Монтесори за деца от 1 до 3 годинки

Монтесори методът набира все повече популярност, заради своята ефективност и успеваемост сред подрастващите. Ще се позова и на една народна мъдрост, която също доказва колко е важно да помогнем на децата си да развият целия потенциал, който дреме в тях: 

Ако Вие мислите за една година напред, посейте жито.

Ако мислите за десет години напред, засадете дърво.

Ако Вие мислите за сто години напред, възпитайте децата си!

(Народна поговорка)

Ранното детство д-р Монтесори определя като “концентрирано” около възприятието.  Цветове и форми, звуци и аромати, предмети и слънчеви зайчета… всичко е толкова интересно! В тази възраст според Мария Монтесори се формира когнитивната дейност, речта, творческите способности, доверието към света, доброжелателството и самоувереността. Но всичко това не се случва автоматично с физическото израстване на детето, а се формира бавно и последователно с деликатната намеса на педагозите родители.
Ролята на възрастния е да създаде мотивираща среда, която да стимулираме естествената жажда за знание. Толкова е важно да “хванете момента” на ранното детско развитие. Защото ако и да има нещо, което е характерно за времето, това е неговата необратимост. Детето един път ще бъде на три месеца или на една годинка и ако пасивно прекарва дните си, едва ли когато порасне, ще проявява познавателна активност и ще изпитва силна интелектуална жажда.

По-долу ще намерите всичко за детското развитие в най-ранна възраст, систематизирано по области.

Сензорно развитие:

⇒ Тактилно-двигателни игри, формиране на умения за обследване на предмети.
⇒ Игри за развитие на зрителното възприятие и умението за наблюдаване.
⇒ Игри и упражнения за развитие на слуховата памет и вниманието.

Двигателно развитие:

⇒ Трениране на сръчността на ръцете чрез манипулиране с малки предмети – индиректна подготовка за писане.
⇒ Развиване на окомера и пространствената ориентация.
⇒ Развиване на координацията. Съгласуване и плавност на движенията (ходене по тактилна пътечка, дървени мостчета, пълзене в тунел, преодоляване на препятствия, подвижни игри и др.).

Речево развитие:

⇒ Развиване на фонематичния слух, формиране на правилно звукопроизношение.
⇒ Развивана на речевото дишане, изграждане на умение за чисто и гладко произнасяне на думи и фрази.
⇒ Разширяване на лексикалния запас.
⇒ Активиране на речта, формиране на умение за словообразуване.
⇒ Упражняване на граматическата реч с по-дълги фрази, диалог, споделяне на впечатления или наблюдения.

Опознаване на околната среда:

⇒ Формиране на представата за себе си, за близкото обкръжение (дом, семейство, детска градина, детски център), за света на хората и техните професии, дейности, предмети от бита.
⇒ Запознаване с живата природа – домашни животни, горски обитатели, животните в пустинята и водата, птиците, насекомите, растенията, цветята, гъбите.
⇒ Запознаване с природните явления, годишните времена, денонощието.

Интелектуално развитие:

⇒ Приучаване към изследване, развиване на вниманието и паметта, изграждане на алгоритъм за действие.
⇒ Развиване на мисленето и съобразителността.
⇒ Запознаване с логическите понятия и елементите на математиката (геометричните фигури и форми, разположението в пространството, цвят, големина, цифри).
⇒ Въвеждане в света на броенето.

Творческо развитие:

⇒ Художествено: довършване на сюжетна композиция с чертички, оцветяване, рисуване с моливи, флумастери, тебешири, пастели, изрязване по контур с ножички, апликация върху хартия, моделиране с пластилин.
⇒ Музикално: заучаване на детски песнички, ритмически игри и движения, запознаване с музикалните инструменти, тактуване с маракаси, развиване на музикалността и чувство за ритъм.

Социално развитие:

⇒ Развиване на умение за овладяване на поведението.
⇒ Изграждане на умение за общуване с други деца и възрастни. Отработване на полезни навици. Споделяне на вещи и материали с други деца, съблюдаване на игровите правила.

Развитие на детската самостоятелност:

⇒ Развиване на умения за взимане на решение, за полагане на усилия с цел преодоляване на трудностите, довеждане на започнатите начинания докрай.
⇒ Самостоятелна игра.