Чудесата на природата

С темата за чудесата на природата ще усъвършенстваме представата на децата за природните явления, както и за физическата среда на живот. Чрез експериментите “Дъжд”, “Дъга” и “Изпарение” ще онагледим най-често срещаните природни явления. Със свойствата на вятъра ще ни запознае вятърната въртележка, която сами ще си изработим, а с признаците на времето – специалната метеорологична станция. Разбира се, запознаването с влиянието на слънцето, въздуха и водата върху средата на живот до голяма степен ще ни разкрие любопитни факти за чудесата на природата, но да не се бавим повече. Земнознайко вече ни очаква да се запознаем.

Знаете ли, че природата е най-добрият учител на човека? Първият и най-съществен урок от природата е, че движението е живот. Движи се планетата Земя, движат се организмите, животните и човекът, движи се водата. Дали обаче се движат скалите и планините? Как смятате? Ако попитаме някой възрастен човек, той ще ти разкрие, че когато е бил дете, скалистият бряг е изглеждал малко по-различно. Значи промяна има и при скалите, но тя по-вероятно е резултат от разрушителната сила на водата и вятъра. А дали това е причината да се пораждат чудесата на природата?

Когато съзерцаваме гората през есента, ние всъщност ставаме свидетели на правилата, по които живее природата – студеното време предизвиква окапване на листата, тъй като движенията на хранителните сокове в растението се забавят. Природните закони обаче се отнасят както за дърветата, облаците и скалите, така и за нас самите.

Земнознайко и неговите терминологични карти за чудесата на природата ще ни помогнат да опознаем правилата, които ръководят явленията в природата, за да съществува животът на Земята: по какъв начин въздухът, водата и слънцето влияят на средата на живот, могат ли да бъдат разрушителни техните сили, как да разпознаваме знаците на природните явления, какво се случва при срещата на стихиите вода и вятър със скалите? Досещате ли се кой създава времето?

Нека си представим планетата Земя като едно малко дете, чието носле е гръмотевица, устата е с форма на пъстра дъга, косата е от тъмни облаци, за очи си има залязващо и изгряващо слънце, а по бузките се стичат малки капчици дъжд, разпръсквани от лек ветрец. Оказва се, че в нашата представа оживява една планета, чийто живот зависи от слънцето, въздуха, водата и скалите, като при срещата на всеки от тези фактори с останалите се пораждат чудесата в природата. Да, няма да сбъркаме, ако кажем, че чудесата на природата произтичат при “срещата” на стихиите (неконтролируема природна сила): слънцето и водата, слънцето и въздуха, слънцето и земята, водата и въздуха, водата и земята, въздуха и земята. Можем да си ги представим и като чудесата на светлината и сянката; на въздушното движение; на промените, кръговрата и движението на водата; на красивите цветни картини на северното сияние и дъгата. Т.е. природата е едновременно талантлив художник и дисциплиниран стопанин, който спазва всички закони в името на живота.

Нещо ми подсказва, че е време за нещо по-интересно, време е за експерименти, които ще ни подскажат по какъв начин се случват две от най-популярните чудеса на природата. Ако искате да продържите с експериментирането, може да проведете в лабораторната си тетрадка и третия експеримент “Изпарение”. За него е необходимо да имате дезинфектант за ръце. Сипвате върху едната си ръка няколко капки дезинфектант и ги разтривате. Усещате ли хладина по ръцете си след намокрянето с дезинфектанта? След няколко секунди обаче всичко се връща пак по старому, защото дизенфектантът се е изпарил от ръцете ви. Всъщност изпаряването е процес на охлаждане. Ако повторите стъпките по-горе, но този път си вдигнете високо ръцете и ги разклатите във въздуха, ще почувствате още по-голям хлад. Това е така, защото сте предизвикали вятър. След като разбрахте, че изпарението е процес на охлаждане, добавяйки вятър, изпарението се случва по-бързо и затова усетихте с ръцете си по-голям хлад.

И понеже стана дума за вятъра, предлагам да си изработим въртележка, която ще ни демонстрира свойствата на вятъра.