Примерен сценарий за първа пролет

Примерен сценарий за първа пролет

( за детски ясли и деца от първа група на детската градина) Замисъл:  Слънчо с топъл нежен глас приканва всички да излязат изпод бялото пухкаво одеяло на Зимата и всички се пробуждат към живот, за да посрещнат първа пролет. Костюми:  кокичета-2 бр., минзухар, теменужка-2 бр, лале, жълто цвете, зюмбюл (синьо цвете), пеперуди – 2бр., Слънчо, Водещ, щъркел, лястовичка, Дете, Пролет. Песни:  „Кой почука?”, „Теменужка”,  „Кокиченце момиченце”,  „Щъркел и деца”,    „Лястовичка”, „За китки и...