза в новата среда със своя инструментариум – може да чете и пише. На този етап то има развит интерес към математиката, географията, биологията, както и развито умение да се адаптира към своето време, място и култура.

Космическото образование според д-р Монтесори трябва да се представя като драма в пет действия (урока) – Големите уроци, които представляват истории, разгръщащи драматичното развитие на Вселената: как започва съществуването си Земята; как са се появили растенията и животните; появата на човека; отличителните постижения на човечеството. Големите уроци подготвят бъдещото обсъждане на законите и реда на Земята, които и ние трябва да спазваме.

Важна особеност е, че Големите уроци са допълвани с Ключови уроци, които съчетават информацията, която предоставя музиката, историята, езика, математиката едновременно като самостоятелни единици и като част от единството на Вселената, предоставяйки интересни детайли. „Размишлявящият ум“ позволява сплавеното единодействие на ума и сетивата, за да обясни причините, състоянията, картините, впечатленията…, изграждайки нови връзки и разбирания на базата на разширеното въображение. Именно въображението може да пътува не само в безкрайното пространство, но също и в безкрайното време – да се върне назад през епохите и да види първоживота на Земята. Космическото образование служи за храна на въображението и на „разсъждаващия ум“, а Големите уроци допринасят за придобиването на мъдрост. В определени интервали от време те се преповтарят, за да подхранват въображението и да позволят на детето да открие нови непроучени моменти от драматичното действие, за да оформи по-пълна представата си за Космоса, както и да изгради благочестиво отношение за своите място и роля във вселенската хармония.

Космическото образование дава разбиране за взаимовръзката между всичко и разглежда Земята като подготвена среда, която включва всички растения, животни и хора. В горния начален клас (9 – 12 г.) разбирането за Космическото образовение се задълбочава. Налага се нуждата от водене на записки; вместване на новите, академичните детайли в информацията към досегашните знания и представи.

Можем да кажем, че д-р Монтесори успява да реализира на практика Първия и Втория план на развитие. Обмисля и Трети план за деца от 12 до 15 години – Ердкиндер: училище за придобиване на реален опит с елементи на социален живот. Младите хора според автора на Метода трябва да имат възможност да обработват земята, да изучават различни занаяти, да развиват своите счетоводни, битови и социални умения редом с интелектуалните си занимания.

Цялото това планиране на дейностите в предварително подготвена среда, съобразно психо-моторното развитие на детето, позволява в крайна сметка то да се развива естествено според собствените си ритъм, нужди и потребности. Ето защо, когато настъпи моментът, детето ще е готово да влезе триумфално в социалния живот с високо вдигната глава, уверено в себе си и с високо самочувствие.